Når de gamle FM-nettene forsvinner blir Norge det første landet i verden som kun har digital distribusjon av radiosignaler for de riksdekkende kanalene. Tross store uenigheter om valg av standard i digitaliseringen av radio, er det en myte at Norge er alene om å satse på DAB.

Andre land som satser tungt på DAB er Tyskland, Nederland, Italia, Danmark og Storbritannia – og Sveits legger nå opp til å slukke sitt FM-nett mellom 2020 og 2024, skriver Digitalradio Norge på sin nettside om «DAB-myter». Alene er vi altså ikke.

I årevis har motstandere av DAB ropt høyt om at lydkvaliteten er dårlig, at løsningene for bil er for klønete og at mange millioner FM-radioer må kastes – for å nevne noe. Men nå står vi altså like i nærheten av overgangen fra analog til digital radio.

Les også: Slik får du raskest mulig internett hjemme

For å finne ut om overgangen vil by på utfordringer for forbrukeren har Smart pratet med selskapet som har ansvar for å sikre en smidig overgang til DAB, nemlig Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4-gruppen, og vi har pratet med IKT-Norge, som er en av aktørene som har vært kritiske til FM-slukkingen.

FM kuttes først i Nordland

FM og DAB vil leve side om side i en overgangsperiode, men allerede i januar vil NRK, Radio Norge, P4 og enkelte nærradioer kutte FM-sendingene i Nordland. Tett etter følger Trøndelag og Møre og Romsdal – og aller sist er Troms og Finnmark i desember.

SLUKKEPLAN: FM-nettet vil slukkes region for region i løpet av 2017. Illustrasjon: Medietilsynet (tillatelse innhentet)

Du trenger ikke kaste den gamle radioen

Selv om mange allerede har gått til innkjøp av en DAB-radio er det fremdeles mange som har FM-radioer. Ifølge kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge, Mari Hagerup, er det viktig at folk vet at de har et valg i radiooppgraderingen. Man ikke bytte ut alle radioer.

– FM-radioer kan fint leve videre etter 2017 hvis man kobler til et adapter. Adapteret gjør radioen i stand til å ta imot DAB-sendinger og gjør at du kan beholde den gamle radioen. Det er særlig bra i bil, til større lydanlegg og gamle radioklenodier, sier Hagerup - og legger til:

– Velger man å kjøpe en ny radio er det viktig å levere den gamle til retur, slik at materialene blir gjenbrukt og ikke kastet. Mer enn 93 prosent av materialene i en radio kan gjenbrukes.

Sjekk også: Derfor bør du unngå åpne wi-fi-nett

Du kan velge mellom flere løsninger for bilradio

Ifølge Digitalradio Norge finnes det både enkle biladaptere en kan montere selv og adaptere som ikke engang synes i bilen. Det er mulig at enkelte løsninger er «klønete», men det gjelder ikke alle, mener kommunikasjonssjefen.

– Det finnes mange løsninger for DAB i bil - og bileierne må først finne ut hva slags løsning som passer best i bilen sin. For mange er bytte av bilradio det beste, mens andre vil foretrekke å sette inn et adapter Da må man vite at det finnes mange ulike adapterløsninger, også løsninger som ikke er synlige i bilen. Det finnes løsninger for absolutt alle typer biler, sier Hagerup.

Fikk du med deg? Facebook satser på kunstig intelligens

Flere løsninger er enkle å montere på egen hånd, men man kan selvsagt også velge å sette det bort til et verksted. Skal man montere radio eller adapter selv er det viktig å huske på at man også må bytte ut antennen, siden FM-antenner ikke plukker opp DAB-signaler.

DAB-nettet ikke ferdig utbygd 

Torgeir Waterhouse, som er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, understreker at det er viktig å vite at DAB-nettet fremdeles ikke er ferdig utbygd, og at det derfor er mye forvirring rundt DAB-nettets kvalitet.

– På kort sikt vil dekningsproblematikken være til stede for forbrukeren. Mange steder i landet er ikke DAB-nettet ferdig utbygd, og realiteten er at mange fortsatt mister dekningen. Det er interessant hvis Digitalradio Norge fortsetter å hevde at det er god nok dekning samtidig som folk med helt nye biler har utfall, sier Waterhouse.

