- Fokuset på kropp og utseende har økt formidabelt de siste årene, og det påvirker oss alle, helt ned i barnealderen. Det er dessverre ikke lenger uvanlig å høre syvåringer snakke om sixpack, eller tolvårige jenter diskutere detox-kurer. Når barnehagepersonell forteller at femåringer ikke kan spise boller med de andre på en fredag, fordi «det er for mye karbo i dem», da er noe riv, ruskende galt.

Dette skrev fembarnsmor og allmennlege Kari Løvendahl Mogtad i et debattinnlegg i Bergens Tidende forrige uke. 

I innlegget henviser hun til Ungdata-rapporten, hvor hun uttrykker bekymring for økningen av depressive symptomer blant ungdom. Og hun mener hun ser en negativ utvikling både som lege, men også med perspektivet som fembarnsmor. 

Les også: Derfor er det så viktig at barn får lov til å være barn 

- Barna våre fortjener å ha en barndom fri for bekymringer som angår kropp og utseende, det kommer tidsnok. Småsøsken plukker selvfølgelig opp ting fra større søsken, men det er uavhengig av det et utrolig kroppsfokus fra første stund, sier hun til VG Familieliv og legger til: 

- Vi skal ikke sykeliggjøre normale variasjoner i humør og form, men fortelle barna våre at det er normalt å kjenne at det går opp og ned, ikke minst i puberteten. Men det er viktig å ta på alvor at vi ser en klar økning av depressive symtomer, særlig blant unge jenter, dette fordi de kjenner på kroppspress og perfeksjonsjag.

Hun mener mye av ansvaret ligger på foreldrene, men retter også pekefingeren mot sosiale og tradisjonelle medier. 

Har du sett denne? Riktig internettbruk for dine barn 

- Vi må bevisstgjøre ungdommene om bruken av retusjering og fotoshopping, om skadelige effekter av slanking, bruk av kunstige midler, og prøve å trygge dem på den de er og egentlig ønsker å være. Vi må hjelpe dem til å ha selvtillit til å stå i mot, og tørre være den de er, sier hun og legger til: 

- Vi som er foreldre har veldig stor innflytelse på barna våre, mer enn vi tror, og det vi sier og gjør er veldig viktig. Det vi ikke sier er også viktig, og om vi går rundt og viser stadig misnøye over vekt og utseende, er dette med og preger barna våre. Vi må være gode rollemodeller, og ikke være redde for å sette grenser til dem, verken når det gjelder å få nok søvn eller å legge fra seg mobilen om natten.