Overvekt og fedme blant barn er et økende problem, også i Norge, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider. De anbefaler rutinemessige målinger av høyde og vekt av alle skolebarn, ved skolestart, i tredjeklasse og på åttende trinn. 

Tidligere er det antatt at foreldre som vet at barna deres er overvektige kan hjelpe dem til en livsstil med sunnere kosthold og mer mosjon. 

En ny studie gjennomført av forskere ved University of Liverpool og Florida State University College of Medicine stiller imidlertid spørsmål ved om det er hensiktsmessig å fortelle foreldre at barna deres er overvektige eller sliter med fedme, ifølge den britiske avisen The Guardian

Så du denne? Advarer mot å sette barn på glutenfri diett uten at de har cøliaki 

Bør foreldre vite om barnas vektutfordring? 

Forskerne mener nemlig å kunne bevise at uansett hvor mye barnet veier når det er fire-fem år gammelt, vil det legge på seg mer enn andre barn dersom foreldrene anser det som overvektig, skriver avisen. 

Dette gjaldt ifølge studien uavhengig om foreldrene hadde rett i om barnet var overvektig eller ikke. 

Få med degErnæringsfysiolog: Ikke sunnere å spise glutenfritt

Forskerne studerte mer enn 3500 barn fra de var fire til 13 år gamle, samt foreldrene deres. Nærmere en femtedel av barna var overvektige da de var fire år. 80 prosent av foreldrene til de overvektige barna trodde barna deres var normalvektige, mens noen foreldre også hadde den feil oppfatningen av at barnet deres var overvektig når det egentlig lå innenfor normalen. 

Barna som hadde foreldre som mente de var overvektige la på seg mer enn barna som hadde foreldre som trodde de var normalvektige i løpet av disse årene, forklarer studien.

Les også: Én av tre barn i alderen seks til ni år i Europa er overvektige eller sliter med fedme

Stigmatisering kan være en årsak

Forskerne er ikke helt sikre på hvorfor det er slik, men tror stigmatisering av fedme og overvekt kan være en del av problemet, skriver The Guardian

«En opplevelse av å bli stigmatisert - og følelsen av å bli sett ned på grunnet kroppsstørrelsen - er assosiert med spiseforstyrrelser og såkalte maladaptive mestringsstrategier, som overspising», heter det i rapporten, ifølge den britiske avisen. 

Videre konkluderer forskerne bak rapporten med at det er behov for å vurdere effekten av å måle og veie skolebarn. De påpeker at det lenge har vært antatt at det er viktig at foreldrene er klar over barnas vektutfordring for å kunne hjelpe dem, og at det på bakgrunn av det er etablert nasjonale retningslinje for veiing og måling av skolebarn. 

«Inntil nå har det vært lite vurdert om slike tiltak faktisk beskytter mot ytterligere vektøkning, og det er større behov enn noensinne for å systematisk vurdere effekten av å informere foreldrene om resultatene av målingen og veiingen av barnet», konkluderer rapporten.

Så du denneIkke uvanlig å høre syvåringer snakke om sixpack