Annonsørinnhold

I miniserien «Den største testen» skal fire unge mennesker som alle er 50 år i 2050, utforske Equinor sin plan om nullutslipp innen 2050.

DEN STØRSTE TESTEN

Rectangle

Episode 1: Hvor nærme stupet står vi egentlig?

Episode 2: Kan vi ikke bare skru av oljekrana?

Episode 3: Hvorfor drives ikke verden allerede av fornybar energi?

Episode 4: Hva er egentlig greia med lavkarbonløsninger?

Episode 5: Den største testen

Milan
23 år

Ailin
22 år

Mari
22 år

Madeleine
21 år

Bli kjent med deltakerne

Madeleine Borge

Fra Oslo, 21 år, bor i London. Studert økonomi og administrasjon.  Influenser med 800 000 følgere.

– Jeg synes det er vanskelig å vite hvilken informasjon man skal tro på i klimakampen. Men optimisten i meg sier at alt går bra til slutt.

Ailin Vik

Fra Fitjar, 22 år. Tobarnsmamma. Lærling på boredekk i oljeserviceselskapet Archer, og for tiden utstasjonert på Statfjord B som er operert av Equinor. Driver med bilcross på fritiden.

– Jeg er stolt av å jobbe innen olje og gass. Jeg er ikke så veldig engasjert i klimakampen, og tror egentlig den er litt overdrevet.

Milan Aran

Fra Sandnes, 23 år, bor i Oslo. Studert økonomi og administrasjon. 10 år i Unge Høyre. Jobber for Advokatfirmaet Selmer og driver flere selskaper som selger produkter og tjenester til russen.

– Klimakrisen er vår største utfordring, men jeg mener også at når man lever et kort liv, bør det være uten for mange begrensinger.

Mari Qviller

Fra Elverum, 22 år, bor i Oslo. Utdannet manusforfatter. Sitter i Natur og Ungdoms sentralstyre.

– Jeg er veldig engasjert i klimasaken. Kampsaken min er at Norge må slutte å lete etter olje.

Hva er «Den største testen»?

Verden står midt i en energikrise – samtidig som klimakrisen henger over oss. Klarer vi å takle begge?

I miniserien «Den største testen» skal fire unge mennesker som alle er 50 år i 2050, utforske Equinor sin plan om netto null innen 2050.

På reisen får de lære om framtidens energiløsninger, sparre med fageksperter og til slutt utfordre sjefen sjøl, Anders Opedal.

For er egentlig planen god nok? Vil verden, Norge og Equinor være godt nok rustet til å bestå den største testen?

Photograph, Product, Blue, Community, Font

Hvorfor lager Equinor denne serien?

Trykk på pilen for svar.

Gjennom denne serien ønsker vi å øke kunnskapen om vår virksomhet og våre ambisjoner i det grønne skiftet, og invitere til en åpen dialog om hva som kreves for å løse både energikrisen og energiomstillingen. I serien har vi latt fire deltagere, som er 50 år i 2050, møte eksperter i og utenfor Equinor for å lære mer og gjøre opp sin egen mening om det grønne skiftet, energikrisen og hva som kreves for at vi sammen når målet om netto null i 2050.

Vårt ønske har vært å invitere unge med ulikt ståsted til å utforske problemstillingene sammen, og på denne måten skape et rom for dialog og meningsutvekslinger utenfor de polariserte skyttergravene som ofte kjennetegner debatten.

Hvem har valgt ut deltakerne, og hvordan vet seerne at det ikke bare er de mest positive til Equinor som er valgt ut?

Trykk på pilen for svar.

Deltakerne er utvalgt og anbefalt av produksjonsselskapet, og godkjent av Equinor.

Vi har sett etter bredde i utvelgelsen av deltakerne, både med tanke på bakgrunn, utdannelse og kjønn, men også personlige kvalifikasjoner (som for eksempel at de tør å formidle sine meninger og er trygge foran kamera), interesse for og meninger om klimautfordringene og Equinors rolle, samt åpenhet for å lære og lytte til andres meninger.

Hvor stor frihet har deltakerne fått til å stille egne spørsmål?

Trykk på pilen for svar.

Deltagerne har stått fritt til å stille de spørsmålene de ønsker, til eksperter og til konsernsjef Anders Opedal. Vi har søkt kunnskapssøkende, kritiske, nysgjerrige og selvstendige unge mennesker. Målet har vært at de skal både utforske og utfordre Equinor, stille alle de spørsmålene de lurer på, og til slutt gjøre seg opp sin egen mening.

Er serien grønnvasking av Equinor?

Trykk på pilen for svar.

Å klare energiomstillingen er den store testen. For verden, Norge og for Equinor. I denne serien ønsker Equinor å fortelle om utfordringene, dilemmaene og mulighetene som ligger i energiomstillingen. Vi ønsker å få frem kompleksiteten i det grønne skiftet, og viktigheten av at omstillingen må være balansert, bærekraftig, rettferdig og realistisk.

Serien bygger på vår energiomstillingsplan som beskriver hvordan vi arbeider for å levere på ambisjonene om nettonull innen 2050, med konkrete handlingsplaner for reduksjon av utslipp i olje og gass-verdikjeden, og en dreining av investeringene mot fornybar energi og lavkarbonløsninger i årene fremover. Vi har ingen behov for å grønnvaske vår virksomhet, og mener denne serien heller ikke gjør det.

Kilder

Trykk på pilen for kildeliste.

En oversikt over eksterne eksperter og ansatte i Equinor som har medvirket i serien, og de viktigste faktaene som omtales.

