Fra i høst er det foreldrene som vurderer hvorvidt det er trygt for deres barn å sykle til skolen.

– Mange synes det er synd. Det var lettere for skolene å forholde seg til en regel om 5. klasse. Med ny forskrift vil det alltid være noen som lar ungene sykle. Det kan skape et sosialt press, sier Ingrid Lea Mæland, leder i Trygg Trafikk i Rogaland, til  avisen.

Iglemyr skole i Sandnes er blant skolene som nå anbefaler alle foreldre om å vente til barnet går på femte trinn før de lar det sykle selv til skolen.

– Jeg er engstelig, og særlig med tanke på at det snart er mørkt om morgenen. Mange elever må krysse sterkt trafikkerte veier. Vi fikk mange telefoner om nestenulykker også da kun elever fra 5. klasse syklet, sier undervisningsinspektør Olav Fosså. Han understreker samtidig at skolen selvsagt retter seg etter forskriftene.

(NTB)