Alarmerende rapport:

Luftforurensning dreper mer enn 1000 nordmenn

Ifølge International Energy Agency er livsfarlig byluft jordens fjerde største helseproblem. Det norske selskapet Yara har utviklet renseteknologi som nå reduserer farlig utslipp i store byer verden over.

Vi går kaldere tider i møte, og i Norge er luftforurensningen høyest i vintermånedene. Firebarnsfar Dag Alan Henriksen er bekymret. Han og barna bor i Trondheim og opplever at byluften er uholdbar, spesielt vinterstid.

– På de verste dagene er det ubehagelig, også innendørs. Det har vært så ille at jeg har tatt med barna opp til venner på Byåsen og blitt der hele kvelden, forteller han.

Den norske gjødselprodusenten Yara har i samarbeid med lastebilprodusenter og andre underleverandører, utviklet teknologi som så godt som fjerner miljøskadelige utslipp fra moderne dieselmotorer. Teknologien er allerede i bruk i mange land, og kan være et viktig bidrag til bedre luftkvalitet, også i Norge. Nå er løsningen også innført for personbiler.

Kraftig økning i andelen barn med astma

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer forverres ved luftforurensning.

ETTERLYSER TILTAK: – Gratis kollektivkjøring og enda strengere sanksjoner for å bruke piggdekk på isfrie veier kan være gode tiltak for å redusere luftforurensningen, mener Henriksen.

ETTERLYSER TILTAK: – Gratis kollektivkjøring og enda strengere sanksjoner for å bruke piggdekk på isfrie veier kan være gode tiltak for å redusere luftforurensningen, mener Henriksen.

Utslipp av nitrogenoksider (NOx) bekymrer norske myndigheter, særlig grunnet lokale konsentrasjoner i havner og fjorder. Barn blir særlig rammet. I Norge dør over tusen personer årlig som følge av luftforurensing, ifølge rapporten «The Lancet Commision on Pollution and Health».

Flere studier viser statistiske sammenhenger mellom høy luftforurensning og funksjonsforstyrrelser på nervesystem hos barn, som redusert læringsevne, og utvikling av autisme. Enkelte studier viser også sammenheng mellom høy luftforurensning og demens hos eldre. Globalt er forurenset luft et kjempeproblem, ifølge Folkehelseinstituttet.

Økning av astma er den mest synlige negative påvirkningen på norsk folkehelse. På 80-tallet viste undersøkelser at 3,6 prosent av skolebarn hadde astma. Tidlig på 90-tallet lå tallet på 10-12 prosent, mens i 2004 hadde hvert femte barn astma, ifølge Karin Lødrup Carlsen, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Sjekk hvordan luftkvaliteten er i din by her.

Norsk teknologi forbedrer livsfarlig byluft

Mens luftkvalitetsindeksen på de verste vinterdagene i norske byer er målt til nivåer rundt 80, er luftkvaliteten fremdeles god sammenliknet med andre storbyer rundt i verden. I byer som Beijing, New Dehli og Kairo, ligger nivåene ofte ti ganger høyere enn i norske byer, viser målinger.

– Luftforurensning truer oss alle, men de fattigste og mest marginaliserte menneskene bærer byrden, sier genereldirektør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressemelding i mai i år.

De siste seks årene har vist fallende luftforurensningsnivåer i deler av Europa og i Amerika. I samme periode har det vært registrert målinger på over 500 i Beijing.

I trafikktette latinamerikanske byer er svevestøv, gamle biler og nitrogenoksider (NOx) en dødelig kombinasjon. Der samarbeider Yara med myndighetene for å redusere utslippene. Ricardo Farello, Regional Sales Manager i Yara i Columbia, forteller at i byer som Bogotá, Sao Paulo, Mexico City og Santiago, er nivåene så høye at de utgjør høy risiko for befolkningens helsetilstand. Årlig dør 8.000 mennesker av luftforurensning i Bogotá.

Farello er sterkt involvert i å bedre luftkvalitet i Columbias hovedstad. Der er hvert 20. dødsfall relatert til dårlig luftkvalitet. Jevnlig registreres malinger på over 300. Den farlige luften kan gi pustebesvær, akutte infeksjoner og i verste fall slag og kreft. Særlig spedbarn er utsatt. I Bogotá har tre av ti spedbarn som blir lagt inn på sykehus akutte pusteproblemer.

