Foto: VG Partnerstudio

Slik gjør du byggesøknaden mye enklere

Visste du at nær halvparten av alle byggesøknader som sendes har mangler ved seg? Det kan føre til store forsinkelser og økonomiske tap. Nå kan du overlate alt til én aktør som tar hånd om hele prosessen.

Produsert av VG Partnerstudio

Å sende inn en byggesøknad er for mange et overveldende møte med regler, forskrifter og lover, både for privatpersoner og næringsdrivende. Det finnes mange fallgruver, og listen over dokumentasjonen som kreves er lang. Faktisk er det så vanskelig at en test gjort av Forbrukerrådet stadfester at byggesøknader er langt mer kompliserte enn antatt.

Flere testbrukere skjønte verken begrepene eller lovverket i søknaden, og mente språket og utformingen var lite brukervennlig.

– De fleste vil oppleve det både tid- og kostnadsbesparende å overlate alt til én aktør, sier daglig leder i Norsk Bygningsrådgivning, Odd André Boholm.

Firmaet fikser hele prosessen for deg, og vet nøyaktig hva du bør søke om, når søknaden må sendes og hva den bør inneholde.

– Vi har gjort byggesøknader til et fag. Vår rolle er å være ansvarlig søker, noe som betyr at vi tar oss av hele prosessen, sier Boholm.

Norsk Bygningsrådgivning har kontor både i Fredrikstad og Gjerdrum. Foto: Eik, Robert S/pictureasia

Søknadsprosessen er ikke for amatører

En vanlig byggesøknad bør inneholde tegninger, redegjørelse, byggeblankett, nabovarsel, situasjon- og gjennomføringsplan, samt søknad om ansvarsrett og så videre. Det er med andre ord en ganske krevende papirmølle. Selv om byggmestere og arkitekter også kan sende byggesøknader, sitter de ofte med mange andre arbeidsoppgaver i tillegg.

– Vår store fordel er at vår byggesaksavdeling kun jobber med dette, og har i tillegg lang faglig erfaring, forklarer Boholm.

Her kan du lese mer om Norsk Bygningsrådgivning.

Betaler for trygghet

Som profesjonell aktør som tar hånd om store byggeprosjekter har du tidsskjema å forholde deg til. Stadige tilbakemeldinger fra kommunen grunnet mangler eller ønske om ytterligere dokumentasjon, kan føre til økonomiske tap og forsinkelser.

Norsk Bygningsrådgivning kan skryte av flere fornøyde kunder som har fått stor hjelp med sine byggesøknader.

– Min jobb er så mye enklere når Norsk Bygningsrådgivning tar seg av byggesøknadene, forteller Thomas Fosshaug, boligkonsulent i ABC-Hus.

Han får støtte av Janne Sandbråten, daglig leder i Block Watne Fluks.

– Norsk Bygningsrådgivning håndterer våre byggesøknader. I Norges tøffeste boligmarked er det kun det beste som gjelder, sier hun.

Foto: Eik, Robert S.

Når byggetillatelsen er godkjent, følger Norsk Bygningsråd opp byggesaken hele veien, i tillegg til å ha ansvaret i fem år.

– Kundene våre kan forvente en prosess der søker er helt dedikert til den rollen, og ingen andre oppgaver, som tegning eller fakturering. Vi skal være en reell ressurs som sitter på samme kompetanse som kommunen, sier Boholm.

– Alt vi bygger blir tegnet og omsøkt av Norsk Bygningsrådgivning. De er en viktig samarbeidspartner som virkelig vet hva de driver med og alltid leverer som avtalt, Geir Karlstad, eier og daglig leder i Romer Eiendom.

Trenger du hjelp med byggesøknader? Ta kontakt med Norsk Bygningsrådgivning HER.

Holder i dialogen med kommunen

Plan- og bygningsloven krever tillatelse fra kommunen før man iverksetter ulike typer byggearbeid. Nybygg, tilbygg og påbygg finnes på listen over tiltak som er søknadspliktige. En byggesøknad har ulike utforminger, og det er mange krav som må på plass og vedlegg som må medfølge en slik søknad. Norsk Bygningsrådgivning gjennomfører hele prosessen fra A- Å for deg.

– Vi kan hjelpe kunder med byggesøknad, delingssøknad, seksjonering og regulering, da vi har lang erfaring fra både kommunal og privat sektor, opplyser Boholm.

Ta kontakt med Norsk Bygninsrådgivning HER.

Daglig leder, Odd André Boholm oppfordrer profesjonelle aktører om å ta kontakt med Norsk Bygningsrådgivning. Foto: Eik, Robert S.

Han forteller videre at det da er Norsk Bygningsrådgivning som står som ansvarlig søker og holder dialogen med kommunen underveis i prosessen. Du er dermed sikret at søknaden er profesjonelt utfylt og at prosessen blir ivaretatt av eksperter.

Og aller best: Du trenger ikke tenke på dette selv.

– La arkitekter og husleverandører gjøre det de kan best, så gjør vi det vi er best på, sier daglig leder Odd André Boholm.

Ta kontakt med Norsk Bygninsrådgivning HER.

trackertracker