Derfor må du jobbe mer

Det haster med å finne en løsning på hvordan vi betaler for at stadig flere blir eldre. Om ikke må du jobbe lengre dager, du får dårligere velferdsordninger - og Norge blir et samfunn som sliter med å ta vare på sine eldre.

– Eldre bør jobbe. Jeg tror jeg ville følt at livet var meningsløst om jeg ikke fikk bidra lenger når jeg er på mitt eldste og klokeste, sier Clio Chrysostomidis (17).

I Norge lever vi lenger, får høyere levestandard, studerer lenger og venter med å få barn. Det har blitt skrevet og snakket mye om utfordringene rundt den kommende eldrebølgen, men mange unge synes denne problematikken er vanskelig å forstå. Teknologi vil være en viktig del av løsningen. Derfor ga vi teknologidirektøren i Microsoft en smertefull utfordring:

NHO lanserte i august «Verden og oss», en omfattende rapport som viser hva som er viktig for at norsk næringsliv skal skape nye jobber og verdier de neste 10 til 30 årene. Dette påvirker livet til alle som bor og jobber i Norge i dag – og ikke minst dagens unge arbeidstakere.

  1. NHOs rapport ser på hvordan Norge vil utvikle seg frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene er bekymringsfulle, og Norge står overfor krevende endringer. Noen av tendensene er:
  2. - Lavere vekst i Norge og hos handelspartnerne våre
  3. - Globaliseringen går i revers og mulig handelskrig
  4. - Økte ulikheter og sviktende tillit
  5. - Klimautfordringer som krever felles løsninger og teknologiske nyvinninger
  6. - En høy andel utenfor arbeidslivet
  7. - Flere jobber vil bli utsatt for automatisering og konkurranse utenfra
  8. Men selv om det er grunn til bekymring, er det også store muligheter for vekst og jobbskaping i Norge i tiårene som kommer. Derfor er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig: Vi må møte utfordringene med en politikk som reduserer mulige nedsider, og samtidig skissere politiske tiltak som gjør oss i stand til å realisere mulighetene som følger med endringene vi nå ser. For eksempel kan klimautfordringene bare løses ved at vi jobber sammen med andre land. Norge har mulighet til å ta ledelsen på utvalgte områder på bakgrunn av ressursene og teknologien vår. Det kan skape grunnlag for nye eksportnæringer.
  9. Kilde: Les mer her

Sjeføkonom Øystein Dørum presenterte NHOs perspektivmeldingen i august. Han forklarer at det er all grunn til bekymring i årene fremover:

– Regnestykket går ikke opp når vi blir flere eldre og færre yngre fremover. Færre er ute i jobb, samtidig som flere eldre har behov for statlig støtte. Det er en kjempeutfordring, sier Dørum.

Regnestykket som ikke går opp

Alderssammensetningen i Norge kommer til å endre seg i årene fremover, ifølge Statistisk sentralbyrå. Samtidig reduseres inntektene fra olje og gass, og offentlige utgifter til helse- og omsorgstjenester øker.

Hvorfor er det en utfordring at vi blir flere eldre?

I dag fødes det 1,62 barn per kvinne i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er det laveste tallet noensinne. Rana forklarer hvorfor dette er en skremmende utvikling for Norge:

– Utfordringen i fremtiden er at færre arbeidstakere skal finansiere økte offentlige utgifter, fordi andelen eldre øker drastisk.
Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft

Utviklingen som bekymrer Norges statsminister

Under Arendalsuka i august i år varslet statsminister Erna Solberg at vi i fremtiden kanskje vil måtte jobbe 43 timer i uken for å opprettholde dagens inntektnivå.

– Hvis vi ikke får flere folk i arbeid, er det behov for at vi jobber så mye. Alternativet er å kutte i velferdsordningene, sa hun til VG under et frokostmøte.

Er de unge bekymret?

Den dagen Clio blir pensjonist, er det foreløpig usikkert hvordan hennes pensjonisttilværelse vil være, men hun håper hun fortsatt vil føle seg nyttig. Samtidig synes hun det er vanskelig å bekymre seg:

– Det er lenge til jeg blir gammel og jeg har tro på at vi finner en løsning før den tid. Jeg er mer bekymret for foreldrene mine.

– Vi må ta noen ubehagelige diskusjoner

Kristine Grændsen (25) kaller seg selv tidsoptimist. Hun tror vi står overfor noen vanskelige endringer i årene fremover.

– Vi bestemmer jo hvordan Norge skal styres i fremtiden. Den muligheten må vi bruke, mener hun.

Grændsen er ikke redd for at jobbene som forsvinner med ny teknologi er et problem, og håper flere omfavner teknologiske nyvinninger med åpne armer.

– Automatisering er bra. Kan vi skape større verdier med mindre bruk av tid, er jo det en del av løsningen på regnestykket, sier hun.

Synes det er vanskelig å finne jobb i Norge

Dørum forklarer at en av de viktigste måtene vi opprettholder dagens velferdsamfunn i fremtiden er ved å inkludere flest mulig i arbeidslivet:

– Det forutsetter at flere som står utenfor inkluderes i arbeidslivet og at de som jobber deltid jobber fulltid, forklarer han.

