Annonsørinnhold

Når vi vet at verden på lang sikt nesten må helt bort fra fossile brensler, hvordan vil de neste 25 årene se ut? 
Gass fra Troll har vært viktig for Europa i 25 år.

Siden 1996 har Trollfeltet vært en viktig eksportør av gass til Europa. Men hvorfor satser Equinor og Norge fortsatt på gass, når vi vet at verden trenger mer fornybar og mindre fossil energi? 

- Jo, det er fordi gass er en etterspurt energikilde som mange i verden trenger i hverdagen sin, og vil trenge  i lang tid fremover.
Gass er brukervennlig, rimelig og slipper ut 50 prosent mindre CO2 enn kull.


Jalal Fahadi,  plattformsjef på Troll A.

Men det er flere grunner til at gass fra Norge er viktig for Europa.

Enkelt forklart brukes norsk gass hovedsakelig til tre ting:

2) Som varme til tyngre industri som er vanskelig å elektrifisere, blant annet stål-, sement- og betongindustri.

3) Som råstoff til å lage blant annet mobiltelefoner, PC-er, medisiner, proteser og hjerteklaffer.

1) Som strøm til matlaging, varme og kjøling i europeiske forretningsbygg og husholdninger. 

Gesture, House, Font
Wind farm, Windmill, Sky, Propeller, Line
Head, Tree, World, Font

Jalal Fahadi er produksjonsdirektør ved plattformen Troll A.

Men det er flere grunner til at gass fra Norge er viktig for Europa.

Enkelt forklart brukes norsk gass hovedsakelig til tre ting:

2) Som varme til tyngre industri som er vanskelig å elektrifisere, blant annet stål-, sement- og betongindustri.

3) Som råstoff til å lage blant annet mobiltelefoner, PC-er, medisiner, proteser og hjerteklaffer.

1) Som strøm til matlaging, varme og kjøling i europeiske forretningsbygg og husholdninger. 

Jalal Fahadi er produksjonsdirektør ved plattformen Troll A.

Font
Rectangle, Font

Men det er flere grunner til at gass fra Norge er viktig for Europa.

Gass er den energiformen som raskest og enklest faser ut kullkraft, slik som i for eksempel Storbritannia hvor CO2 utslippet nå er det laveste det har vært på over 100 år.

Enkelt forklart brukes gass til strøm, tungindustri som stål og sement, og som råstoff til å lage blant annet mobiltelefoner og medisiner.


Grunn til å være optimistisk

Troll er det desidert største gassfunnet som er gjort på norsk sokkel, og leverer i dag hele syv prosent av Europas totale gassbehov. Det tilsvarer strømforbruket til over 50 millioner europeiske husstander. Til sammenligning er det under 2,5 millioner husstander i Norge.


Etter snart 25 års produksjon er utrolig nok over halvparten av Troll-gassen igjen, og det gir oss god grunn til å være optimistisk til også de neste 25 årene - av flere grunner.

For uten gass går ikke energi-regnestykket opp: 

Vi blir stadig flere mennesker, og vi bruker alle mer og mer energi. Samtidig går vi mot et lavkarbonsamfunn. Det betyr at dersom vi skal ha nok energi i årene som kommer, trenger verden norsk gass. Det er fordi fornybare energikilder som sol og vind er avhengig av rett vær for å kunne produsere strøm.

Så hva skjer når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Jo, da trenger Europa gass. 

Troll har allerede bidratt med 1650 milliarder norske kroner til det norske samfunnet.
Og i dag er feltet den største enkeltposten i det norske statsbudsjettet.
Siden oppstarten har Troll vært en av Nordsjøens største inntektskilder.
Men også i Norge er gassen fra Troll viktig.
Siden den norske staten er største eier av Troll, så går det aller meste av den enorme verdiskapingen til fellesskapet. 
Så langt har Troll sendt gass til Europa for over 1.100 milliarder kroner.


