Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolomi ønsker LHL å teste alle førsteklassinger for det som kalles arvelig høyt kolesterol. 

Av 60.000 førsteklassinger i Norge blir det antatt at 200 av barna har arvet en genfeil som gjør at de er født med høyt kolesterol, opplyser LHL. Sykdommen har fått navnet familiær hyperkolesterolomi (FH), og er ukjent for mange. 

Har du lest denne? Hvordan fortelle barna om alvorlig sykdom? 

Kan forkorte livet med 20 år

Ifølge lege og seksjonsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolomi, Martin Prøven Bogsrud, regnes det med at rundt én av 200 nordmenn har genfeilen som fører til høyt kolesterol. 

– Allerede fra tiårsalderen kan man se at barn med denne genfeilen har fortykket halspulsåre, sammenlignet med søsken og andre jevnaldrende som ikke har den samme genfeilen, forteller han til Familieliv.

Fått med deg denne? Disse tvillingene er speilvendte av hverandre

Tilstanden kan enkelt forebygges med medikamenter, samt tilpasset kosthold - der inntaket av mettet fett reduseres til fordel for umettet fett. Uten behandling øker risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig.  

– Denne sykdommen gjør at man risikerer å miste 15-20 år av livet, dersom den ikke blir oppdaget, sier Bogsrud. 

Les ogsåEksperter advarer: Spill for barn gir uttrykk for at røyking er «kult»

Frivillig testing

Sammen med LHL ønsker han at alle barn skal få tilbud om å teste seg for den genetiske sykdommen. Tilstanden påvises ved en blodprøve hos fastlegen.

– Det ideelle ville være å teste det allerede ved fødselen. Gentesting er fremdeles omdiskutert i Norge, men foreldre gjør allerede en del lure valg på vegne av barna sine, som for eksempel å vaksinere dem, sier han, og fortsetter: 

– Testingen må være frivillig. Ingen skal tvinges til det, en vi mener det burde foreligge et tilbud til alle. Vi vet mye mer om denne tilstanden i dag enn vi gjorde for ti år siden, og vi har grunn til å tro at genfeilen er enda vanligere enn først antatt.  

Bogsrud presiserer at dette ikke handler om å teste seg for en farlig sykdom man ikke kan gjøre noe med - snarere tvert imot. 

– Jeg vil hevde at de som måtte være imot en slik testing av barn sannsynligvis ikke kan nok om tilstanden, sier han. 

Les mer: Hvordan livet EGENTLIG blir når man får barn

Bør kjenne familiehistorien

Han får støtte av LHL, ved informasjonssjef Ragnhild Aasen Jacobsen. Hun presiserer at det ikke er grunn til å bli hysterisk eller engstelig, men oppfordrer foreldre til å teste barna sine. 

– Vi ønsker at myndighetene ser på muligheten for en screeningprogram, fordi vi mener det er viktig at de som har denne genfeilen blir fanget opp så tidlig som mulig, sier hun til Familieliv, og fortsetter:

– Man bør kjenne sin familiehistorie. Hvis man har personer i familien som har fått hjerteinfarkt eller hjerneslag tidlig bør man ta den testen så tidlig som mulig. Vi er opptatt av dette fordi FH er en tilstand som kan behandles. 

Så du denne? Studie: Tidlig bruk av antibiotika kan føre til astma og overvekt hos barn