Meny
 1. Del I
 2. Del II
 3. Del III
 4. Del IV
 5. Del V
 6. Del VI
 7. Del VII
 8. Del VIII
 9. Del IX
 10. Del X
 11. Del XI
 12. Del XII

Da Hitler ranet tronen
fra
Kong Haakon

Historien om opptakten til filmen «Kongens Nei», av VG Partnerstudio i samarbeid med Nordisk Film

Mens Adolf Hitler ubønnhørlig driver verden mot avgrunnen og andre verdenskrig, er det personlig sorg og bekymring som preger det norske kongehuset. Dette er historien om noe av det som skjedde de dramatiske månedene fra dronning Mauds død i november 1938 frem til morgenen den 9. april 1940, da kongen og hans familie rakk å rømme fra Oslo foran nesen på de tyske okkupantene.

Det er historien om en konge med mer klarsyn enn regjeringen. Om en utålmodig kronprins som prøvde å finne sin plass og sin rolle. Om «Skaugumsammensvergelsen» som ville skape verdenshistorie. Om familien på Skaugum og USA-turen som forvandlet kronprins Olav. Og om da kong Haakon klippet jentekrøllene av den lille prins Harald.

Mosaic 101Mosaic 102
Æresvakt: Gardister holder vakt over dronning Mauds kiste i Akershus Slottskirke før begravelsen fra Oslo Domkirke. Statsoverhoder fra mange land sendte krans og hilsen til kongefamilien. Blant dem var Adolf Hitler. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

26.november 1938. Det er grått og det regner. En tynn, rank mann går langsomt bak bilen der kisten med dronning Maud ligger. Hennes vevre legeme hviler i mer enn 100 kilo bly, eik og zink. Dronningen er kommet tilbake fra England, der hun døde etter en kreftoperasjon.

1933 jan

Den lange veien mot krigen:
januar 1933

Adolf Hitler utnevnes til tysk rikskansler for en demokratisk valgt regjering der hans eget naziparti er i mindretall.

Kong Haakon er blitt enkemann. Hun som kalte ham «min egen elskede Sweetums» er borte.

«Tak for trofast Kameratskap», er den siste hilsenen kongen skriver i bønnedagboken som Maud hadde gitt ham den aller første julen de feiret sammen. Kongen er 66 år. Han begynner å kjenne alderen. Ryggen krangler. Han har ofte smerter. Og nå er han enslig. Men ikke ensom. Kronprins Olav går ved hans side opp bakken bak båren. Kronprinsesse Märtha og de tre prinsebarna er til stor trøst. I tillegg har han en oppgave. En kongegjerning. Kong Haakon har et rike og en trone.

17 måneder senere er han på flukt. Tyskerne har tatt Norge. Tronen er ranet fra ham. Landet også. Den lille familien må flykte og blir spredd på to kontinenter. Det skal gå mer enn fem år før han ser arveprins Harald og de andre barnebarna igjen.

Hilsen Hitler

12 dager etter at Mauds legeme er kommet til Norge, er det begravelse i Oslo Domkirke. I et vell av kranser er også en med sløyfe i sort, hvit og rødt – med et hakekors på. En personlig siste hilsen fra Tysklands fører, Adolf Hitler.

Hitler. Navnet møter kong Haakon i alle sammenhenger. I statsråd og i enkeltmøter med statsminister Johan Nygaardsvold og utenriksminister Halvdan Koht, er Tyskland og Hitler ofte et tema. Hitlers ansikt er daglig å se i avisene kongen leser. I private samtaler og i brevvekslinger med kongelige slektninger i utlandet dukker Hitler-navnet stadig opp. Også via radioen, når kong Haakon alene på slottet finner frem til BBC og andre utenlandske stasjoner, er det Hitler. Alltid Hitler.

Filmavisen 1938: Både utenlandske og norske filmaviser dekket hendelsen da dronning Mauds kiste kom til Norge. Kong Haakon og Olav fulgte bak båren den tunge veien fra bryggen til Akershus Slottskirke.

Mars 1933

Nytt valg. Nazipartiet får makten i samarbeid med konservative partier. Hitler får diktatoriske fullmakter.

1933 mai

Mai 1933

Vidkun Quisling stifter partiet Nasjonal Samling.

