Annonsørinnhold


Og vi blir flere. Dette gjør at energibehovet vårt fortsetter å øke.

Samtidig gjør klimaendringene at vi må finne nye måter å produsere og forbruke energi på.


Hvordan skal vi sikre nok energi til alle
samtidig som vi tar vare planeten?


Det er et komplisert regnestykke:

Vi bruker mer energi

Befolkningsveksten er en av hovedgrunnene til at verden trenger mer energi fremover.

Ifølge prognoser fra FN er vi nærmere 10 milliarder mennesker på jorda i 2050.

Men et økende energiforbruk per person er også en del av regnestykket. Som et rikt land er Norge på verdenstoppen i energiforbruk.


Gjennomsnittsforbruket per nordmann er 371 GJ i året. Gjennomsnittlig forbruk per person i verden er 76 GJ i året. 

GJ står for GigaJoule. Tallet gjelder primærenergiforbruk som inkluderer det totale energiforbruket per person. Kilde: BP

I Norge har vi en høy levestandard og all energien vi trenger. Tall fra FN viser at levestandarden også er på vei opp i utviklingsland. Stadig flere vil lykkes med å ta steget ut av fattigdom.

Men økonomisk vekst henger sammen med et høyere energiforbruk. Beregninger fra Equinor viser at behovet for «CO2-fri» elektrisitet kan være nesten firedoblet innen 2050.


Denne energien kan vi ikke levere uten å ta hensyn til klimaendringene. Derfor kan vi ikke produsere elektrisiteten på samme måte som før.

Økonomisk vekst

I Norge har vi en høy levestandard og all energien vi trenger. Tall fra FN viser at levestandarden også er på vei opp i utviklingsland. Stadig flere vil lykkes med å ta steget ut av fattigdom.

Men økonomisk vekst henger sammen med et høyere energiforbruk. Beregninger fra Equinor viser at behovet for «CO2-fri» elektrisitet kan være nesten firedoblet innen 2050.

Denne energien kan vi ikke levere uten å ta hensyn til klimaendringene. Derfor kan vi ikke produsere elektrisiteten på samme måte som før.


Tallene er hentet fra Energy Perspectives, en rapport fra Equinor som presenterer mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050.

Temperaturen stiger

Rapporter fra FNs klimapanel viser at gjennomsnittstemperaturen i verden har økt med 1,05 grader siden førindustriell tid. Og den fortsetter å stige.

En viktig grunn til dette er at energiproduksjon og -bruk bidrar til CO2-utslipp.

På verdensbasis står fornybar energi for 10 prosent. Sol og vindkraft utgjør bare 4 prosent.

Energimiksen

For å ta hensyn til klimaendringene må vi bruke mindre fossil energi og mer fornybar.

I Norge har vi mye vannkraft og nesten all elektrisiteten vår kommer fra fornybare kilder. Når det gjelder samlet energiforbruk, kommer cirka 53 prosent av energien vår fra fossile kilder.

Men situasjonen på verdensbasis er en annen. Fossil energi utgjør her omlag 81 prosent.

Sak3_PieChart_Safezone2.gif


Tallene er hentet fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

For å nå Parisavtalens mål om å holde global oppvarming til godt under 2 grader, må andelen fornybar energi økes kraftig i årene som kommer.

Når verdens energibehov samtidig fortsetter å stige, er dette en enorm utfordring.

Tiltakene vi trenger

Regnestykket er komplisert: Hvordan sikre nok energi til en verden i vekst samtidig som vi når klimamålene? For å svare på denne utfordringen har Equinor laget et fremtidsscenario.

I dette scenarioet må verden bruke mye mer fornybar energi. Det må store investeringer og rask teknologisk utvikling til for å klare denne overgangen. Men dette alene vil ikke være nok. Det må flere store endringer til innen 2050.

punkt17_mobil-19.png

Tallene og tiltakene er hentet fra Energy Perspectives, en rapport fra Equinor som presenterer mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050.

Les mer her: Energy Perspectives

«Det er mulig å nå klimamålene, men i dag er det for få tiltak som tar oss i riktig retning. Verden trenger raske og samordnede politiske tiltak som vi dessverre ikke ser tegn til i dag. Om det tar for lang tid vil det bli veldig vanskelig å nå klimamålene.»

Equinors sjeføkonom, Eirik Wærness.

Å sørge for nok energi til en verden i vekst og samtidig adressere klimautfordringen er kanskje den viktigste og vanskeligste oppgaven verden står overfor.

Hvordan skal vi klare å gjennomføre tiltakene som må til?

Lytt til podcasten under for å høre mer.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 1 AV 6

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

spotify-icon.png

Lytt med din favorittapp her:

acast-icon.png

Kommende episoder:

300px-Podcasting_icon.svg.png

Hva nå?

EPISODE 6 AV 6

2019 har vært året der alle snakker om klima og klimaendringene. Så hvordan ser de neste årene ut? Hva gjør vi nå? Og hvem skal gjøre hva?

Kommer 30. november

Er det grunn til å være teknologioptimist?

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Kommer 23. november

Hva må til for å løse klimautfordringen?

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Kommer 16. november

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

Kommer 16. november

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

Kommer 23. november

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

Kommer 30. november

EPISODE 6 AV 6

2019 har vært året der alle snakker om klima og klimaendringene. Så hvordan ser de neste årene ut? Hva gjør vi nå? Og hvem skal gjøre hva?

Hva nå?

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

Kommer 16. november

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

Kommer 23. november

EPISODE 6 AV 6

2019 har vært året der alle snakker om klima og klimaendringene. Så hvordan ser de neste årene ut? Hva gjør vi nå? Og hvem skal gjøre hva?

Hvordan ser egentlig fremtiden til Norge ut?

Kommer 30. november

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
VG Partnerstudio
©2019 VG | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)