Annonsørinnhold

Norges ukjente supermodell

Nei, det er ikke LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Det er frontfagsmodellen.

Norge er et av verdens beste land å bo i: Vi har lav ulikhet, trygg økonomi og gode velferdstjenester.

Foto: Kyrre Lien/NTB

Men det er ingen selvfølge at det er sånn.

På 60-tallet tok Norge et unikt grep, ulikt alle andre land i verden …

Foto: NTB

Norge innførte en ny måte å forhandle lønn på.

Den påvirker alle deler av livet ditt, men sannsynligheten er stor for at du aldri har hørt om den. I så fall er du ikke alene ...


Foto: LO

Vet nordmenn hva frontfagsmodellen er? Vi gikk ut i Oslos gater for å sjekke!

Nordmenn vinner sammen

– Frontfagsmodellen er en måte å forhandle lønn på. De bransjene som handler med utlandet, forhandler lønn først. Og så følger resten av bransjene den lønnsveksten de har blitt enige om. På den måten kan vi holde ledigheten lav uten å ramme industriens evne til å konkurrere med utlandet, forklarer LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

Roger Bjørnstad
Sjeføkonom i LO

Norske sykepleiere tjener i snitt 107.850 kroner mer i året mer enn sine britiske kolleger.

Grunnen er at lønnsveksten til alle yrker innenfor offentlig sektor har fulgt industrien gjennom flere tiår.

I Storbritannia må hver bransje forhandle lønn alene. For mange yrkesgrupper i offentlig sektor betyr det at de får svakere lønnsvekst enn yrker innenfor privat sektor.
I land der ulike yrkesgrupper forhandler lønn hver for seg blir forskjellene større, arbeidsledigheten høyere og lavtlønte tjener stadig mindre.

– Her er USA, Frankrike og Storbritannia gode eksempler. Jeg tror de fleste nordmenn er takknemlige for at vi ikke har det slik her, sier Bjørnstad.
Sunne og konkurransedyktige arbeidsplasser i industrien bidrar årlig med enorme summer til statskassa.

Disse utgjør en stor del av pengene politikerne har tilgjengelig for å finansiere velferdstjenester for deg og meg.

Handel med utlandet gir penger i kassa

Dette har frontfags-modellen bidratt til:Retten til minst fem uker ferie hvert år

En velferdsstat med rimelige eller gratis helsetjenester

Retten til 100 prosent lønn når du blir syk

Foreldrepermisjonspenger

Pensjonssparing gjennom staten💙


🤒


👨‍👩‍👧‍👦


💰Retten til minst fem uker ferie hvert år

En velferdsstat med rimelige eller gratis helsetjenester

Retten til 100 prosent lønn når du blir syk

Foreldrepermisjons-penger

Pensjonssparing gjennom statenStørre forskjeller

I land der ulike yrkesgrupper forhandler lønn hver for seg blir forskjellene større, arbeidsledigheten høyere og lavtlønte tjener stadig mindre.

– Her er USA, Frankrike og Storbritannia gode eksempler. Jeg tror de fleste nordmenn er takknemlige for at vi ikke har det slik her, sier Bjørnstad.
Større forskjeller

Norske butikkmedarbeidere tjener i snitt 82.867 kroner mer enn sine franske kolleger.

Grunnen er at lønnsveksten til alle yrker innenfor privat sektor har fulgt industrien gjennom flere tiår.

I Frankrike må hver bransje forhandle lønn alene. For lavtlønnsyrker betyr dette at de får svakere lønnsvekst enn yrker med høy lønn.

Frontfagsmodellen gjør at de bedriftene som eksporterer til utlandet, ikke må betale mer i lønn enn de har råd til. Dermed kan de selge varene sine til en konkurransedyktig pris på det internasjonale markedet.

I de fleste andre land må man ty til høy arbeidsledighet for å oppnå det samme. Og når alternativet er å ikke ha noen jobb, kan arbeidstakerne her «tvinges» til å godta lavere lønn.

Modellen kan nok oppleves urettferdig for noen, fordi den innebærer at noen yrkesgrupper får lavere lønnsvekst enn de ønsker seg, blant annet flere yrkesgrupper som har stått i front under pandemien.

– Alle mener vel at de fortjener høyere lønn, mens hvem som da skal få mindre er vanskeligere å svare på. Det er viktig å påpeke at det er få land i verden hvor disse yrkesgruppene har hatt høyere prosentvis lønnsvekst. De har også hatt høyere lønnsvekst enn de fleste andre yrkesgrupper i Norge. Sammenlignet med andre land, tjener for eksempel lærere og sykepleiere relativt godt, påpeker han.Urettferdig, eller?

HØY LØNNSVEKST: Norske helsefagsarbeidere har hatt en høyere prosentvis lønnsvekst enn gjennomsnittet i Norge de siste 20 årene. Det er mye takket være frontfagsmodellen.

Norske utviklere tjener i gjennomsnitt 141.225 kroner mindre i året enn sine amerikanske kolleger.

I land som ikke bruker frontfagsmodellen i lønnsforhandlinger, får typiske høystatusyrker, som leger, advokater og IT-spesialister, svært godt betalt. Dermed blir lønnsgapet mellom dem og andre yrkesgrupper  stadig større.

Over tid fører dette til store forskjeller i samfunnet.

Alternativet til frontfagsmodellen er at hver bransje forhandler lønn hver for seg.

Hva er alternativet til frontfagsmodellen?

Da vil bedrifter som tjener godt og ikke har konkurranse med utlandet, sette opp lønningene sine for å få de beste ansatte over til seg.

For at bedriftene som handler med utlandet skal kunne beholde sine ansatte, må de også sette opp lønningene.

Når lønnen går opp, må de også sette opp prisene på produktene sine. Da vil folk heller kjøpe fra utenlandske bedrifter.

I et Norge uten frontfagsmodellen hadde vi med andre ord mistet mange av godene vi har i dag. Som fem uker ferie, rimelige helsetjenester, økonomisk hjelp når vi blir syke og et samfunn hvor alle har en lønn å leve av.

Dermed kommer det mindre penger inn i landet, og Norge mister viktige inntekter. Med mindre inntekter, må også lønningene bli lavere.

White, Product, Tire, Azure, Wheel, Gesture, Building, Font, Line
Sharing, Gesture, Font, Sleeve
Hand, Product, Sharing, Standing, Gesture, Font, Interaction

For at bedriftene som handler med utlandet skal kunne beholde sine ansatte, må de også sette opp lønningene.

Når lønnskostnadene deres går opp, må de sette opp prisene på produktene. Da vil folk heller kjøpe fra utenlandske bedrifter.

Dermed kommer det mindre penger inn i landet, og Norge mister viktige inntekter.

I et Norge uten frontfagsmodellen, hadde vi mistet mange av godene vi i dag tar for gitt, som fem uker ferie...

... og økonomisk støtte når vi ikke kan jobbe.

... rimelige helsetjenester ...

Gesture, Happy, Sharing
Gesture, Pink
Human body, Arm, Sleeve, Gesture, Font
Facial expression, Human body, Sleeve, Standing, Gesture, Sharing, Red, Font

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for LO

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2022 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)