* Snakk med barnet om hva som er greit å kommentere på andres bilder og statusoppdateringer, og hva som ikke er det. Husk også å begrunne reglene dine.

 * Husk å lære barna dine (og deg selv) å spørre andre om lov før de legger ut bilder eller informasjon om andre mennesker. Dette er ikke snakk om et moralsk dilemma, men et spørsmål om norsk lov.

** Har du lest denne? Trebarnsmor om barn og mobilbruk: – Har aldri spionert

* Vær en god rollemodell. Barn legger merke til hva du gjør både hjemme og på sosiale medier, og de tar etter deg. 

* Sett sosiale medier på dagsordenen under foreldremøtene, og forsøk å lage felles retningslinjer dere kan bruke overfor barna.

* Yngre barn synes gjerne det er greit å være venn med foreldrene på sosiale medier, men etter hvert som de blir eldre er sannsynligheten stor for at de ønsker mer privatliv. Respekter det ønsket, og ha en åpen dialog med barnet i stedet for å snoke i relasjoner du ikke har tilgang til. 

** Les også: Skal du sjekke barnas mobil? Ekspertene svarer

* Om du skulle trenge å hjelpe barnet ditt med å slette uønsket informasjon på nettet kan dere bruke tjenesten slettmeg.no

Dette er lov

De aller fleste sosiale medier, som for eksempel Instagram, Snapchat, Facebook og musical.ly har en nedre aldersgrense på 13 år.

Fått med deg denne? Ungdom bruker ni timer om dagen på multimedia

FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 16, sier følgende om barnets rett til privatliv: «Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme». 

Kilde: Medietilsynet

Har du lest? Denne familien prøver å kutte ned på skjermbruken til barna