Å spille kort er en klassiker, enten man er langt hjemmefra, eller man sitter samlet rundt kjøkkenbordet.

Det finnes også uendelig med kortspill, og noen av dem er av den enklere sorten. Gris, Vri åtter og Hopp i havet er eksempler på disse. Noen er imidlertid litt mer avanserte, og det er ikke alltid man husker reglene. 

Remo Rehder, gründer bak Brettspillguiden.com, gir dere muligheten til å friske opp minnet slik at dere kan plukke frem kortstokken hjemme.

Les også: Hvordan leke med barna - alder for alder

Amerikaner

Dette spillet passer best for fire spillere og hele kortstokken, unntatt jokere, er i bruk.

Alle spillere skal ha like mange kort på hånden, og spillet går ut på å melde stikk man tror det er mulig å ta. Stikkene skal oppnås sammen med en makker. Klarer man å ta stikkene man har meldt på forhånd, får man antall stikk i poeng. Dersom du ikke får det til, får både spilleren og makkeren minuspoeng basert på antallet stikk som ble meldt. Klarer noen av de andre å stjele stikk under runden får de plusspoeng for hvert stikk. 

Slik spiller dere:

Kortene deles ut likt til spillerne. Når hver spiller har fått en oversikt over egne kort er det budrunde, og første spiller melder et antall stikk de tror de vil klare å ta. Neste person må enten by over eller passe. Spilleren med det høyeste budet begynner. Fire kort ligger på bordet med billedsiden opp, og spilleren kan plukke opp og bytte ut ett eller flere kort av samme sort. Spilleren som vant budrunden velger seg et kort han vil spørre etter, legger ned et kort i denne fargen og ber om kortet. Spilleren som har dette kortet må legge det ut, og de blir makkere. Fargen som ble spilt i første stikk blir også trumffargen for denne runden.

– Oppgaven til makkerne er å minst ta det antallet stikk som meldingsvinneren meldte, i fellesskap. Motspillerne spiller for å ta så mange stikk som mulig hver for seg. Men det er en fordel om de to motspillerne klarer å spille sammen, da dette kan påvirke poengene som vinnes ved rundens slutt, sier Rehder.

Stikk samles ved å enten spille det høyeste kortet i runden eller ved å spille det høyeste trumfkortet. Når en spiller har tatt et stikk, tas stikket inn og spilleren legger på et nytt kort.  

Så du denne? Er det greit å gi barna våpenlignende leker?

Idiot

Dette spillet passer for to eller flere spillere og man bruker hele kortstokken, uten jokere. 

Som i mange kortspill går Idiot ut på å kvitte seg med alle kortene først. Kortene i spillet har ulik verdi, hvor ess er det høyeste kortet og tre er det laveste. To og ti er frikort som kan spilles når som helst. Toerne senker høyeste kort, og neste spiller kan velge ut valgfritt kort. Når tierne legges på går bunken ut, og spilleren som la på tieren vil legge ut neste kort. Bunken vil også gå ut dersom fire kort av samme verdi havner etter hverandre i bunken, for eksempel fire femmere. 

Sik spiller dere:

Hver spiller starter med tre kort på hånden og seks på bordet. Tre av kortene legges med billedsiden ned og de tre andre legges med billedsiden opp, på de andre kortene. Kortene på hånden og de tre med billedsiden opp kan byttes før første spiller legger ut et kort på bordet. Spilleren med det laveste kortet legger ut først, og trekker så et kort fra bunken. Alle skal ha tre kort på hånden så lenge det finnes kort i bunken. Neste spiller legger ut et eller flere like kort som enten er høyere enn det som ligger på bordet, eller har samme verdi. Slik fortsetter spillet.

– Dersom en spiller ikke kan legge ut et høyere kort, kan han trekke et sjansekort fra bunken og legge dette på bordet. Dersom kortet er høyere, slipper spilleren unna, men er det lavere må spilleren trekke inn alle kortene i «kastebunken» på bordet, forteller Rehder. 

Når en spiller er blitt kvitt alle kortene på hånden spilles de seks kortene på bordet. De tre kortene med billedsiden opp må spilles før du kan åpne dem som ligger med billedsiden ned. Spillet fortsetter til det slutt sitter igjen én person med kort igjen, og denne personen har da tapt spillet, og blir Idiot. 

Det finnes flere varianter av spillet, og mange spiller med serier av kortverdi. Det betyr at dersom du har en firer, femmer og sekser på hånden, kan disse legges ut samtidig. Serien vil hoppe over tieren ettersom denne vender bunken.

