I disse dager blir mange norske barn vaksinert. Som en del av nasjonal forebyggende helse, settes vaksiner for å forebygge sykdom og epidemi gjennom hele grunnskolen.

Men ikke alle syntes sprøyter er like lett å forholde seg til. Ifølge senteret for krisepsykologi er frykt for spisse nåler relativt utbredt.

Sett denne? 20 nordmenn får blodpropp hver dag - sjekk symptomene

Flere kvinner enn menn er redde

Atle Dyregrov, som er psykolog ved senteret, forteller at det ikke finnes eksakte tall på hvor mange nordmenn som har sprøyteskrekk. Men at en studie fra Australia foretatt i 2009, viser at en fjerdedel av menn og nærmere tre fjerdedeler av kvinner opplever frykt for nåler.

Barn kan utvikle fryktreaksjoner i forbindelse med sprøytesetting over tid. Yngre barn viser ofte mer ubehag enn eldre. Kjønnsforskjellene derimot viser seg først i ungdomsalderen, med økt frykt blant jenter, viser den samme studien.

– Barns opplevelse av smerte er viktig for hva barnet husker i ettertid, sier Dyregrov.

– Jo mer smerte, desto sterkere negativ minnedannelse for frykt og ubehag senere.

Psykolog: - Frykt kan raskt generaliseres

Dyregrov tror god ivaretakelse av barn som skal vaksineres er en investering i personens fremtidige forhold til helsevesenet.

- Frykt hos barn kan raskt generaliseres til alt som har med medisinsk behandling, personer i hvite frakker, undersøkelsesrom og legebesøk.

For å hindre at et enkelt stikk utvikler seg til en varig frykt er det enkelte ting foreldre kan gjøre.  

– Forskning viser at vanlig tilnærming med beroligende og oppmuntrende ord, ikke fungerer. Når foreldre sier barna ikke skal være redde, har det ofte motsatt effekt, sier Dyregrov.

Fått med deg denne?  Barn uten hage har større risiko for å bli fete

Ikke gi falske beroligelser 

For eksempel skal man ikke gi falske beroligelser som ”det gjør ikke vondt”. Man bør heller si ting som: ”Det vil gjøre litt vondt, men du klarer det”. 

– Det som fungerer best, er distraksjon.

I Canada har de utviklet en type robot for nettopp dette. Denne roboten er designet til å distrahere barn fra selve stikket. Den snakker til dem, og holder frem leker slik at barna fokusere på noe annet en sprøyten.

57 barn i 7-8 års alderen deltok i studien som ble gjort i forbindelse med en influensavaksine. Undersøkelsen fant at de barna som ble avledet av roboten opplevde vaksinasjonen som mye mindre skremmende, enn de barna som kun hadde vanlig leker fremfor seg. 

Sett denne? Ny forskning: La barn være barn

Distraher barna 

Dyregrov mener studien viser at jo mindre barna tenker på selve stikket, jo mindre utsatt er de for å utvikle sprøyteskrekk.

Han tror allikevel det er viktig at barn vet hva de går til når de skal vaksineres.

- Forklar barnet hva som skal skje på en nøktern og ærlig måte. Beskriv prosedyren, uten å gå for mye i detalj, sier Dyregrov.

Forklaringen bør komme rett før man reiser til helsestasjonen, mener psykologen. Det kan også virke beroligende på barnet om det får sitte på fanget til mamma eller pappa under vaksinasjonen. Rolige voksne gir rolige barn, sier han.

– Mye av jobben med å hindre sprøyteskrekk hos ungdom og voksne, ligger i forebyggende arbeid blant barn, tror Dyregrov.