I håp om å motivere til ekstra innsats på skolen, tyr mange foreldre til lommeboken for å belønne barnas gode karakterer. Lektor og forfatter av boken «Tiden med barn», Inger-Lise Køltzow, er firebarnsmor og har selv erfaring med belønningssystemer.

– Jeg har selv testet belønningssystemer på mine egne barn, men har erfart at det er ordninger som ikke fungerer over tid. De blir tunge og vanskelige å opprettholde. Det er et system som rett og slett kollapser ganske raskt – både for foreldre og barn, forteller Køltzow til Familieliv.

Sett denne? Seks leksetips for mamma og pappa - og ett for bestemor og bestefar

Lektoren mener belønningen gir næring til barn og unges prestasjonspress, og fører til feil type motivasjon.

– Som pedagog kan jeg si at denne formen for belønning gir ytre styrt motivasjon hvor målet er pengene – ikke læring. Når motivasjonen styres utenfra vil også læringen forsvinne raskere. Vi må heller gi næring til den indre motivasjonen – nemlig motivasjonen for å lære mer. Når vitebegjær styrer, sitter det barna lærer bedre, mener Køltzow. 

Få også med deg: Belønner leksene med tur i lekebutikken

FEIL MOTIVASJON: Lektor Inger-Lise Køltzow har selv erfart at belønning ikke fungerte på egne barn.  Foto: GURO SKJELDERUP

Gi oppmuntring og ros

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch er enig. 

– Hvis man gir penger eller annen materiell belønning for karakterene, blir pengene motivasjonsfaktoren for skolearbeidet - i stedet for interessen for faget eller interessen for å anstrenge seg for å få gode resultater. Faller pengene bort, faller også motivasjonen bort, sier Mørch.

Les ogsåSlik lager du en vellykket bursdag til barnet ditt

Han mener det finnes mange andre måter man kan benytte for å motivere barna til å gjøre sitt beste på skolen. 

– Foreldrenes engasjement og interesse for skolearbeidet er en viktigere belønning enn materielle goder. I stedet for materiell belønning bør foreldrene oppmuntre barna sine og gi dem ros for innsatsen de legger i skolearbeidet. På den måten bidrar man til at barnet blir utholdent i å forsøke å løse oppgaver, og unngår at barnet ikke får belønningen fordi det ikke oppnår gode nok resultater, sier Mørch. 

Les merTips til leker og aktiviteter i barnebursdagen 

VIS INTERESSE: Foreldrenes engasjement for skolearbeidet er viktigere belønning enn penger, mener barnepsykolog Willy-Tore Mørch. FOTO: PRIVAT

Vis interesse

Også Køltzow mener man som forelder kan motivere barn ved å bruke andre midler enn penger. 

– Som foreldre kan vi bidra til økt motivasjon ved å snakke med barna om det de lærer på skolen, være nysgjerrige og bry oss om det som opptar dem i skolehverdagen. Elevene har mange spennende temaer på skolen som vi kan engasjere oss i og prate om. Barn begynner tidlig å danne seg meninger, og det er interessant og moro å få ta del i deres synspunkter. 

Få med degHer er hjemmeleksen foreldre bør pugge

Firebarnsmoren råder foreldre til å følge med på når det avholdes prøver, og involvere seg i skolearbeidet.

– Vi sier ofte til barna våre at de kan bli hva de vil, men realiteten er at vi alle har forskjellige talenter. Da er det nok bedre å bygge opp under de evnene de har, og få dem til å konkurrere med seg selv i stedet for å sammenligne seg med andre, avslutter Køltzow.

Les ogsåSyv tips til uteaktiviteter barna vil elske