Så du denne? Nå kan du kontrollere barnas internettbruk

Canasta

Dette spillet er ypperlig for fire spillere, men det finnes også varianter for solospill. Dere bruker to kortstokker, inkludert fire jokere. Formålet er å nå 5000 poeng ved å bygge serier med like kort.

Jokere og toere går som jokere, og kan derfor brukes som et valgfritt kort. Treere er spesielle. De røde treerne kan legges ned på bordet når det trekkes, og du kan ta et erstatningskort fra bunken. Den svarte treeren sperrer «kastebunken», og det er ikke lov å trekke inn denne så lenge en svart treer ligger øverst. 

De resterende kortene har slik verdi:

Fire-syv: Fem poeng

Åtte-konge: Ti poeng

To og Ess: 20 poeng

Joker: 50 poeng

Slik spiller dere:

Det skal deles ut elleve kort til hver spiller, og det øverste kortet fra bunken snus og legges med billedsiden opp på bunken. Den første spilleren kan trekke et kort fra bunken, eller trekke inn hele kastebunken. Men det er en del regler forbundet med å ta inn kastebunken: 

1. Spilleren må kunne legge ut serier med like kort som til sammen har høy nok verdi til at det er tillatt. 2. Kravet for å åpne med å ta kastebunken øker med intervaller etter hvor mange poeng makkerne tidligere har oppnådd. 

– Om en spiller ønsker å ta inn kastebunken må det øverste kortet i bunken legges ned, og han må umiddelbart benytte denne til å danne en serie. Spilleren kan legge på så mange serier en ønsker, og en serie må ha minst to like kort og bestå av minst tre kort, sier Rehder og fortsetter:

– Det skal alltid være flere naturlige kort enn jokere og toere i en serie. Spilleren avslutter sin tur med å legge et kort på kastebunken. 

Spillet fortsetter slik inntil et av lagene har oppnådd to canastaer, altså serier med syv like, og en av spillerne på laget klarer å kvitte seg med alle kort på hånden. 

Les også: Småbarnsmor om tidsklemma: Slik får dere mer ut av hverdagen

Spardame

Dette spillet krever minst tre spillere, og hele kortstokken, uten jokere, brukes. 

Formålet er å sitte igjen med færrest poeng.

– Det er mange varianter av poengene i dette spillet, og mange er nok vant til den amerikanske varianten gjennom spillet som var inkludert i eldre Windows-program, forteller Rehder. 

Kortene har disse verdiene:

Spardame: 100 poeng

Hjerter-ess: 20 poeng

Resterende hjerter-kort: Ti poeng

Ruterknekt: 100 minuspoeng

Slik spiller dere:

Hele kortstokken deles ut til spillerne, men alle skal ha like mange kort, så dersom det blir til overs legges disse til side. Kortet spilles med vanlige «stikktagnings»-regler - altså er det spilleren som legger det høyeste kortet av samme sort på runden som får stikket. Spilleren som tar stikket, legger ut kort i neste runde. Dersom en spiller ikke har kort i samme sort, kan det legges på et annet kort. 

– Vrien her ligger i at det ikke er noe å tjene på å ta stikk, med unntak av ruterknekten. Så det handler om å unngå å ta stikk, sier Rehder. 

Personen med færrest poeng når alle kort er spilt, vinner runden. 

Lest denne? Tobarnsmor: Derfor lar jeg sønnen min leke med lekepistoler

(Boms og) President

Spillet passer for tre-fem spillere, og man bruker hele kortstokken. 

Slik spiller dere:

Hele kortstokken deles ut til spillerne, og deretter begynner spilleren som har ruter tre med å legge ut ett eller flere kort. I de neste rundene er det «bomsen», altså personen som kommer sist i runden før, som begynner.

Dersom en spiller legger ut ett enkelt kort, må neste spiller følge dette ved å legge et kort som har samme verdi, eller som er høyere. Den første spilleren kan legge enkelt, dobbelt, trippelt eller fire like. Neste spiller må hele tiden følge opp med det samme antallet kort som forrige spiller. Bunken går ut når siste spiller har lagt ut kort, og sistemann legger ut kort til en ny runde. I tilfeller hvor en spiller ikke kan legge ut et kort, må han si pass og turen går så videre til neste spiller. Dersom du har passet i en runde, får du ikke legge ut kort før runden er avsluttet og neste runde er i gang. Spilleren som først har lagt ut alle sine kort vinner, mens resten spiller videre til kun én person sitter igjen med kort på hånden.