Supapun Olsen (40) flyttet til Norge for fem år siden. Hun forteller at selv med en mastergrad i ledelse er det vanskelig å finne jobb.

– De norske velferdsordningene er fantastiske. Jeg håper virkelig at Norge får et enda mer inkluderende arbeidsliv, slik at alle som vil kan bidra, sier hun.

Men hvordan får vi regnestykket til å gå opp?

– Det finnes ikke én enkelt løsning. Skal vi hamle opp med eldrebølgen må vi endre måten vi gjør ting på i Norge, sier Rana.

Han mener offentlig sektor må omorganiseres, for å unngå at statens utgifter blir større enn inntektene. Ellers kan det være tilfellet allerede om få år.

– Vi må diskutere om eldreomsorg utelukkende bør være det offentliges ansvar. Klarer det offentlige å levere godt nok? Kanskje blir samspillet bedre ved å samarbeide med private aktører.
Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft

Han tror også en viktig del av løsningen er at vi tar i bruk ny teknologi. Det vil øke produktiviteten ved at hver ansatt kan hjelpe flere, og ved at flere eldre klarer seg uten behandling ved institusjoner.

Leilighetskompleks på Tjuvholmen:

Helen (62) har nøkkel til alle leilighetene

Her kan du bo hele livet

NHOs rapport peker blant annet på at utgiftene til helse- og omsorgstjenester forventes å øke raskt fra 2030. Dersom eldre kan bo hjemme lenger, kan dette bidra til å lette behovet for omsorgstjenester noe.

På Tjuvholmen i Oslo møter vi Helen Smyth-Olsen. Hun er resepsjonist i Selvaag Boligs plussboligkonsept på Fru Kroghs brygge, og hjelper beboerne med å tilrettelegge om de har behov for hjelp med praktiske gjøremål.

– Jeg sender klær til rens og koordinerer husvask via firmaet vi bruker. Er noen bortreist, vanner jeg blomster og tar inn avisen. Skal noe fikses i leiligheten, trenger de ikke være hjemme ettersom jeg kan låse håndverkerne inn og ut, forteller Smyth-Olsen.

Et bidrag til løsningen på eldrebølgen

Daglig leder i Selvaag Pluss Service, Anders Haavik, forteller at de har vært klar over eldrebølgen lenge. De begynte allerede på 2000-tallet å utvikle konseptet plussboliger. Siden da har de hittil utviklet 1.500 boliger i Oslo, Kristiansand, Drammen, Stavanger og Bergen.

– Plussboliger er vanlige selveierleiligheter. Forskjellen er at leilighetskomplekset også har fellesområde med bemannet resepsjon, selskapsrom, kjøkken og treningsrom – i tillegg til et par gjesterom, forklarer han.

Plussboliger er tilrettelagt for at du skal kunne bo der livet ut, og passer like godt for single, småbarnsforeldre og travle karrierepar som for pensjonister, forteller Haavik.

– De yngste er travelt opptatt med jobb eller småbarn og har behov for litt praktisk hjelp for å få dagene til å gå opp. Eldre får hjelp til å hente medisiner på apoteket, gjøre mindre innkjøp eller får praktisk bistand til å skifte lyspærer eller ordne ting de ikke klarer å fikse selv.
Anders Haavik, daglig leder Selvaag Pluss Service

På Tjuvholmen arrangerer Smyth-Olsen en rekke fellesaktiviteter i løpet av året. Hun samler beboerne til alt fra utflukter, vinsmaking, fellesmiddager og fester man kan melde seg på. Både yngre og eldre beboerne er glade for tilbudet.

Norge trenger konkurransedyktige bedrifter

Nye teknologiske løsninger bidrar til at flere kan bruke arbeidstiden sin slik som Smyth-Olsen, på å skape sosiale rom hvor eldre kan møtes, mener Rana.

«Velferdssamfunnet er et fellesprosjekt. Vi må sørge for at norske bedrifter er konkurransedyktige og skaper arbeidsplasser for fremtiden. Vi trenger all den effektiviseringen vi kan få.»
Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
© VG | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Dette er VG Partnerstudio

Bilde av Gard Steiro

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler VG Partnerstudio AS innhold av høy kvalitet, som publiseres på VGs plattformer.

Innholdet fra VG Partnerstudio merkes tydelig og med annonsørens logo, så leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert sammen med en annonsør.

Aksjeselskapet VG Partnerstudio er et separat produksjonsselskap uten tilknytning til redaksjonen. Ingen i studioet jobber samtidig i redaksjonen i VG.

VGs samfunnsoppdrag og rolle som uavhengig redaksjonell gransker påvirkes derfor ikke av VG Partnerstudio.

Gard Steiro

Ans. redaktør og adm. direktør

Annonsørinnhold
VG Partnerstudio

Dette er et kommersielt samarbeid mellom VG Partnerstudio og NHO. Dette er innholdsmarkedsføring, og ikke journalistikk. VG Partnerstudio er en satsning underlagt VG som leverer innhold etter VGs kvalitetskrav og redaktøransvar, men innholdet er laget av innholdsprodusenter utenfor redaksjonen. VGs redaksjon har ingen rolle i dette samarbeidet. Derfor er VGs redaksjonelle produkt helt upåvirket av dette samarbeidet.