Tall fra Medisinsk fødselsregister for 2014, som ble lagt fram onsdag, viser at snittalderen var 30,1 år, mot 29,9 år i 2013.

Andel kvinner som var 40 år eller mer når de fødte var 3,7 prosent på landsbasis.

Mødrene i Oslo er eldst. Gjennomsnittsalder for de fødende totalt i Oslo var 31,6 år i 2014, hvorav 5,2 prosent var 40 år eller eldre ved fødsel.

Har du sett denneYngst, eldst eller midt i mellom? Slik påvirker plassen i søskenflokken deg

I Oslo var også 3,3 prosent av dem som fikk barn for første gang over 40 år, mens gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 30,3 år.

Tallene viser ellers at det fødes en høyere andel barn fra april til og med august enn resten av året.

Feriemåneden juli topper med 9,3 prosent av fødslene, mens det kommer færrest barn i desember da 7,2 prosent av årets barn kommer til verden. Om fødslene var likt fordelt utover året ville 8,3 prosent av barna bli født hver måned. 

(NTB)