Også en av to jenter føler frykt for å gå på skolens toaletter. 

– Dette kan vi ikke akseptere. Det viser hvor viktig det er, ikke bare å jobbe for å få jenter inn i skolen, men også å sørge for at jenter sikres en trygg skolehverdag, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

I en undersøkelse forteller 4.219 jenter fra Pakistan, Zimbabwe, Ecuador og Nicaragua om vold og overgrep.

– Min drøm er å bli en politikvinne, så jeg kan hjelpe folk som har opplevd lignende situasjoner som meg, sier Jennifer på 16, som selv ble gravid og misbrukt da hun var 14.

– Jeg sier til mine skolevenninner at de må melde enhver form for overgrep til politiet, sier en annen jente fra Zimbabwe.

Rapporten "State of The World's Girls Report: The Unfinished Business of Girls' Rights" blir utgitt i forbindelse med FNs jentedag 11. oktober.

– Denne viser med all tydelighet at vold og overgrep i forbindelse med skolen er et enormt problem, som i mange tilfeller fører til at jenter slutter på skolen og får framtiden ødelagt. Og dessverre er ikke disse de eneste landene hvor jenter opplever en utrygg skolehverdag, sier Øyen.

(NTB)