Juni 1933

Nazistpartiet blir eneste lovlige parti i Tyskland.

Hitler krever «lebensraum», livsrom, for det tyske folk. Ydmykelsen etter tapet i første verdenskrig skal gjenopprettes. Gjennom en aggressiv utenrikspolitikk og kraftig opprustning har Hitler presset de europeiske stormaktene til stadig ettergivenhet.

12. mars dette året annekterer Tyskland Østerrike og innlemmer et tidligere selvstendig land i det voksende Stor-Tyskland. Før Maud døde, hadde Storbritannia og Frankrike også akseptert at Tyskland tar et stort jafs av den unge staten Tsjekkoslovakia gjennom å true til seg den delen av landet der tre millioner tysktalende bodde.

Avtalen om dette, det såkalte Münchenforliket, skulle sikre «fred i vår tid», sa den engelske statsministeren Neville Chamberlain da han i triumf vendte hjem til London. Men avtalen var ikke verdt papiret den var skrevet på. Tyskland fortsatte å vokse på andres bekostning.

Først gjennom å okkupere resten av Tsjekkoslovakia, uten at resten av Europa løftet en finger. Deretter gjennom angrepet på Polen 1. september 1939. Da kunne ikke England og Frankrike sitte stille lenger. Verdenskrigen var et faktum.

Tyskland vokser 1936-1939

 1. Rhinland, mars 1936

  Tyskland sender militære styrker inn i den demilitariserte sonen i Rhinland, i strid med inngåtte avtaler. Vestmaktene griper ikke inn.

 2. Østerrike, mars 1938

  Østerrike tvinges inn i det tyske riket. Hitler inntar Wien i triumf.

 3. Sudetenland, oktober 1938

  Tsjekkoslovakia må gi fra seg Sudetenland til Tyskland gjennom Münchenforliket. Vestmaktene trodde det ville stagge Hitlers krigslyst.

 4. Tsjekkoslovakia, mars 1939

  Tyskland okkuperer resten av Tsjekkoslovakia, som opphører å eksistere som selvstendig stat.

 5. Polen, september 1939

  Hitlers tropper angriper Polen. Andre verdenskrig er et faktum. Polen nedkjempes raskt.

Konge i et svakt Norge

Fra sin utkikkspost på slottet vurderte kong Haakon sannsynligheten som stor for at en ny storkrig ville komme. Etter hvert som Tyskland vokste gjennom 1938, var det mange som delte kongens frykt. Kunne Norge klare å komme uskadet og fritt gjennom en ny verdenskonflikt? Og i tilfelle hvordan?

Nøytralitet var veien, mente den norske regjeringen med utenriksminister Koht som den toneangivende. Norge måtte for enhver pris klare å holde seg utenfor en kommende konflikt. Gjennom ikke å ta parti, skulle ikke Norge gi noen part påskudd til å angripe landet.

Oktober 1933

Arbeiderpartiet gjør et brakvalg og befester sin stilling som Norges største parti, med 40,1 posent av stemmene.

1934 jun

Juni 1934

«De lange knivers natt». Hitler arresterer og henretter interne konkurrenter og fester grepet om makten.

Mars 1935

Arbeiderpartiet overtar regjeringsmakten i Norge. Johan Nygaardsvold blir norsk statsminister.

Samtidig måtte den gamle pasifisten Nygaardsvold og hans regjering innse at nedbyggingen av det norske forsvaret som hadde skjedd gjennom mange år, gjorde Norge til et mer attraktivt og lettere bytte enn mange andre land. Forsvarsbevilgninger som regjeringen motvillig foreslo for Stortinget i de siste årene før verdenskrigen, var ikke nok til å rette på dette.

Dette var en stadig kilde til bekymring for kong Haakon, og tidvis til uenighet mellom han og kronprins Olav på den ene siden og de ledende i regjeringen på den andre.

– Både min far og jeg var fortvilte over tingenes tilstand, men kunne lite gjøre. Regjeringen var neppe i tvil om hva min far mente. Men dette var jo et omstridt politisk spørsmål vi selvsagt ikke kunne blande oss bort i, fortalte kong Olav mange tiår senere til forfatteren og politikeren Jo Benkow.

