Rapporten fra United European Gastroenterology (UEG) er basert på data fra 46 europeiske land, skriver The Guardian

Ifølge avisen sliter hele én av tre barn i alderen seks til ni år i Europa med fedme eller overvekt. Forskerne bak studien regner også med at antallet overvektige barn under fem år vil stige fra rundt 41 millioner i dag, til hele 70 millioner på verdensbasis innen år 2025. 

Kresne barn? Ekspert: – Barn skifter smakspreferanser som andre skifter sokker 

Rammes av tarm- og leversykdommer

Studien kan også vise til andre interessante funn: Forskerne mener blant annet å kunne bevise at mellom 20 og 30 prosent av all inflammatorisk tarmsykdom begynner allerede i barndommen. 

Rapporten hevder også at ikke-alkoholisk fettleversykdom er den mest vanlige årsaken til kronisk leversykdom blant barn og unge i den vestlige delen av verden, og at barn helt ned i treårsalderen blir diagnostisert med sykdommen, skriver The Guardian.

Les ogsåErnæringsfysiolog: Flere barn utvikler diabetes

Dette er ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) en tilstand som fører til økt mengde fettvev i leveren uten at det skyldes alkoholforbruk. Forekomsten av ikke-alkoholisk fettleversykdom øker sterkt ved overvekt eller fedme, og ved diabetes, skriver NHI på sine nettsider. 

Oppsiktsvekkende rapportAnnenhver norske jente på 15 år mener hun er for tykk

Samfunnsproblem 

UEG mener ifølge The Guardian at Europa ikke har ressursene som trengs for å håndtere problemet. De peker på at det finnes kompetente eksperter og forskningsinstitutter over hele Europa, men mener disse er såpass spredt at de ikke kan møte barnas behov.

I rapporten går det frem at kostnadene for behandling av fedmerelatert sykdom nå utgjør en tiendel av de totale helsekostnadene i Europa, og at kapasiteten hos offentlige helsetjensester i samtlige nasjoner blir presset.

Få med degVisste du dette om sukkerforbruket til barn?

– Dette påviker ikke bare enkeltindivider og deres familie, men også samfunnet og et bredere helsetilbud, sier Michael Manns, leder i UEG og professor i pediatri ved Hannover Medical School, ifølge The Guardian, og fortsetter:

 – 90 prosent av barna som er overvektige vil lide av fedme i voksen alder. Det er derfor viktig å utvikle kampanjer mot dette fra barndommen. 

Les ogsåLege om kroppspress: Ikke uvanlig å høre syvåringer snakke om sixpack