I årevis har vi fått høre at det er deilig å være norsk i Danmark. Ifølge UNICEFs rapport Fairness for Children er det heller ikke så verst å være dansk i Danmark. 

Det flate landet får nemlig «toppscore» sammenlagt, hva gjelder inntekt, utdanning, helse og generell tilfredstillelse med livet i en undersøkelse som har tatt for seg sosial ulikhet blant barn i 41 i-land. 

Etter Danmark følger Norge, Finland og Sveits på delt andreplass, etterfulgt av Østerrike. 

Oppsiktsvekkende rapport: Annenhver norske jente på 15 år mener hun er for tykk

Norge scorer dårlig på ulikhet i utdanning

– Sosial ulikhet blant barn forhindrer barns mulighet til å utvikle sitt fulle potensial. Selv om vi skal være glade for at Norge scorer bra på de fleste områdene i UNICEFs rapport, er det viktig at vi fortsatt jobber for å redusere ulikheten blant barn. Alle barn må ha samme mulighet til utdanning, tilgang til helsehjelp og nødvendig hjelp når de har behov for det. Dette er rettigheter alle barn har ifølge FNs barnekonvensjon, sier juridisk rådgiver i UNICEF Norge Ivar Stokkereit, til Familieliv. 

Undersøkelsen har sett på forskjeller mellom fattig og rik i velutviklede land. Norge kommer best ut på statistikken over ulikhet og inntekt. 

Fikk du med deg denne? I denne familien får ikke barna være med på taco-kos i helgen

Når det gjelder helse blir vi forbigått av Østerrike, Tyskland og Sveits, og havner på fjerdeplass, mens på utdanningspunktet er vi helt nede på 23. plass. 

– Det er særlig ulikhet i opplæringen Norge scorer dårlig på, og hvor vi har et betydelig forbedringspotensial. Dersom vi skal klare det er det nødvendig med en forsterket innsats overfor de barna som presterer dårligst i skolen. 

Israel og Tyrkia kommer dårligst ut totalt sett. 

Les merAdvarer mot å ha lave forventninger til egne barn

Fem prosent oppgir at livskvaliteten er dårlig 

Det går også frem i rapporten at Norge har en relativt stor ulikhet når det gjelder barns livskvalitet. 

– Selv om Norge er et av verdens absolutt beste land å vokse opp i, oppgir nesten fem prosent av barna i Norge at opplever en dårlig livskvalitet. Disse barna har større risiko for å droppe ut av skolen og for å utvikle helseproblemer, sier Stokkereit, og fortsetter:

– Derfor er det helt avgjørende at vi lytter til disse barna når vi skal utforme ny politikk, og gir barnas stemme den plassen den rettslig sett fortjener. Det vil bidra til å styrke innsatsen overfor de barna som trenger det mest. 

Ny forskning: Fyskisk aktivitet i mattetimen ga bedre resultater 

Disse ti landene kommer best ut

Danmark, Finland, Norge, Sveits, Østerrike, Nederland, Irland, Estland, Slovenia og Latvia   

... Og disse kommer dårligst ut

Canada, Polen, Frankrike, Belgia, Luxembourg, Slovakia, Italia, Bulgaria, Tyrkia og Israel 

Fikk du med deg? Lykkeforsker: – Vi trenger mer forskning på hva som gjør barn lykkelige