Photo 4
17. mai: Mens kronprinsparet var i USA våren 1939, markerte kong Haakon 125-årsdagen for grunnloven på Eidsvoll, med blant annet regjering og storting som deltakere.

Etterlyste kvinner

Kong Haakon hadde stor sans for statsminister Nygaardsvold på det personlige plan, og hadde en god tone med regjeringen. Han både forstod og aksepterte sin svært begrensede rolle som konge i et konstitusjonelt monarki. Likevel mente han at han hadde en plikt til å gjøre sine synspunkter tydelig kjent for sine statsråder – både når det gjaldt forsvarets tilstand og andre spørsmål.

September 1935

Den tyske riksdagen vedtar Nürnberglovene som begrenser jødenes borgerrettigheter.

Mars 1936

Hitler sender militære styrker inn i den demilitariserte sonen i Rhinland.

1936 jul

Juli 1936

Den spanske borgerkrigen starter. Tyskland støtter general Francos opprør mot den lovlig valgte regjeringen.

Det virker fremsynt, for eksempel, da kongen spurte statsminister Nygaardsvold om det ikke var på tide å få kvinner inn i regjeringen da Nygaardsvold gjorde endringer i september 1939. Men statsministeren svarte at «de ledige Plasser ikke passede for en Dame», ifølge kong Haakons dagbok.

Viktigere enn kjønnssammensetningen av regjeringen, var likevel forsvars- og utenrikssituasjonen for kongen. Mens den strie Koht og en ubekvem Nygaardsvold tviholdt på nøytralitetslinjen, mente Haakon at dette var en «umulig posisjon». Han skuet mot England etter alliansepartneren i det han fryktet måtte komme.

Dette kunne Haakon ytre i private rom, og signalisere også innenfor statsrådets fire vegger. Men det var regjeringen som bestemte.

Skvadron
Godt nok forberedt? Kong Haakon og Kronprins Olav inspiserer soldater under en militær øvelse på Gardermoen 20. september 1939. Kong Haakon (i midten) i uniform. Kronprins Olav helt til venstre. Foto: NTB scanpix

Familien på Skaugum

Kong Haakon bodde alene på Slottet. På Skaugum i Asker bodde hele resten av den kongelige familien. I 1939 hadde kronprins Olav og svenskfødte kronprinsesse Märtha vært gift i 10 år. Tre barn var det synlige resultatet av en svært vellykket kongelig match.

1936 nov

November 1936

Nobelkomiteen tildeler Nobels Fredspris for 1936 til den tyske opposisjonelle Carl von Ossietzky. Tyskland er rasende.

Oktober 1936

Det som skulle bli det siste stortingsvalget før krigen, avvikles. Arbeiderpartiet fortsetter fremgangen, men mangler seks mandater på rent flertall.

At to prinselige søskenbarn giftet seg, kunne virke som det typiske arrangerte ekteskap, utelukkende med monarkiets bevarelse for øyet. Men sannheten var at Olav hadde vært stormforelsket i Märtha i lang tid før de forlovet seg i hemmelighet under OL i Amsterdam i 1928. For ham var det ingen annen.

– Det var bare én kvinne i mitt liv. Tro det eller ikke. Jeg har aldri hatt noe intimt forhold til noen annen enn min hustru, fortalte Olav mot slutten av sitt liv.

Alt tyder på at følelsene ble gjengjeldt. Olav hadde vært et ensomt barn i et stort slott. Som ung voksen fremstod han ofte keitet og sjenert i offentlige og sosiale sammenhenger. Etter at Märtha kom inn i bildet, virket han tryggere og helere. Samtidig hadde han et temperament og et bråsinne som noen ganger kom ut på hjemmebane, og som også var en del av hans personlighet.

Mosaic 201Mosaic 202
Ut på tur: Kronprinsfamilien på vei til påskeferie i Gausdal. Kronprinsesse Märtha leier den lille arveprins Harald, mens prinsessene Ragnhild og Astrid går ved siden av. Helt til høyre kronprins Olav. Foto: NTB Scanpix

Leken, men streng

I flere bøker og i intervjuer har barna Ragnhild og Astrid fortalt om oppveksten på Skaugum før krigen. Harald var tre år da tyskerne kom, og har få minner fra de første årene. Selv med fratrekk for at de gode barndomsminnene alltid skinner mer enn de dårlige, beskriver kronprinsbarna en sorgløs oppvekst med tilstedeværende foreldre.

