Annonsørinnhold

Er du ung til sinns og klar for nye eventyr, eller er du i ferd med å etablere deg i det klassiske voksenlivet? Bor du alene, eller fylles hverdagen med barnas aktiviteter og vedlikehold av hus?

– Uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i er det lurt å ha visse forsikringer på plass, råder Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring i Storebrand.

Lundal har jobbet med forsikringer i 20 år, og er opptatt av at forsikringsbehovet avhenger veldig av din situasjon og dine preferanser. Skal han gi ett forsikringsråd er det følgende:

White-collar worker, Suit

Jeg pleier å si at en forsikring er nødvendig når den økonomiske belastningen av en hendelse blir større enn det du kan leve godt med.

Ole-Kristian Lundal,

leder for personforsikring i Storebrand


Font
Font

Vi har bedt forsikringseksperten guide oss gjennom hvilke forsikringer folk i ulike livssituasjoner bør ha.

Trykk på knappene under for å hoppe til forsikringene du bør ha hvis:

Forsikringene unge og nyetablerte bør ha

Uføreforsikring

En uføreforsikring gir deg faste månedlige utbetalinger dersom du blir arbeidsufør. Disse pengene skal redusere gapet mellom det du får utbetalt av Nav og det du tjener i dag.

Finn ut om du har behov for en uføreforsikring

– Det klassiske eksempelet på en som virkelig burde ha uføreforsikring er de som ikke ser at de har råd til det, og synes det er dyrt. Hvis du sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp nå, er det lurt å tenke på hvordan økonomien kommer til å se ut med 30-40 prosent lavere inntekt, sier Lundal.

– Vi anbefaler at du sikrer en månedlig utbetaling på minimum 80 prosent av dagens netto lønn. Noen bør også vurdere en høyere dekningsgrad. Dette avhenger av din situasjon og dine preferanser. Du bør også gå gjennom behovet ditt regelmessig, og spesielt når det skjer endringer. Dette kan for eksempel være bytte av jobb, kjøp av ny bolig eller hytte, også videre, utdyper han.

Har du tenkt på hvordan livet ditt blir hvis lønnen din plutselig halveres?

Blir du syk eller skadet må du kanskje slutte å jobbe, helt eller delvis. Da mottar du uføretrygd fra NAV, men summen er betraktelig mindre enn det du tjener i dag.
Les også: – Som en 30-årsgave til meg selv, investerte jeg i et sikkerhetsnett

– Er du godt etablert og har en god inntekt vil du gjerne realisere ønsket om et flott hjem, bil og fritidseiendom. Dagens lave rentenivå har også gjort at det er enklere å ta opp høye lån, og utgiftene er ofte høye. Det at noe skal skje med inntekten som betjener de høye utgiftene erfarer vi at mange ikke har tenkt nok gjennom, sier Lundal.

– Er du ung, er det tre ting som gjør uføreforsikring til noe av det viktigste du kan bruke penger på. Mister du arbeidsevnen tidlig er det et enormt tap for din økonomiske trygghet resten av livet. Fordi risikoen for at du blir ufør som ung er lav, er forsikringen også billigere. I tillegg er det større sannsynlighet for å levere en plettfri helseerklæring når du er ung, noe som gir en forsikring uten begrensninger og høyere priser, utdyper han.

Du må være under 56 år, 100 prosent arbeidsfør og levere egenerklæring om helse når du kjøper uføreforsikring gjennom Storebrand.

Med en valgfri tilleggsdekning kan du i tillegg få en skattefri engangsutbetaling som kommer til utbetaling ved langvarig sammenhengende uførhet. Dette er fornuftig å tenke på for spesielt litt yngre personer som kan gå glipp av framtidig lønnsutvikling og kanskje vil være i en etableringsfase med litt mindre romslig økonomi.

1.

Livsforsikring

– Hvis du har barn og/eller samboer er det viktig å tenke på ditt ansvar for å sikre disse, dersom noe skulle skje med deg. Her er livsforsikring helt sentralt, sier Lundal.

Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes gjeld og verdier.

– Banken og andre tjenesteleverandører tar ikke ansvar for deg selv om familien din nå må klare seg på én inntekt. De forventer at renter, avdrag, strøm og bilforsikring fortsetter å betales. For å slippe å selge og bytte bolig, og dermed flytte barna ut av skole og barnehage, bør du ta grep, råder han.

Les også: Hva skjer med familieøkonomien hvis jeg dør?

En livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring eller dødsfallforsikring, gir en engangsutbetaling til de etterlatte slik at det blir lettere å beholde hus og hjem, eller å håndtere løpende utgifter som tidligere ble delt på to.

– Det er viktig å huske at samboere uten felles barn ikke vil arve som ektefeller gjør, og må ha gjensidig testament for å kunne arve hverandre. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har derimot arverett etter hverandre, men det er viktig å være klar over at også her er det forskjeller, utdyper Lundal.

– Er du samboer bør du uansett være spesielt oppmerksom. Husk også at det nylig er kommet en ny arvelov som gjør at det kan være hensiktsmessig med en ny gjennomgang.

Husforsikring

En husforsikring gir deg økonomisk hjelp til å reparere eller bygge opp huset ditt igjen dersom hendelser som brann, naturskader, vann- og rørskader eller innbrudd rammer deg og familiens bolig.

Forsikringen beskytter deg ikke bare mot de mindre skadene, men også mot de større og kostbare. Den skal dekke gjenoppbygging etter skade, tap av husleieinntekt eller økonomisk bistand om du må flytte ut en periode grunnet skade på egen bolig.

Huneide understreker at boligen må forsikres, uansett om du bor i leilighet, rekkehus eller hus.

– Bor du i et sameie forsikres ofte selve boligen gjennom sameiet, men det er viktig å sjekke hva som gjelder i ditt tilfelle. Uansett er det viktig at du tegner en innboforsikring selv, avslutter hun.


Få 10 % nettrabatt på Storebrands forbedrede husforsikring

Hvis du har investert i en bolig, er det sannsynligvis her du har plassert mesteparten av dine penger og sikkerheten for din gjeld.

– Da sier det seg selv at konsekvensene blir store dersom boligen skulle bli skadet, sier Cecilie Huneide, produktsjef for boligforsikring i Storebrand.


Cecilie Huneide, produktsjef for boligforsikring i Storebrand


Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barna dine ekstra økonomisk trygghet når økonomi er det siste dere vil måtte tenke på. De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. Dersom det resulterer i senere tap av arbeidsevne, risikerer barnet å måtte leve på svært lav inntekt resten av livet dersom de ikke er forsikret.

For andre året på rad har Storebrands barneforsikring blitt kåret til best i test av Norsk Familieøkonomi, med terningkast seks. I testen har juryen blant annet lagt stor vekt på at uføredekningen i barneforsikringene «Ekstra» eller «Total» fra Storebrand er spesielt gode. Dette gjelder både høye forsikringssummer, men også vilkårsfestet rett til 2 prosent regulering på løpende uførepensjoner.

Les hvorfor Storebrands barneforsikring gikk helt til topps her

– For mange høres dette ut som en teknisk detalj, men i realiteten er det utrolig viktig. Uføreutbetalingene fra Storebrand øker årlig med to prosent, for at inflasjonen ikke skal svekke kjøpekraften til kundene våre hvert eneste år. Når prisene på alt rundt deg øker er det viktig at utbetalingene gjør det samme, sier Lundal.

De tre barneforsikringene Storebrand tilbyr inneholder også andre fordeler som tilgang til lege og psykolog på nett, engangsutbetaling ved død og dagpenger ved sykehusopphold.

Bilforsikring

Har du en bil er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring på den. Denne dekker skaden du og din bil påfører andre. Utover minimumsdekningen kan du også velge delkasko eller kasko, som blant annet betyr at skader på din egen bil også kan bli dekket.

Når du skal forsikre bilen din er det flere ting du bør ta hensyn til. Det er for eksempel ikke bare startbonusen som betyr noe, men også hvor lang tid det tar å nå toppbonus, og hvor langt ned på «stigen» du faller om du krasjer.

Med Storebrands nye bonusordning kommer du raskere tilbake til samme bonusnivå som før du krasjet, og det koster deg mindre.


Storebrands Bilforsikring super har Norges beste vilkår

I Ciceros markedsrapport for skadeforsikring i mars 2021 kom det frem at Storebrands Bilforsikring super er best på vilkårene totalskadegaranti, utvidet sum fastmontert utstyr eller løsøre og utvidet leiebildekning.


