Økonomene Giorgio Brunello, Guglielmo Weber og Christoph Weiss ved Universitetet i Padova, i Italia, har studert 6000 menn i midten av 20-årene, fra ni europeiske land, skriver The Telegraph

Forsøkspersonene ble sortert i følgende kategorier: De som har færre enn ti bøker hjemme, de som hadde én hylle med bøker, de som hadde en bokhylle med opp til 100 bøker, de som hadde to bokhyller og de som vokste opp med mer enn to bokhyller. 

Få med deg: Skolestart til høsten? Begynn forberedelsene allerede nå! 

Antall bøker hjemme kan ha mye å si

Studien, som først ble publisert i bransjetidsskriftet Economic Journal, så på effekten utdanning har på inntekt, ved å skille på om personene hadde vokst opp i by eller på landet, og om de hadde tilgang på få eller mange bøker hjemme da de var ti år, skriver The Telegraph. 

Ifølge avisen viser studien at det kan være sammenheng mellom lengde på utdanning og hvor mange bøker det var i hjemmet hvor man vokste opp. Ett ekstra år på skolen viste ifølge undersøkelsen seg å øke en manns gjennomsnittlige inntekt i løpet av livet med ni prosent. 

Les ogsåAdvarer mot å ha lave forventninger til egne barn

Store forskjeller 

For de som ble oppdratt med svært få bøker hjemme var imidlertid økningen bare på fem prosent. For de på den andre siden, som var omgitt av mange bøker under oppveksten var økningen på hele 21 prosent, skriver The Telegraph. 

Sistnevnte hadde også økt sjanse for å flytte til områder med bedre inntekstmuligheter, sammenlignet med dem som vokste opp med få bøker hjemme, viste studien. 

Forskerne peker på at resultatene av studien kan skyldes at bøker oppfordrer barna til å lese mer, og lesing kan ha en positiv effekt på skoleprestasjoner. 

TipsSpråkprofessoren anbefaler: 12 lærerike apper for barn