Norsk løsning reduserer utslipp

Da forurensningen nådde alarmerende nivåer, engasjerte colombianske myndigheter Yara for å få hjelp. Resultatet var innføringen av teknologi som så godt som fjerner nitrogenoksid-utslipp fra moderne dieselmotorer.

Sammen med lastebilprodusenter og andre underleverandører, utviklet Yara en løsning for eksosrens ved hjelp av rensemiddelet AdBlue, også kalt Air1. Dette sprayes inn i lastebilens eksosstrøm og forvandler skadelige NOx-utslipp til ufarlig nitrogen og vanndamp. Dermed forsvinner opptil 95 prosent av det skadelige NOx-utslippet.

HELSERISIKO: I Colombias hovedstad Bogotá er luftforurensningen fra veitrafikk så høy at det utgjør helserisiko for befolkningens helsetilstand. Myndighetene har engasjert Yara for å få hjelp til å løse problemet. (Foto: YARA)

HELSERISIKO: I Colombias hovedstad Bogotá er luftforurensningen fra veitrafikk så høy at det utgjør helserisiko for befolkningens helsetilstand. Myndighetene har engasjert Yara for å få hjelp til å løse problemet. (Foto: YARA)

AdBlue er et enkelt og ufarlig produkt.

– Selv om nitrogenutslippene i Bogotá nå ligger innenfor grenseverdiene, er ikke problemet med luftkvalitet løst. Problemet er sammensatt. Vår løsning fjerner farlig nitrogenoksid fra veitransporten. Men for å redusere konsentrasjonen av for eksempel svevestøv i lufta trengs ofte flere andre tiltak, sier Sigurd Jørgensen, Global Product Manager i Yara International.

Første skritt på veien

Colombias nasjonalplan for luftkontaminering for perioden 2010-2020 er flere år etter skjema. Gjennomsnittlig alder for en colombiansk lastebil er 24 år, og det var først i fjor at kommersialiseringen av moderne lastebiler med AdBlue startet.

Like fullt viser resultatene at antall forekomster av sykehusrelaterte besøk for luftveisproblemer er vesentlig redusert, spesielt hos barn og eldre.

BARN OG ELDRE SÆRLIG UTSATT: Etter at myndighetene tok i bruk Yaras løsninger for å redusere farlig utslipp av nitrogenoksid har situasjonen bedret seg. Fremdeles er svevestøv et problem, hvilket gjør at lokalbefolkningen bruker munnbind for beskyttelse. (Foto: YARA)

BARN OG ELDRE SÆRLIG UTSATT: Etter at myndighetene tok i bruk Yaras løsninger for å redusere farlig utslipp av nitrogenoksid har situasjonen bedret seg. Fremdeles er svevestøv et problem, hvilket gjør at lokalbefolkningen bruker munnbind for beskyttelse. (Foto: YARA)

Ved utgangen av 2018 vil implementeringen av 1.500 moderne busser finne sted.

– Langtidseffekten av dette prosjektet er enorm fordi det handler om hvilken planet vi vil overrekke våre barn. Så lenge vi vedtar strengere lover for kontroll av utslipp, vil vi få et bedre sted å bo.
Ricardo Farello, Regional Sales Manager i Yara Columbia

Les mer om miljøvennlige løsninger her.

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
© VG | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Dette er VG Partnerstudio

Bilde av Gard Steiro

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler VG Partnerstudio AS innhold av høy kvalitet, som publiseres på VGs plattformer.

Innholdet fra VG Partnerstudio merkes tydelig og med annonsørens logo, så leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert sammen med en annonsør.

Aksjeselskapet VG Partnerstudio er et separat produksjonsselskap uten tilknytning til redaksjonen. Ingen i studioet jobber samtidig i redaksjonen i VG.

VGs samfunnsoppdrag og rolle som uavhengig redaksjonell gransker påvirkes derfor ikke av VG Partnerstudio.

Gard Steiro

Ans. redaktør og adm. direktør