Reiseforsikring

Selv om reiserådene gradvis letter vil mange oppleve det tryggest å feriere i Norge også fremover. Likevel råder ekspertene om å beholde forsikringen:

– En god helårs reiseforsikring gjelder ikke bare feriereiser, men også hendelser i hverdagen utenfor boligen din. Skal du avbestille en reise, blir syk på tur, noen stjeler mobilen din på t-banen eller du får skade på personlige eiendeler er reiseforsikringen god å ha, forteller Mari Asla Engen, produktsjef for reise i Storebrand.

Koronaviruset: Les hvordan reiseforsikringen påvirkes av oppdaterte reiseråd her

– Du er faktisk dekket i det du forlater hjemmet ditt, selv om du bare skal en tur i skogen, eller til kjøpesenteret med bussen, fortsetter hun.

En god reiseforsikring gir deg ikke bare økonomisk erstatning ved tap av eiendeler, avbestillinger og forsinkelser. En av de viktigste grunnene til å ha en god reiseforsikring er alle dekningene knyttet til sykdom og ulykke på reise – som i verste fall ender i sykehusinnleggelse og behov for kostbar hjemtransport fra utlandet.

– Hjelp til evakuering grunnet terror, krig eller naturkatastrofer er også en god grunn til å ha reiseforsikringen i orden før avreise, avslutter Engen.

Norsk familieøkonomi anbefaler Storebrand sin Reiseforsikring super (juni 2021).

Innboforsikring

I Storebrand skilles det mellom to typer innboforsikringer – standard og super. Innboforsikring super dekker flere typer skader enn standard, og har en høyere forsikringssum på enkelte skadetyper.

– Innboforsikring super inkluderer for eksempel uflaksforsikring, dekning av skade ved privat flytting, tilpasning av bolig hvis noen i familien blir utsatt for en ulykke og blir sittende i rullestol, nøkkelforsikring, bekjempelse av gnagere og skadeinsekter samt ID-tyveri, utdyper Huneide.

– Forsikringen er viktig fordi det ofte blir dyrt å gjenskaffe eiendeler som er stjålet eller skadet, og prisen er ofte ganske rimelig, avslutter hun.

En innboforsikring er viktig enten du eier eller leier. Den skal dekke alt fra møbler og elektronikk til klær og sykkel. I tillegg dekker den økonomisk bistand hvis du må leie deg annet sted å bo i en periode om din faste bolig blir utsatt for skade, som for eksempel ved brann.

1.

Kritisk sykdom

Forsikringen Kritisk sykdom gir deg økonomisk hjelp, slik at du kan konsentrere deg om det aller viktigste, nemlig å bli frisk.

– Selv om penger kan føles uvesentlig når liv og helse står på spill, har det ofte mer å si for situasjonen enn du tror. Forsikringen «Kritisk sykdom» gir deg en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom. Det gir deg én bekymring mindre i en allerede krevende periode, og det er en buffer som er kjempeviktig når du og dine nærmeste har andre ting å fokusere på enn økonomien, sier forsikringsekspert Lundal.

Les også: Slipp å bekymre deg for økonomien om du skulle bli alvorlig syk

– Heldigvis blir de færreste av oss rammet av alvorlig sykdom i ung alder, men for de som opplever dette vil det å ha ekstra økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid gi muligheter til å komme seg til hektene uten økonomiske bekymringer. For studenter gir dette for eksempel mulighet til å bruke lengre tid på studiene eller å jobbe mindre i en periode, forklarer han.

Forsikringen Kritisk sykdom gir deg økonomisk hjelp

Å få kreft eller en annen alvorlig syktdom, føles kanskje fjernt for de aller fleste. Likevel har nok frykten for å bli rammet av en alvorlig og livstruende sykdom slått de fleste av oss. Alvorlige sykdommer er dessverre umulig å forsikre seg mot. Det du derimot kan gjøre, er å sikre deg økonomisk handlingsrom, skulle du bli akutt syk. En slik forsikring er rimelig for yngre personer fordi det er få yngre som rammes av alvorlig sykdom sammenlignet med eldre.

Har du lyst til å snakke med en rådgiver i Storebrand om hvilke forsikringer du trenger akkurat nå? Kanskje du får bedre oversikt og sparer penger ved å samle alt på ett sted? Fyll ut kontaktskjemaet her.

Visste du at du får 15 prosent rabatt på dine skadeforsikringer dersom du samler minst tre forsikringer hos Storebrand? En av forsikringene må være bil- eller boligforsikring, og personforsikringer teller med i antall forsikringer, men det gis ikke rabatt på disse forsikringene.

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Storebrand

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
VG Partnerstudio
©2020 VG | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)