Februar 1937

Arveprins Harald (Senere kong Harald V) blir født. Den første prinsen født på norsk jord på 567 år.

Mars 1938

Tyskland okkuperer Østerrike og innlemmer landet i det tyske riket (Anschluss).

September 1938

Vestmaktene går i Münchenforliket med på at Tyskland får overta den delen av Tsjekkoslovakia som het Sudetenland, og som hadde mange tyskspråklige innbyggere.

Så sant de ikke var ute på offentlige kveldsoppdrag, kom begge foreldrene og pakket barna godt inn i dynene og bad aftenbønn med dem om kvelden. Olav deltok også i aftenstellet, noe svært få fedre gjorde på den tiden. Etter hvert utviklet det seg et ritual som barna så frem til med skrekkblandet fryd: Når det var tid for at klærne uansett skulle skiftes, bar Olav barna opp på badet og kastet dem med klærne på opp i det ventende badevannet. Ikke bare en gang, men mange ganger, slik at både barn og far til slutt var gjennombløte!

Kom barna for sent til et måltid, opplevde de at stolen var fjernet, og at de måtte stå å spise.

På et område var Olav urokkelig. Tidspunkt og avtaler skulle respekteres! Kom barna for sent til et måltid, opplevde de at stolen var fjernet, og at de måtte stå å spise. Større skam fantes ikke, fortalte prinsesse Ragnhild.

En gang Astrid var ute og luftet hunden før middag, ble hun stoppet av en ny gardist som var på vakt og som ikke kjente henne igjen. Hun var reddere for farens vrede hvis hun kom for sent til måltidet enn å bli beskutt av gardisten, så hun løp rett forbi soldaten som forlangte at hun skulle stoppe.

At lille Harald på snart tre også været farens temperament, tyder følgende lille historie på: En morgen kom han løpende inn på foreldrenes soverom med to hunder og en geit som hoppet opp i sengen der Märtha lå.

Hun ga beskjed om at dyrene måtte ut med en gang.

– Pytt, det gjør vel ikke noe, svarte Harald. – Pappa er jo ikke hjemme!

Triumfferden i USA

Etter at Münchenforliket var gått i stykker, og mens verdenskrigen ubønnhørlig nærmet seg, kom 70 dager som forandret kronprins Olav for alltid. Han og Märtha dro på besøk til USA våren og sommeren 1939. Invitasjonen hadde vært stående lenge. Men med konflikten som truet, skulle de våge å dra? Under tvil valgte de å takke ja.

November 1938

Dronning Maud dør.

1938 nov

November 1938

Krystallnatten, 1500 synagoger og 10000 jødiske butikker blir brent eller rasert av tyske nazister. 20000 jøder og andre «uønskede» blir sendt i konsentrasjonsleir.

Et vanskelig valg. Hvis krigen kom mens de var borte, ville de klare å komme seg hjem? Tårene trillet nedover kinnene på kong Haakon da han stod og vinket mens Amerikalinjen «Oslofjord» forlot Oslo 18. april – to dager før Hitlers 50-årsdag ble feiret med gedigne militærparader i Tyskland.

To ganger reiste Olav og Märtha over hele det amerikanske kontinentet. New York, Detroit, Chicago, Hollywood, Grand Canyon, Boulder Dam, 17. mai i San Fransisco, de «norske» statene North Dakota og Minnesota og mye mer. 300 taler senere, etter møter med titusenvis av utvandrede nordmenn og andre amerikanere, gjorde media både i USA og Norge opp status: En triumfferd.

Mosaic 301Mosaic 302
Kongelig cowboy: Kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i fullt cowboy/cowgirl-utstyr i Montana. Foto: NTB Scanpix

For tidene som skulle komme, var besøket uvurderlig. Kronprinsparet tilbrakte mange dager hjemme hos president Franklin D. Roosevelt og kone Eleanore, og her ble grunnlaget lagt for et nært vennskap. Det utløste en stående invitasjon til Märtha om å komme tilbake med barna «om noe skulle skje». Det var en invitasjon de kom til å benytte.

Mars 1939

Tyskland okkuperer resten av Tsjekkoslovakia, som opphører å eksistere som selvstendig stat.

