Søskenkrangling er normalt og kan gi barn verdifull sosial kompetanse, forteller familieterapeut Elisabeth Meyer Lugg. Likevel må foreldre passe på at kranglingen ikke går for langt. 

De vanligste årsakene til krangling mellom søsken er misforståelser, sjalusi og konkurranse. Meyer Lugg understreker at barn i mange tilfeller har godt av å komme frem til løsninger på konflikter selv. Andre ganger er det nødvendig at voksne griper inn, for eksempel når det grenser mot erting, mobbing, eller fysisk maktutøvelse.

Les også: Yngst, eldst eller midt i mellom? Slik påvirker plassen i søskenflokken deg

Lag kjøreregler i familien

– Barn utvikler seg gjennom samspill med søsken. Det er en viktig treningsarena for livet videre fordi barna blir kjent med egne og andres grenser, får trening i å vente på tur, dele og å ta hensyn, sier Meyer Lugg til VG Familieliv.

Men hva gjør man når kranglingen blir for intens? Når alle hverdagssituasjoner ender opp med krangel og kjekling? 

Sett denneSlik håndterer du andres «rakkerunger»

– Blir det mye kan man som foreldre iverksette forbyggende tiltak, sier Meyer Lugg.

For eksempel kan man etablere kjøreregler i en søskenflokk. Det kan være ting som: Alltid spørre før man låner andres leker, bestemme TV-program annenhver gang og at man har faste plasser rundt middagsbordet. 

Andre forbyggende tiltak kan være å gi barna hver sin skål med lørdagsgodt –  i stedet for å samle alt i en fellesskål. 

– Forutsigbarhet og struktur i hverdagen er viktig. Hvis barna vet i forkant hva som skal skje i familien, kan det være lettere å unngå konflikt og diskusjon, sier Meyer Lugg.

Dette kan dreie seg om enkle ting, som å fortelle barna hvem som skal få pannekake først.  

Sett denne? Slik lærer du barna dine 1000 ekstra ord

Skille mellom krangling og mobbing

Elisabeth Schönbeck, som er svensk adferdsforsker og småbarnspedagog, mener foreldre må være observante når søsken krangler. Hun tror mange foreldre har vansker for å skille mellom mobbing og normal krangel. 

– Mange foreldre ser ikke mobbing, fordi de tenker at søskenkrangling er normalt, sier hun.

Definisjonen på mobbing er at en eller flere utsetter en person for negative handlinger over tid, forteller Schönbeck. Hvis for eksempel to i en søskenflokk på tre hele tiden tar det ut over den siste, kan det være skadelig. 

Hun har forsket på søskenrelasjoner og skrevet boka ”Lillesøster hopper fallskjerm. Eldst, yngst eller midt i mellom”.

Les også: I denne familien får ikke barna være med på helgekosen

Foreldre har skyld i søskenkrangling

Veldig ofte er det foreldrenes skyld at søskenkrangling starter, mener Schönbeck. Grunnen er at de aldri behandler barna sine likt, selv om de tror selv at de gjør det. 

– Forskning viser at de fleste foreldre kjefter mest på sitt eldste barn, og er mer kjærlig mot sitt yngste barn. Det kan skape sjalusi, som igjen kan føre til krangling. 

For å unngå krangling bør foreldre være bevisste på å gi barna like mye oppmerksomhet og kjærlighet. Man bør ikke favorisere eller sammenligne barna med hverandre. 

– Et eksempel er: Ikke sett begge barna i den samme idrettsklubben hvis den ene er merkbart bedre enn den andre. Da kan det fort oppstå sjalusiproblemer. Det er bedre at barna finner hver sin aktivitet som de er flinke på.

– Sjalusi kan vare livet ut og veldig ofte stammer sjalusi mellom søsken fra noe foreldrene har sagt og gjort.