Direktøren forklarer at det er viktig å være oppmerksom på at overgangen til DAB er et stort teknologiskifte, hvor mange ledd er nødt til å være synkronisert.

– Det vil alltid være utfordringer knyttet til slike overganger. De som gjør utbygningen og planleggingen må i høyeste grad ta på alvor meldingene om utfall der de selv mener det er dekning. De må være mer opptatt av at dette fungerer godt enn av slukkedatoen. Radio er en samfunnsnyttig tjeneste som må fungere, og det er ikke godt nok å si at det er brukerfeil, sier internett- og nye medier-direktøren.

Les også: Slik blir du en mester på Google-søk

Digitalradio Norge: Vesentlig at dekningen er god

Digitalradio Norge er imidlertid ikke bekymret for at dekningen ikke skal være god nok innen slukkingen og sier det er vesentlig for alle som sender radio at dekningen fra de nye nettene er god. Det er nedlagt et grundig kartleggingsarbeid i dekningsjusteringer, der blant annet oppfølging av lyttere er sentralt.

– Det er gjort mange hjemmebesøk de siste fire årene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekreftet i fjor at DAB har samme befolkningsdekning som de største FM-nettene. Men vi ser også at DAB for mange er en ny teknologi, med funksjoner som får ny betydning. En av disse er kanalsøk. Hvis man flytter radioen hjemmefra til hytta, må man ofte gjøre et kanalsøk for å fange opp frekvensene i det nye området, sier Hagerup.

Siden DAB og FM er to ulike teknologier vil det kunne være ulikheter i dekningsforholdene i enkelte områder. Lurer du på hvordan dekningen er i området du bor i kan du sjekke dekningskartet på Digitalradio Norge sin nettside.

Ifølge Vegdirektoratets fagmann på kringkasting i tunnel, Dag Vidar Torget, skal bilistene få radio i de tunnelene de har vært vant til å høre radio. Selv om det haster, mener han at det ser ut til at regionene vil klare fristene, skriver Vegnett.

Du vil aldri høre radioskurring igjen

Lyden på DAB+ er bygget opp etter samme grunnprinsipper som musikk i MP3-format og musikkfilene hos strømmetjenester som Spotify og Wimp. Selv om flere hevder at FM-radio med gode signaler gir bedre lyd enn DAB, vil det for mange lyttere være vanskelig å fange opp forskjellen mellom FM- og DAB-lyd.

Én forskjell er likevel ganske markant.

– Den mest merkbare forskjellen på FM og DAB er at DAB-radio ikke skurrer. Svært mange oppgir også dette som DAB-radioens viktigste egenskap, i TNS Gallups Digitalradioundersøkelse, forklarer Hagerup i Digitalradio Norge.

Kostbart å beholde begge nettene

Årsaken til at man har valgt å ikke beholde FM ved siden av DAB er ifølge Digitalradio Norge todelt. På den ene siden er det kostbart å vedlikeholde og oppgradere FM-nettet, og på den andre siden har FM-nettet flere begrensinger.

– FM-nettet har begrenset med plass til flere kanaler, og deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Skulle man fortsatt på FM ville det krevd omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering. Det synes ufornuftig å investere i teknologi som ikke har utviklingsmuligheter for lytterne, sier Hagerup.

Er du student? Disse enkle grepene kan gjøre deg mer produktiv

IKT-Norge har tidligere tatt til orde for at beslutningen om å slukke FM-nettet er uheldig.

– Mener dere at en annen radioløsning ville vært mer hensiktsmessig?

– Beslutningen er tatt, og DAB-nettet blir bygd ut. Fokuset nå må være å sørge for at dette fungerer for forbrukeren, og at det nye nettet faktisk er godt nok de datoene FM-nettet slukker. Det er ikke noe poeng i seg selv å utsette overgangen, men det bør tas en grundig, uavhengig vurdering med status på utbygning og dekning den datoen det gamle nettet skal slukkes, sier Waterhouse i IKT-Norge.

Annonse

Komplett Club

Få 100 kr i velkomstgave! Bli medlem i vår nye kundeklubb og få poeng når du handler på Komplett.no. Poengene gir deg tilgang til ulike typer fordeler som rabatter, fri frakt og muligheten til å bli VIP-medlem. Medlemskapet er gratis.