På det personlige plan ble det også en seiersferd. 20 norske journalister ble transportert med tre sjøfly ut til den innkommende Amerikabåten 14. juli, da bare turen inn Oslofjorden gjenstod. De møtte en annerledes og åpnere, mer scenevant og avslappet kronprins Olav.

– Vær så god og spør!, inviterte Olav. Noe lignende hadde journalistene aldri opplevd. Aldri tidligere hadde noen fra kongehuset latt seg intervjue, og Olav fikk vist sin slagferdige og sjarmerende side.

Haralds krøller

Mens Märtha og Olav var i USA, var kong Haakon barnevakt på Slottet. Det var bare et halvt år siden Maud døde. Det å få barnebarna som losjerende, ga etterlengtet liv og aktivitet. Ekstra stor lykke gjorde det at bestefar og arveprins sammen hilste barnetoget og vinket fra Slottsbalkongen 17. mai.

Da kronprinsparet dro til USA, var Harald en toåring med lange, lyse lokker. Da de kom hjem, var det en toåring med kortklipt guttesveis som møtte dem. Kong Haakon syntes det var best slik.

Mosaic 501Mosaic 502
Gaver fra USA: Mor og far hadde med gaver i bagasjen hjem fra USA. Her poserer prinsessene Astrid og Ragnhild og prins Harald på Skaugum i indianer- og cowboykostymene de har fått. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk folkemuseum

At kong Haakon vurderte betydningen av USA-besøket som stort, viser det faktum at han utnevnte Olav til general og admiral ved hjemkomsten. For månedene som kom, skulle det vise seg å være av betydning fordi det ga Olav både posisjon og autoritet.

Den siste nasjonaldagen: Filmen fra feiringen av 17. mai 1939 viser et jublende folk og en elsket kongefamilie.

Sammensvergelsen på Skaugum

Som kong Haakon hadde forutsett, kom verdenskrigen, 1. september 1939. «Den stille krigen» ble de første månedene kalt, mens Tyskland rullet over Polen uten kraftige krigshandlinger andre steder. En usikker og tidvis vaklende norsk regjering manøvrerte mellom stormaktene som best de klarte, mens både England og Tyskland innimellom krenket norske sjøgrenser og suverenitet.

Allerede fem dager etter krigsutbruddet, samlet fire fremtredende nordmenn og en -kvinne seg på Skaugum. De mente at Norge og Norden kunne spille rollen som fredmekler og få slutt på krigen før den egentlig var begynt. Rundt bordet satt Olav og Märtha, Oslos biskop Eivind Berggrav, den tidligere Høyreleder og «tobakkskonge» Johan H. Andresen (bestefar til dagens investor Johan H. Andresen) og kunstneren Henrik Sørensen.

April 1939

Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha drar til USA på et 10 uker langt besøk. Etablerer personlig og nær kontakt med president Franklin D. Roosevelt.

April 1939

Adolf Hitler fyller 50 år. Dagen feires med store militærparader i Berlin.

Den engelske kong George VI var Olavs søskenbarn og forlover. Gjennom ham mente planleggerne på Skaugum at det var en åpning til å få England i tale. Gjennom Märtha var veien åpen til det svenske kongehuset, som via både ekteskap og politiske kontakter kunne få de tyske makthaverne i tale.

Kong Haakon visste om det som skjedde, men forfatteren Tor Bomann-Larsen skriver at Haakon og Olav så ulikt på situasjonen og på hva som var fornuftig å gjøre. Haakon inntok derfor rollen som observatør heller enn å bli noen aktiv part. Også i statsråd tok kronprins Olav opp muligheten for et nordisk fredsutspill.

Uansett førte ikke bestrebelsene frem, og snart fikk hele det norske kongehuset andre ting å tenke på.

Nettet snører seg

Signalene frem mot 9. april 1940 var etter hvert mange på at dette var en konflikt Norge ikke ville klare å holde seg utenfor. I vinter- og vårmånedene 1940, krenket både Storbritannia og Tyskland norsk suverenitet.

Dristigst var befrielsen av 300 britiske fanger fra det tyske skipet «Altmark», dypt inne i en norsk fjord: Altmark hadde søkt tilflukt og vern i Jøssingfjorden, 15. februar presset den britiske jageren «Cossack» skipet på grunn. De 300 tilfangetatte soldatene ble befridd. Sju tyskere døde i angrepet.