I tillegg kommer store inntekter fra oljen i Troll-området. 
Troll er hjørnesteinen for Norges gasseksport med nesten en tredjedel av våre gassleveranser.
Men også i Norge er gassen fra Troll viktig.

«Århundrets bragd»

Som den første installasjonen på norsk sokkel var Troll A elektrifisert med strøm fra land allerede fra starten av. Dette har gitt svært lave utslipp fra produksjonen. I tillegg til å være verdens største offshore gassplattform, var den også den tyngste flyttbare menneskeskapte konstruksjonen da den ble bygget på midten av 90-tallet. Troll A ble faktisk kåret til «århundrets største norske ingeniørbragd» i 1999. 

 Å lykkes med det grønne skiftet, vil mange si.

Hva er århundrets største bragd i tiden vi er inne i nå?

Det grønne skiftet er en gradvis overgang til energikilder,  produkter og tjenester som til sammen gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.  

Ifølge Europakommisjonen kan det grønne skiftet skje ved å gjøre dagens klima- og miljøutfordringer om til muligheter for bærekraftig økonomisk vekst og utvikling. Derfor har man laget The European Green Deal, som er Europas felles strategi for å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050

Når Europa har gått sammen for å bli klimanøytralt innen 2050, hvilken rolle vil den norske gassen spille fremover? For på sikt må jo alle fossile brensler ut av energimiksen. 

– Det inkluderer også gass, i hvert fall slik vi bruker den i dag. Men gass kan gjøres om til hydrogen, som kan bli svært viktig for det grønne skiftet.

Gunnar Egge, produksjonssjef, Troll A.


Derfor er hydrogen viktig

Tungindustri, som stål, sement og betong, og industrier som transport og maritimt, har per i dag ikke god nok batteriteknologi eller tilstrekkelig mulighet for å generere elektrisitet gjennom fornybare energisystemer. Det er en av flere grunner til at hydrogen er viktig for at verden skal nå klimamålene; hydrogen kan nemlig lagres og brukes når det er behov for energi. 

Enkelt forklart kan vi dele hydrogen i to former; blått og grønt, og for å nå klimamålene trenger vi begge deler. Det er fordi både blått og grønt hydrogen er utslippsfritt ved forbrenning, selv om de lages på hver sin måte:

Blått hydrogen lages ved å bearbeide  gass i en prosess der CO2 fanges og deretter lagres under havbunnen, gjennom CCS - altså karbonfangst og lagring. Her reduseres karbonavtrykket med hele 95 prosent. Grønt hydrogen er laget av fornybar energi, og er derfor helt  utslippsfritt også i produksjonen.

 - Det er veldig mye gass igjen i Trollfeltet og på andre felt. Men for å bli en langsiktig og pålitelig fremtidig leverandør av blått hydrogen, må vi fortsette å lete etter enda mer gass på norsk sokkel. 

Gunnar Egge, Produksjonssjef, Troll A.

Gunnar Egge, produksjonssjef ved Troll A mener det grønne skiftet allerede er godt i gang i Nordsjøen. Det ser han tydelig i sitt arbeid i Troll-området, som nå også ser på mulighetene for å elektrifisere Troll B- og Troll C-plattformene.

– Det grønne skiftet er ikke som en bryter man bare kan skru på, det handler om en rekke viktige steg. Vi må fortsette jobben med å redusere utslipp ved produksjon, samtidig som vi bidrar til reduksjon i utslipp ved forbruk, for eksempel ved å gjøre om gass til hydrogen, sier Egge.


Hvorfor slutter vi ikke bare med olje og gass? 

Lytt med din favorittapp her:

spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Hvorfor gjør ikke Equinor som det danske energiselskapet Ørsted, og kvitter seg med oljen og gassen, og satser fullt på fornybar? 

Hør del 1 av samtalen mellom bærekraftdirektør i Equinor, Bjørn Otto Sverdrup, og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv. Vi gjør oppmerksom på at SINTEF er både leverandør til og partner innen forskning og teknologiutvikling med Equinor.Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Equinor

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2021 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)