At barn har en fantasivenn de prater med, eller leker med en usynlig lekekamerat, er bare sunt, skal vi tro denne britiske læreren. 

På den BBC-eide TV-kanalen CBeebies sine nettsider skriver Liebovich at barn som leker fantasilek fra tidlig alder har større sjanse for å tenke kreativt og løse problemer når de blir eldre. 

Hun forklarer dette ved at fantasilek gir barnet mulighet til å utforske, utvide horisonten og stille spørsmål ved ting, samtidig som barnet får øvd seg på å ta beslutninger.  

Språkprofessoren anbefaler: 12 lærerike apper for barn 

Kan styrke barnets språk

Denne type lek er også gunstig for barnets språk og sosiale egenskaper, fordi barna ofte forteller historier og beskriver handlingene sine mens de leker. Hvis barnet ikke har et ord for handlingen det ønsker å uttrykke, kan det spørre en voksen eller et eldre barn. På den måten øker også ordforrådet, skriver hun. 

Les ogsåHekta på nettbrett og mobil: Hvor mye tid burde barna bruke foran skjermen?

Når det gjelder barnets emosjonelle utvikling kan også den styrkes gjennom fantasileken, ifølge Liebovich. Hun peker på at denne type lek bildrar til å øke konsentrasjonen og holde oppmerksomheten til barnet, i tillegg til at barna får muligheten til å uttrykke følelser og bedre motorikken sin. 

Småbarnsmor om barnas bruk av nettbrett og apper: Greit så lenge det ikke blir brukt som barnevakt