Mosaic 601Mosaic 602Mosaic 603
Angrepet: Det tyske naziflagget på halv stang i stavnen av «Altmark» etter det britiske angrepet inne i Jøssingfjorden.

Aprildagene ble en sammenhengende hektisk håndtering av hendelser og meldinger. Sett i ettertid er det lett å se at de peker mot det som skulle skje: Et tysk angrep på Norge.

3. april angrep tyske bombefly et norsk passasjerskip på vei til England. Passasjerene slapp med skrekken, og flyene ble jaget bort av et eskorterende, britisk marineskip. Samme dag gikk også de første krigsskipene ut fra tyske havner, på vei mot Norge.

August 1939

Tyskland og Russland inngår en ikke-angrepspakt. Tyskland sikrer seg mot angrep fra øst.

1939 sep

September 1939

Tyskland angriper Polen. Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig.

Den 5. april 1940 holdt den tyske ambassade i Oslo en mottakelse. Der ble filmer av ødeleggelsene i Warszawa høsten før vist til politikere, ledende byråkrater og offiserer. Den ikke så skjulte meldingen var klar: Motstand mot Tyskland er nytteløst.

Samme dag kom meldingen fra Norges ambassadør i Berlin om rykter som svirret, og som sa at et angrep på Norge var nært forestående.

Tre dager senere ble 100 tyskere reddet inn til Lillesand fra det torpederte, tyske lasteskipet «Rio de Janeiro». De bar alle uniformer og fortalte at de var på vei til Bergen.

Likevel; Stortinget som var samlet til kveldsmøte skjønte ikke disse og alle de andre signalene. De var mest opptatt av å protestere mot den britiske mineleggingen av norske farvann som hadde skjedd samme dag.

Kong Haakon hadde tidligere på dagen 8. april spurt om forsvarstiltakene i norske kystbyer var gode nok, men uten å få klare svar. Selv holdt han seg til sin oppsatte timeplan. Om kvelden deltok han på møtet i Oslo Militære Samfund, der han lyttet til foredraget «Bordets gleder i verdenshistoriens lys». Så gikk han hjem og la seg.

Invasjonen 9. april 1940

 1. Oslo

  Tyskernes viktigste mål var å ta konge og regjering til fange. Mislyktes fordi krysseren «Blücher» ble senket i Drøbaksundet, og rundt 1000 tyske soldater omkom.

 2. Sørlandet

  Tyskerne møter hard motstand i Kristiansand. I tredje forsøk kommer tyskerne seg inn i havna med sine fartøyer. Både granater fra skip og bomber fra fly brukes i angrepet. 22 nordmenn mister livet. Arendal blir også okkupert.

 3. Vestlandet

  Strategiske Sola flystasjon ved Stavanger blir kapret i krigshistoriens første selvstendige fallskjermoperasjon. Stavanger, Bergen og Egersund blir okkupert.

 4. Trondheim

  Sammen med 4 jagere, går den tyske krysseren «Admiral Hipper» inn Trondheimsfjorden. Denne morgenen og formiddagen landsetter de 1200 mann i Trondheim.

 5. Narvik

  10 tyske jagere med 2000 tyske soldater inntar Narvik. De norske panserskipene «Norge» og «Eidsvold» tar opp kampen mot inntrengerne, men senkes etter kort kamp. 282 norske sjøfolk mister livet. Byen gjenerobres av norske, franske, britiske og polske styrker 28 mai. Hitler opplever det første tyske nederlag siden krigen startet. De allierte trekker seg ut 8. juni, og de norske styrkene overgir seg.

Kjøreturen

Han fikk ikke lange søvnen. Snart gikk alarmen. Tyskerne var underveis. Kongen ble vekket. Det samme ble familien på Skaugum.

I all hast kledde Olav og Märtha på barna. Skitøy. De fortalte barna at de skulle på ferie til hytta i Sikkilsdalen. Det nødvendigste ble pakket. Alle ble stappet inn i kronprinsens sorte Buick. De måtte til kong Haakon på Slottet, og deretter videre ut av Oslo med et tog som var satt opp fra Østbane-stasjonen.

