– Barn liker å hjelpe andre og delta i det foreldrene gjør, allerede fra de er ganske små, sier Kjersti Hildonen. Hun er psykologspesialist ved forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune.

Hildonen råder likevel foreldre til være forsiktig med å utsette barn for inntrykk de ikke er modne for.

Les denne: Ville hjelpe flyktninger: Ble kjent med Najibullah

– Selv om det er vanskelig å sette en absolutt aldersgrense, er det viktig å vurdere om det frivillige arbeidet passer barnas alder. Her vil det også være individuelle forskjeller mellom enkelte barn, som bør tas hensyn til, understreker psykologen.

– Dreier det seg om lek eller å spille et spill med andre barn på samme alder, eller besøk av en ungdom, kan nok også ganske små barn delta, hvis gode og trygge rammer er på plass.

Forbered barna godt

Psykologen understreker at de voksne bør forberede barna godt hvis de skal delta i frivillig arbeid med for eksempel flyktninger.

– Barn plukker opp ting herfra og derfra, og noen av historiene og bildene de ser eller hører om, kan selvsagt virke skremmende på dem.

Har du lest denne? Slik gjør du familien din sprekere og lykkeligere

Derfor er det viktig å gi barna fakta og nøkterne beskrivelser. Barn kan lage seg dramatiske historier og se for seg unødig vonde bilder, hvis de ikke forklares og imøtekommes på det de skal delta i. Dette gjelder særlig litt større barn som kan ha fått med seg hendelser i mediene.

Blir mer empatiske

Psykologen tror at frivillig arbeid kan utvikle barnas empatiske evner.

– Barn som deltar i frivillig arbeid får innsyn i hverdagen til andre barn og familier som er mindre privilegerte. Ved å ta andres perspektiv kan de utvikle større empati for andres skjebner. Så lenge barna gis anledning til å stille spørsmål og får uttrykke følelser og tanker de selv kan få underveis, kan det være berikende for mange barn å delta i frivillig arbeid.

Lest denne? Firebarnsmor om barnehagebøter: - Feil å straffe alle! 

Ønsker norske familier

– Det hender vi mottar henvendelser fra familier som vil bidra som frivillige, sier Merethe Skaug Sørensen, leder for avdeling Dialog og nettverk i Oslo Røde Kors.

Noe av det som kan være aktuelt, er å bidra som flyktningguide.

En del unge, enslige flyktninger mellom 18 og 23 år ønsker kontakt med norske familier, blant annet for å lære det norske samfunnet å kjenne, føle tilhørighet og få bredere sosial kontakt.

Røde Kors har også erfaring med frivillige som hjelper tidligere innsatte med å etablere nye nettverk. Flere av deltakerne har barn og i enkelte aktiviteter og arrangementer er det naturlig at de frivillige tar med sine barn.