Episode 1: Hvor nærme stupet står vi egentlig?

Kilder i episoden:

Jostein Bakke – Professor ved institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Erlend Haugland – Makroøkonomi-analytiker i Equinor

Bjørn Otto Sverdrup – Leder for OGCI (Oil & Gas Climate Initiative)

Jarand Rystad – CEO i Rystad Energy

Sigrun Gjerløw Aasland – Daglig leder i Miljøstiftelsen Zero

Andre kilder:

• Parisavtalen: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

• FNs klimapanels spesialrapport om konsekvensene av global oppvarming: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

• World Energy Outlook om investeringene i fornybar energi: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/key-findings

• Regjeringen om klimamål for 2030: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-norsk-klimamal-pa-minst-55-prosent/id2944876/

• IEA om rekordhøye klimagassutslipp: https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021

• IEA om antall solgte elbiler globalt: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/trends-in-electric-light-duty-vehicles

• Oil & Gas Climate Initiative: https://www.ogci.com/

Episode 2: Kan vi ikke bare skru av oljekrana?

Kilder i episoden:

Tine Jensen Fjæberg – Prosessingeniør (Graduate Engineering Trainee) i Equinor

Nina Jensen – Marinbiolog og adm.dir. i REV Ocean

Henriette Undrum – Prosjektdirektør i Norway Energy Hub i Equinor

Jarand Rystad – grunnlegger og CEO i Rystad Energy

Andre kilder:

• Miljødirektoratet: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-olje--og-gassutvinning/

• Hurdalsplattformen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/?ch=

• Equinors klimaplan: https://www.equinor.com/no/baerekraft/klimaambisjoner

• IEA: Oil market report july 2022: https://www.iea.org/reports/oil-market-report-july-2022

• Regjeringen om CO2-avgift: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/veibruksavgift-pa-drivstoff/co2-avgiften/id2603484/

• IEA “Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector”: https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf

• Stanford study finds stark differences in the carbon-intensity of global oil fields https://news.stanford.edu/2018/08/30/measuring-crude-oils-carbon-footprint/

• World’s Top Exports https://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/

Episode 3: Hvorfor drives ikke verden allerede av fornybar energi?

Kilder i episoden:

Kristin Muller Thomassen – Bærekraftsingeniør i Equinor (Gulen)

Erik-Jan Lock – Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet

Christian Lie Hansen – Leder for strategi og markedsvalg i landbaserte fornybare kilder i Equinor

John Olav Tande – Direktør i Northwind og sjefsforsker i Sintef Ocean

Andre kilder:

• NVE, «En tidslinje for havvind i Norge»: https://www.nve.no/energi/energisystem/havvind/en-tidslinje-for-havvind-i-norge/

• Paris-avtalen i fulltekst: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

• Equinor, om fornybarinvesteringer frem til 2026: https://www.equinor.com/news/archive/20210615-cmd-2021

• Miljødirektoratet, utslippstall: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-olje--og-gassutvinning/

Episode 4: Hva er egentlig greia med lavkarbonløsninger?

Kilder i episoden:

Jannicke Gerner Bjerkås - Direktør for CCS i Hafslund Oslo Celsio

Ivar Kuven, Operations Engineer

Torbjørg Klara Fossum – Direktør for karbonfangst og -lagring (CCS), Equinor

Inga Lindemark Solheim - Senioringeniør Lavkarbonløsninger, Equinor

Andre kilder:

• Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/for-pressen/pressemeldinger-fra-byradet/oslo-kommune-sikrer-realisering-av-ccs#gref

• Cowi: https://www.cowi.no/om-cowi/nyheter-og-presse/denne-ccs-piloten-har-fanget-over-90-prosent-av-co2-en-

• Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samarbeid-om-co2-fangst-med-britisk-avfallsbransje/id2913046/

• Miljødirektoratet, utslippstall: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-olje--og-gassutvinning/

• Kilde: IEA: https://www.iea.org/commentaries/carbon-capture-in-2021-off-and-running-or-another-false-start

Episode 5: Den største testen

Kilder i episoden:

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor

Andre kilder:

• IEA, World Energy Outlook 2022: https://iea.blob.core.windows.net/assets/c282400e-00b0-4edf-9a8e-6f2ca6536ec8/WorldEnergyOutlook2022.pdf

• NVE om elektrifisering av Melkøya og Wisting: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/folkemote-om-elektrifisering-av-melkoya-og-wisting?publisherId=89280&releaseId=17942649

• Ørsted om åpning av kullkraftverk: https://orsted.com/en/media/newsroom/news/2022/10/20221001568911

• Bloomberg om svenske oljekraftverk som åpner: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-16/sweden-turns-to-burning-oil-as-power-prices-soar-to-record

• IEA, World Energy Investment 2022: https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022/overview-and-key-findings

• Equinors årsrapport og bærekraftsrapport: https://www.equinor.com/investors/annual-reports#downloads

• Konsekvensutredning for Wisting-feltet: https://www.equinor.com/no/baerekraft/konsekvensutredninger-wisting

Equinors energiomstillingsplan: https://cdn.sanity.io/files/h61q9gi9/global/74a692d8a6c7103e6d7a96059ea7d71368dc79fc.pdf?energiomstillingsplan-2022-equinor.pdf

Kilder

Her finner du en oversikt over eksterne eksperter og ansatte i Equinor som har medvirket i serien, og de viktigste faktaene som omtales.

Er det ord og uttrykk i serien som er vanskelig å forstå?
Her finner du en ordliste med forklaringer.

Serien er produsert av Einar Film og fortellinger

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Equinor

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2022 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)