En gang i blant hører vi heltehistorier om snartenkte barn som har grepet inn og reddet småsøsken eller foreldre som har fått et illebefinnende. Som har tatt en riktig avgjørelse når ulykken har inntruffet. Hvis Røde Kors får det som de vil kan vi høre flere slike historier i fremtiden. I løpet av året har de nemlig delt ut «Henry» førstehjelpsopplegg til 3.500 barnehager over hele landet. 

– Hovedfokuset skal være omsorg og medmenneskelighet, i tillegg til hjelpevilje og evnen til å ta ansvar når noe skjer. De voksne har alltid hovedansvaret ved en ulykke, men vi mener at barna kan lære å få en forståelse av hva som er galt, varsle og bidra, sier Ragnhild Stadheim, frivillighets- og prosjektkoordinator i Rogaland Røde Kors.

Så du denne? Hold barna friske i julen med disse rådene

Uheldige «Henry»

Det første læringsopplegget ble lansert i 2010. I 2014 ble det tatt opp som et nasjonalt satsningsområde, og det siste året har Røde Kors jobbet med å rulle «Henry» ut til barnehager i alle distrikter.

– Men hvem er egentlig «Henry»?

– «Henry» er en uheldig tøydukke. Han har en førstehjelpssekk på ryggen, og kommer med en veiledningsperm, en USB-pinne med «Henry»-musikk og et plansjesett med ti ulike scenarioer med uhell «Henry» kommer utfor, forteller Stadheim. 

Småbarnsmor deler gode og mindre gode erfaringerBlogg: Mitt første møte med helsestasjonen

Både plaster og sideleie

De ti situasjonene er valgt ut med tanke på at barna kan kjenne seg igjen i dem, eller at de selv kan ha opplevd uhellene. Alvorlighetsgraden varierer fra småskader til livstruende hendelser. 

– Først lærer barna hva de skal gjøre hvis noen får et kutt, et skrubbsår, et stikk, klemmer seg, får en flis, blør neseblod, får en kul eller brenner seg. Etter hvert vil de møte litt mer alvorlige scenarioer, når Henry setter noe i halsen og blir bevisstløs.

Stadheim forteller at tanken er at man skal tilpasse opplegget etter barnas alder. For de aller minste er det realistisk å ha mest fokus på trøst og omsorg for Henry, mens fire- og femåringene lærer å ringe 113 og kjenne igjen en alvorlig situasjon.

– De øver også på å sjekke om Henry puster og legge ham i sideleie. Viktigst av alt er imidlertid at de skjønner når de må varsle en voksen. Vi deler opplegget i tre repeterende trinn, som gjelder for alle situasjonene: 

1. Trøste og spørre hva som har skjedd. 

2. Hente en voksen. 

3. Hjelpe.

Fikk du med deg denneNår noen andre røper dine baby-nyheter

Barna hjelper hverandre

Så til det store spørsmålet: Fungerer det? Vil små barn kunne handle når ulykken faktisk er ute? 

– Vi ser at det går veldig kort tid før barna kjenner igjen modellen og det repeterende mønsteret. Opplegget er veldig visuelt og gir ungene en mulighet til å delta aktivt, reflektere over hva de tror har skjedd og hva de kan gjøre for å bedre situasjonen.

Stadheim forteller at de planlegger en større evaluering av bruk og effekt. De har imidlertid allerede fått flere tilbakemeldinger fra barnehageansatte som forteller at barna tar bedre vare på hverandre når de er ute og leker etter å ha gjennomført førstehjelpsopplegget.

– En barnehage i Rogaland fortalte at de hadde vært på tur, da et av barna ramlet og slo seg. Et av de andre barna satte seg ned ved siden av ham og sang Henry-sangen, mens en annen løp og hentet en voksen. 

Slik forbereder du barnetNår storebror skal møte lillebror for første gang