En studie presentert på Diabeteskongressen EASD 2015 i Stockholm tidligere denne måneden konkluderer med at tilgang til grøntområder er viktig for barn. 

Konklusjonen er basert på en kohortstudie av engelske barn født i årene 2000 og 2001. Studien, som omfatter 6.500 barn, ble først omtalt av Dagens Medisin. 

Ifølge undersøkelsen har liten tilgang på hage og grøntareal sammenheng med barnefedme. Spesielt barn som vokser opp i nedslitte nabolag, har økt risiko. 

Større risiko blant lavt utdannede familier

Også utdanningsnivået til foreldrene spiller inn. Studien viser at spesielt barn fra lavt utdannede familier utvikler overvekt innen fylte syv år. Her er forekomsten av overvektige barn 40 prosent høyere, dersom ungene ikke hadde tilgang til en hage i alderen tre-fem år. 

– Men mer forskning er nødvendig for å finne ut hvordan vi kan bruke disse funnene, skriver forskerne bak rapporten. 

De håper å kunne bruke undersøkelsene til arbeidet med å motvirke diabetes.

FÅTT MED DEG? Slik leker du med barna - alder for alder

Norsk forskning: Naturen er best for barna

Også i Norge er det blitt forsket hva slags effekt lek ute kan ha på barn. 

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forskerne Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug brukt tre år på å undersøke sammenhengen mellom barnehagebarn og bevegelse. Studien ble publisert i 2010. 

Ifølge deres undersøkelser holder det ikke å slippe barna løs på en lekeplass – de må ut i naturen for å få opp pulsen. 

Undersøkelsen, som kartlegger aktivitetsnivået til barn i 200 barnehager i Oslo-området, viser at intensiteten i leken til barna er like høy på lekeplassen utenfor barnehagen som inne

– Det viser at barn leker best ute i naturen. Her er terrenget mer ulendt og motorisk krevende. Derfor bør lekeplassen ligne mer på naturen for at barn skal få best utbytte av leken, sier Osnes. 

Undersøkelsen viser at 70 prosent av aktiviteten til barna i naturen har høy eller moderat intensitet. Til sammenligning er tallet 40 prosent på aktivitet inne og ute på lekeplassen.

TIPS TIL MORSOMT LEK? Få med barna på kjøkkenet

En time med aktivitet om dagen

Ifølge norske helsemyndigheter bør barn være i fysisk aktivitet 60 minutter hver dag.

Onsnes forteller at deres undersøkelser viser at intensiteten øker hvis voksne involverer seg i leken til barna. Forskeren mener derfor det er viktig at foreldre og andre voksne tar del i barnas uteaktiviteter på fritiden. 

Les ogsåHvordan få barna i søvn