Vi lever i en verden der vi stort sett alltid er påkoblet, og det er ikke alltid lett å vite hvilke kjøreregler man skal ha for barna.  

 14. desember lanserte Medietilsynet Trygg Bruk veiledningen Småbarn og skjermbruk – en god start. Dette er tips til hvordan foreldre og foresatte kan gi barn en god start på digitale medier, og hvordan man kan skape gode skjermvaner fra dag en for barn fra 0-6 år. Det fleste av våre naboland har lenge hatt retningslinjer på dette.

– Grunnen til at vi ville ha ut denne veilederen nå er at foreldres behov for råd og tips er økende. Det er så etablert nå at barn bruker skjerm. Det er en naturlig utvikling. Når folk får barn ønsker de noen kjøreregler. Det er fint at vi nå besvarer de behovene, sier Barbro Hardersen, leder av Medietilsynets Trygg Bruk.

Har du lest denne? Se hvordan denne familien forsøker å begrense skjermbruken

Hun er opptatt av dette er råd og veiledning, men ikke regler.

 – Foreldrene kjenner barna sine best. Det er umulig å lage generelle regler for barn. De er jo så forskjellige. Hvis man setter regler så melder man seg ut av den gode samtalen og felles undring, sier hun.

Unngå for tidlig skjermbruk

Lege på Diakonhjemmets sykehus og familieterapeut Melaine Ekholdt ser ingen gevinst med skjermbruk for barn fra 0-3 år.

– De må først utforske den fysiske verden. Fra 3-6 år er det mer aktuelt med spill og det å være kreative gjennom skjermen. Vi foreldre må være nysgjerrige på hva barna liker. Det er mye spennende på nett som barna kan skape selv. Etter hvert som de blir eldre kan og nettet være hjelp til læring. Det er fascinerende å se hvor mye barna faktisk kan lære av skjermen, sier Ekholdt.

Les også: De beste rådene for barn og skjermbruk

Hun mener det er stor forskjell på hvordan skjermbruk påvirker barn under og over tre år.

– Den viktigste basen for kontakt er fra 0-3 år. Da er mamma og pappa viktigst. Når språket har kommet er de mer rustet for skjermbruk. Det viktigste for barna er at vi voksne snakker med andre voksne som kjenner barna, som lærere og barnehageansatte. Det er viktig å bruke kompetansen disse har på ditt barn, være nysgjerrig og spørre. Jo mer man bruker skjerm, jo mindre ord blir det mellom barn og voksen. Det er sårbart for de som sliter med språk, sier hun. 

Skjermfrie dager

Barbro Hardersen i Medietilsynet mener det kan være lurt å innføre skjermfrie perioder.

– Det er noe med hva man gjør, mer enn hvor mye man gjør det. Det viktigste er å ha en fin dialog med barna. Og det er viktig å tilby dem noen andre aktiviteter innimellom som å gå en tur, leke ute eller spille et spill, sier hun.

Sett denne? Lege: Alle smarttelefoner bør ha «sovemodus»

Ekholdt mener at det viktigste er en balanse og at foreldrene blir kjent med barna sine og med seg selv og sammen finner ut hvor mye skjermtid som er greit. 

– Barna lærer mest av foreldrene og ikke av en skjerm. Skjermen kan ikke erstatte sangen foreldrene synger eller høytlesingen. Vi trenger å være sammen med hverandre. Vi har alle et innebygd sug etter menneskelig kontakt. Barna trenger å leke med mamma og pappa. Det er synd hvis det blir mindre av det. Da mister de noe verdifullt, sier hun.

Ekholdt mener at skjermfrie tider kan lønne seg.  

– Skjermfri gir en mulighet til å gjøre noe annet. Det er vi voksne som må legge til rette for det. Vi må også legge vekk skjermen. Og det er kanskje lettere hvis vi tar oss tid til å stille de store spørsmålene til oss selv. Hva setter vi selv mest pris på i hverdagen? Og hva er egentlig meningen med livet? 

Lest denne? Ekspert om barn og bankkort: – Barn utsatt for mobbing kan bli presset til å «kjøpe» seg venner

Skjermen - et fantastisk verktøy

Nettbruk er en del av barns hverdag, og ifølge Hardersen kan barn finne sitt rom for utforsking og læring uten at foreldrene regulerer hva de skal lære.

– Verden har blitt mindre og det er viktig å kunne gjøre noen gode valg i denne skjermjungelen, sier hun.

Hardersen mener det viktigste foreldre gjør er å snakke med barna fra dag en.

– Da er man godt orientert og har etablert en god samtalearena. Skjer det noe senere som ikke er så bra, så er den arenaen allerede etablert. Det er viktig å tenke over at vi som foreldre er rollemodeller. Hvem skal vi være på nett og hvor mye er vi selv på nett? Man skal ikke nødvendigvis være så engstelig for at barn er på nett. Vi befinner oss i en skjermverden, og det viktigste er å være bevisst, mener hun.