Det er første gang forskere har sett på den direkte innvirkningen frokost har på barns akademisk prestasjon.  Det er forskere fra universitetet i Cardiff som har foretatt studien, hvor de undersøkte matvanene til 5000 skolebarn i alderen 9 til 11 år fra 100 forskjellige skoler i Wales. 

Frokost = bedre prøveresultater

Forskerne ba alle barna skrive ned hvor mye de spiste på 24 timer, og når på døgnet de inntok de forskjellig måltidene. Det skriver engelske BBC.

I en periode på seks til atten måneder etterpå fulgte forskerne barna. Resultatet viste at de barna som regelmessig spiste en næringsrik frokost, fikk opp til dobbelt så høye karakterer på alle skoleprøver i denne perioden. 

Forskningen er publisert i anerkjente «Public Health Nutrition journal». 

Har du sett denneYngst, eldst eller midt i mellom? Slik påvirker plassen i søskenflokken deg

Godteri til frokost teller ikke

Ifølge forskerne hadde ikke godteri eller sukkerholdig frokost samme effekten på barnas prestasjon. En av fem rapporterte at deres frokosten besto av dette. 

– Dette er den forskningen i verden som stadfester med mest sikkerhet hvor viktig en næringsrik frokost er for barna, sier forskningsleder Hannah Littlecott i en pressemelding. 

– De fleste av oss vet at frokost er viktig, men gode bevis på effekten det har på barn i skolealder finnes det få av. Funnene våre bør få innvirkning på skole- og helsepolitikk.   

LES OGSÅ: Disse to er speilvendte av hverandre

Professor ved utdanningsinstituttet på Universitetet i London, Chris Bonell, har tidligere vært ute i media og sagt at skoler skader barn ved ikke å ha undervisning i helse, sosiale relasjoner og livskvalitet. Blant annet i avisen The Telegraph.

Han ønsker studien velkommen. 

– Denne studien føyer seg inn i rekken av internasjonale bevis på viktigheten av å fokusere på barns helse i skolen. Det har stor innvirkning på deres akademiske prestasjoner, mener han.