Sjåføren ble dimittert. Olav satte seg ved rattet selv. Han skjønte hva som var i ferd med å skje. Han ville ikke bli stoppet eller omringet.

– Jeg tror ikke jeg noen gang har kjørt fra Skaugum til Oslo så fort. Jeg var fullt på det rene med at noen kunne stå i veien og prøve å stanse meg. Derfor kjørte jeg selv. Jeg hadde bestemt meg for å kjøre ned enhver som ville forsøke å stoppe meg eller hindre meg, fortalte han senere til Jo Benkow.

Ingen stoppet familien. Snart svingte de inn på Slottet, hvor kong Haakon ventet.

FluktenFluktenFlukten small
I siste liten: Kong Haakon og hans følge forlot Slottet i en kortesje på morgenen 9. april 1940. Her med Jesper Christensen som kong Haakon i filmen «Kongens Nei». Foto: John Christian Rosenlund, Paradox Film

Flukten var begynt.

Kongens nei, det som endret krigens gang i Norge og sementerte kongehusets plass i vårt land, var bare et drøyt døgn unna.

Filmen om Kongens Nei

Inspirert av Alf R. Jakobsen sin bok «Kongens Nei» og basert på et omfattende researcharbeide med sine to faste manusforfattere Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløw Eeg, har Erik Poppe skapt filmen som skildrer de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden. Filmen får premiere på norske kinoer den 23. september.

Jt1
Før opptak: Manusforfatter og regiassistent Jan Trygve Røyneland blant statister som utgjør den norske regjering i Festiviteten Teater 9. april 1940.

Med tyske fly i hælene tvinges kongefamilien på flukt. De bestemmer seg for å skille lag uten å vite om de noensinne vil se hverandre igjen. Kronprinsesse Märtha reiser med barna til Sverige, mens kong Haakon og kronprins Olav blir igjen i Norge for å fortsette kampen. Etter tre døgns desperat flukt, fatter kong Haakon sin endelige beslutning. Han nekter å kapitulere selv om dette kan koste både ham selv, hans familie, og mange uskyldige nordmenn livet.

Danske Jesper Christensen, kjent blant annet som skurken i James Bond-filmen Casino Royale, spiller kong Haakon. Anders Baasmo Christiansen har rollen som kronprins Olav og Tuva Novotny spiller kronprinsesse Märtha. Filmen er produsert av Paradox Film ved Stein B. Kvae og Finn Gjerdrum.

Fredrik Seeberg var 17 år gammel og nyinnkalt soldat da han ble satt til å skulle stoppe tyskerne som ville ta kong Haakon og hele kongehuset til fange under flukten fra Oslo. I trefningen med tyske elitesoldater på Midtskogen ble Seeberg dødelig såret. Men han overlevde. I dag er Seeberg 93 år gammel, og husker klokkeklart det som skjedde dette skjebnesvangre aprildøgnet der kongehusets fremtid ble avgjort. Seeberg ble invitert til å følge filmingen, og han traff igjen «seg selv» som 17 år gammel modig soldat.

Fredrik Seeberg (93) var 17 år da han kjempet mot tyskerne på Midtskogen. Se hans møte med Arthur Hakalahti som spiller Seeberg som ung i Kongens Nei. Foto: Christian Nørstebø, Forsvarets Forum
Lukk

Om VG Partnerstudio og annonsørinnhold

Gard Steiro

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler VG Partnerstudio innhold av høy kvalitet, som publiseres på VGs plattformer.

Innholdet fra VG Partnerstudio merkes tydelig som «annonsørinnhold» og med annonsørens logo, så leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert sammen med en annonsør.

VG Partnerstudio er et separat produksjonsselskap uten tilknytning til redaksjonen. Ingen i studioet jobber samtidig i redaksjonen i VG.

VGs samfunnsoppdrag og rolle som uavhengig redaksjonell gransker påvirkes derfor ikke av det kommersielle samarbeidet i VG Partnerstudio.

Gard SteiroAns. redaktør og adm. direktørLukk

Dette er annonsørinnhold

Denne siden er annonsørinnhold for Nordisk Film produsert av VG Partnerstudio AS. Partnerstudio har ingen tilknytning til VGs redaksjon, men innholdet er i likhet med ordinære annonser underlagt VGs kvalitetskrav og redaktøransvar.

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.