Hjemme hos familien Frantzen Lie fullfører barna Julie (9) og Jonas (11) stort sett leksene uten altfor mye mas. Eldstemann gjør dem av og til sammen med kompiser på skolen når undervisningen er over. Julie gjør dem helst liggende på stuegulvet før middag. Der lar foreldrene Gisle og Line Frantzen Lie henne ligge. De lar også Jonas få høre på musikk mens han gjør skolearbeidet.

– Jeg merker at han gjør leksene best da, så derfor er det greit, sier mamma Line.

Foreldrene mener lekser er viktig. Dette prøver de å innprente i barna. Hvis fritidsaktiviteter går utover leksearbeidet, må noen aktiviteter kuttes ut. 

Bakgrunn: Hjemmeleksene foreldre bør pugge

Fort ferdig 

Den største utfordringene med lekser, er å få ungene til å gjøre dem skikkelig.

– De vil gjerne bli fort ferdig med dem for å gjøre noe som er gøyere, sier Gisle.

Har du fått med deg denne? Bør jeg som pappa sette ned foten?

Tobarnsmoren synes innimellom det er en utfordring å ikke bli irritert hvis ungene klager og er negativt innstilt til leksene. Det kan typisk skje når aller kommer hjem fra skole og jobb, middag skal lages og man selv er sliten. 

Les også: Tipsene du bør følge når du hjelper barna med leksene

– Hvis jeg merker at «i dag kommer jeg lettere i konflikt med et av barna i forhold til leksehjelp», får jeg gjerne Gisle til å gå gjennom leksen, sier Line Frantzen Lie. 

Les også: Lærer 1000 ord ekstra: Barnas språk blir best med familiemiddag hver dag

FÅR HJELP: Selv om far i huset er opptatt av at barna tar ansvar for leksene selv, er et alltid hjelp å få av både mor og far.  Foto: Robert Eik 

Aktivitetsfrie dager 

For å få tid til lekser i en travel hverdag, fokuserer familien på ukas lekseplaner under ett. De sørger for at alle ukas lekser blir gjort på dager uten aktiviteter.

– Jeg mener også at ungene bør ta mest mulig ansvar for leksene selv. Min innstilling er at jo mer ansvar jeg tar, jo mindre ansvar tar de. Line tenker litt annerledes, sier Gisle Frantzen Lie.

Kona supplerer:

Har du lest denne? Internettbruk på eksamen gir ikke bedre karakterer

– Ja, jeg fotfølger de litt mer i forhold til lekser, men mener også at de må ta ansvar selv. I det daglige blir det jeg som følger opp skolearbeidet mest fordi jeg kommer først hjem fra jobb, sier Line Frantzen Lie. 

Julie og Jonas sier dette om hva som er mest utfordrende med lekser:

Jonas: Noen ganger skjønner verken jeg, mamma eller pappa oppgavene. Da vet vi ikke hva vi skal gjøre.

Julie: Å vite når man skriver feil og når man skriver riktig.

Sett denne? SFO kan bli billigere for lavinntektsfamilier