Dersom man er fem spillere ser det slik ut etter endt runde: Vinneren av runden får tittelen president, andreplassen blir visepresident, tredjeplass er nøytral, nest sistemann er viseboms og havner du på sisteplass er du boms.

Neste runde får presidenten de to beste kortene fra den som ble boms, men presidenten gir to valgfrie kort til bomsen. Visepresidenten gir ett kort til visebomsen, og visebomsen må gi sitt beste kort til visepresidenten. Den nøytrale spilleren forblir nøytral og bytter ingen kort.

Les også: Psykolog: Få lykkelig barn med disse øvelsene

Gin rummy

Dette spillet er for to personer, og hele kortstokken er i bruk. 

Meningen med spillet er å samle sekvenser av tre eller flere etterfølgende kort av samme sort, eller sett av tre eller flere kort med samme verdi. Samme kort kan ikke benyttes i både en sekvens og et sett. Det er verdt å merke seg at ess er lav i Gin rummy. 

Slik spiller dere:

Hver spiller får utdelt ti kort. Det øverste kortet i bunken av resterende kort, snus og legges ved siden av. Første spiller kan enten trekke kortet som er snudd, eller et kort fra bunken. Etter at spilleren har trukket et kort, legger han ut et kort, og turen går videre til neste spiller. Spillet avsluttes når en spiller har gin. Det vil si når alle hans kort er med i en gyldig sekvens eller et sett, eller når han velger å «knocke». Dette kan man gjøre når dødvektkortene, altså kortene som ikke er med i en sekvens eller et sett, ikke overstiger ti poeng. 

Ess er verdt ett poeng, billedkort er verdt ti poeng og kort fra to til ti har verdi tilsvarende deres numeriske verdi. 

Hvis en spiller har fått gin får han en fastsatt bonus på 25 poeng, pluss differansen i dødvekt mellom ham og motstanderen. Dersom en spiller banker, og han har minst dødvekt vil han få poeng tilsvarende differansen i dødvekt på hånden. Dersom personen som ikke banket har minst dødvekt, har spilleren «under-cuttet» den andre, og han får da en fastsatt bonus på 25 poeng pluss differansen mellom hendene. Gin rummy spilles til en spiller når 150 poeng. 

Mattis

Dette spillet er for to-seks spillere, og en bruker hele kortstokken, uten jokere. Spillet spilles over to runder, hvor en prøver å samle gode kort i stikk i den første, og kvitte seg med kortene sine i den andre runden. Målet er å sitte igjen uten kort etter spillets andre runde. 

Slik spiller dere:

I den første delen gjelder det å samle inn kort av høy verdi. Spilleren som begynner legger ut et kort, og spilleren til venstre legger så ut et kort. Spilleren med det høyeste kortet vinner stikket. Når en spiller har spilt et kort, skal han trekke et fra bunken slik at han alltid har tre kort på hånden. Spilleren som vant stikket spiller ut igjen med spilleren til venstre. En kan alltid velge å ta sjansen, og heller spille et kort du trekker fra bunken dersom man selv anser å ikke ha høye nok kort på hånden. Spillet fortsetter til det ligger ett kort igjen i bunken. Dette kortet legges til side uten at noen snur det. Dette blir trumfkortet i neste runde. Spillet fortsetter til kun én spiller har kort igjen på hånden. Denne spilleren legger de gjenværende kortene på hånden ned sammen med stikkene han har tatt. Så avsløres trumfkortet. 

I andre del av spillet plukker spillerne opp kortene de vant i første runde, og de skal nå forsøke å kvitte seg med dem. Dette skjer ved at det spilles om stikk, men med en vri. Spilleren som trakk trumfkortet starter runden med å spille et valgfritt kort. Den neste spilleren må spille et høyere kort i samme farge, eller trumf. Når alle spillere har lagt ut et kort fjernes kortene fra spillet, og den som la ut sist spiller ut det første kortet i det neste stikket. 

– Vrien ligger i det som skjer når en spiller ikke kan eller vil legge ut et kort. Da må denne spilleren ta inn kortet som ble spilt ut først i stikket. Stikket fortsetter så til neste spiller til det ligger like mange kort i stikket som det er spillere rundt bordet. Dette kan altså føre til at enkelte spillere legger ut flere kort i samme stikk, sier Rehder. 

Den andre runden fortsetter til kun én spiller har kort igjen på hånden, og denne personen blir Mattis. 

Det kan være verdt å merke seg at det finnes en rekke ulike varianter av alle kortspillene, men at dette er generelle regler.