I fattige land er ikke smitte og sykdom den eneste trusselen når coronapandemien brer seg. Smitteverntiltak fører til at flere jenter utsettes for vold og mister verdifull skolegang.

Over hele verden jobber land for å beskytte innbyggerne sine mot smitterisiko. Men i noen land får smitteverntiltakene også alvorlige konsekvenser for jenters sikkerhet. Risikoen for vold i hjemmet øker når fattige familier isolerer seg og flere generasjoner må oppholde seg i små rom.

Økt arbeidsledighet og fattigdom gjør at risikoen for barneekteskap og tenåringsgraviditeter øker. Flere opplever vold og overgrep. Og faren er stor for at mange jenter aldri får returnere til skolen. 

Jenter har lavere status

Viruset rammer fattige land hardt, med dårlig rustet helsevesen og mangel på sosiale nettverk som ivaretar de svakeste i samfunnet. Jenter er spesielt utsatt, fordi de i mange land anses å ha en lavere status enn gutter, og derfor ikke prioriteres på lik linje i omsorgssektoren.

REDD: Priyas (8) familie bor i slummen i Indias hovedstad, New Dehli. Her er det ikke trygt å være jente. – Jeg vil ikke gå ute alene om kveldene. Jeg er redd for at noen skal ta meg, forteller hun. Foto: Plan International

nyttbilde-kopi.jpg

Ifølge FNs generalsekretær, António Guterres, er økningen i vold og overgrep mot jenter og kvinner blant de alvorligste konsekvensene av corona.


Bli Planfadder her

Plan International Norge har lang erfaring med arbeid for å bekjempe vold mot jenter under kriser. Da ebolaviruset rammet afrikanske land, fikk krisen store konsekvenser for sårbare barn og tenåringer. En liknende krise utspiller seg nå på grunn av corona.

Seksuell vold, utnyttelse, menneskehandel, sult og barnearbeid øker, og påvirker jenter, når familier blir utsatt for økonomisk press. Men volden øker også som et resultat av at familier blir satt i karantene hvor overgrep skjer i stillhet, uten beskyttelse fra sosiale nettverk eller myndigheter.

Plan jobber for å ivareta barns rettigheter og gi jenter og gutter like muligheter. Sentralt i vår modell er langsiktighet. Vi er til stede i lokalsamfunnene over tid, også etter at krisen er over. Vi kjenner dem vi jobber for og behovene de har. Derfor vet vi hva som virker, forteller Partapuoli.  

Ved å bli Planfadder bidrar du til å gjøre en forskjell for barn i fattige land.

Antallet barneekteskap øker når familier får det enda trangere økonomisk. Risikoen for at flere jenter giftes bort øker, fordi familiene på den måten får én munn mindre å mette.

Antallet uønskede og tidlige graviditeter øker, på grunn av manglende tilgang på prevensjonsmidler kombinert med økt seksuell vold. Under ebolakrisen ble tusenvis av jenter gravide som en konsekvens av utbruddet.

Jenter og unge kvinner risikerer å bli nektet tilgang til ungdomsklinikker, jordmødre, omsorg og trygge aborter. Når allerede svake helsesystemer må håndtere virusutbruddet, begrenses tilbudet av annen omsorg.

Stengte skoler og avbrutt utdanning har langsiktige konsekvenser for jenters levebrød. Mange jenter kommer aldri tilbake til skolen. Erfaring viser at når jenter blir tvunget til å slutte på skolen, øker risikoen for vold, seksuelle overgrep og barneekteskap.


Bli Planfadder her

Du kan gi støtte til de mest utsatte

Coronakrisen berører oss alle. Sammen må verden stå opp for de mest sårbare. Plan er engasjert i over 75 land og jobber både for å stoppe spredningen av corona, og for å motvirke de negative konsekvensene som økt vold.

Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter. Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og støtten din kommer alle barn til gode.

Coronaviruset påvirker oss alle. Hjelp oss med å beskytte de mest utsatte jentene ved å bli Planfadder her.

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Plan

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2020 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)