Her er hemmeligheten som skal sørge for at norsk olje blir blant den reneste i verden

Et av Norges største oljefelt skal drives ved hjelp av fornybar energi. Hvordan? Ved at strøm fra vannkraftverk i nærheten leveres direkte til plattformene. Dermed kan Equinors nye plattformer drives ved hjelp av såkalt elektrifisering.

På verdensbasis slipper hvert fat produsert olje i snitt ut 17 kilo CO2. På norsk sokkel er samme gjennomsnitt i dag 10 kilo. Men på Johan Sverdrup, et av Norges største oljefelt, vil gjennomsnittlig utslipp være på rekordlave 0,67 kilo.

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av feltet vil gi inntekter og sysselsetting til nye generasjoner.

Ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger.

Investeringer for første fase anslått til 86 milliarder kroner.

Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1430 milliarder kroner.

Mer enn 900 milliarder kroner forventes å gå til staten i form av inntekter fra skatt.

Utbyggingen av feltet er antatt å bidra med mer enn 150.000 årsverk i byggefasen.

Når Johan Sverdrup produserer for fullt vil det utgjøre omkring 25 prosent av hele Norges petroleumsproduksjon.

På topp antas produksjonen til 660.000 fat daglig.

Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1900 meter under havbunnen.

Feltet skal drives med kraft fra land. I andre fase av utbyggingen, ferdig i 2022, vil feltet også legge til rette for elektrifisering av andre felt på Utsirahøyden - som Edvard Grieg (operatør: Lundin Norway), Gina Krog (operatør: Equinor) og Ivar Aasen (Aker BP).

Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i november 2019.

Elektrifisering reduserer utslippene betraktelig

8. oktober leverte FNs klimaforskere sin skremmende rapport: Klimagassutslippene må ned mellom 40 og 50 prosent innen 2030.  Vi må med andre ord gjøre mye mer, mye raskere.

– Elektrifisering av plattformen vil redusere utslippene forbundet med utvinning av olje betraktelig, forklarer Ann-Cathrine Holmen, plattformsjef på Johan Sverdrup, det nye gigantfeltet i Nordsjøen.

FREMTIDENS OLJEPRODUKSJON: – Når et felt skal produsere i 50 år slik som Johan Sverdrup, er det veldig viktig at vi produserer med så lave utslipp som overhodet mulig, sier Holmen. Foto: VG PARTNERSTUDIO

FREMTIDENS OLJEPRODUKSJON: – Når et felt skal produsere i 50 år slik som Johan Sverdrup, er det veldig viktig at vi produserer med så lave utslipp som overhodet mulig, sier Holmen. Foto: VG PARTNERSTUDIO

Enkelt forklart innebærer elektrifisering at man bytter ut en forurensende energikilde, som kull, olje, gass eller damp, med elektrisitet.

Utslipp før elektrifisering:

Utslipp etter elektrifisering:

Tilsvarer utslippene fra 310.000 biler i året

Elektrifiseringen av Johan Sverdrup betyr at olje- og gassproduksjonen på Equinors nye gigantfelt blir 25 ganger renere enn globalt snitt.

KUTTER UTSLIPPENE: Olje- og gassproduksjon slipper normalt ut CO2, som er skadelig for klimaet. Ved hjelp av elektrifisering kuttes disse utslippene. Foto: ROAR LINDEFJELD

KUTTER UTSLIPPENE: Olje- og gassproduksjon slipper normalt ut CO2, som er skadelig for klimaet. Ved hjelp av elektrifisering kuttes disse utslippene. Foto: ROAR LINDEFJELD

– Ved å bruke strøm fra land reduseres utslippene fra Johan Sverdrup med opptil 90 prosent. I løpet av ett år utgjør dette mer enn 620.000 tonn CO2, som tilsvarer utslippet fra mer enn 310.000 personbiler, forklarer Holmen.

«Johan Sverdrup skal drives med strøm produsert på land. Vannkraftverk som dette skal levere energien»

I dag drives olje- og gassplattformer vanligvis med strøm produsert av gassturbiner. Disse turbinene drives på gass som hentes opp fra havbunnen. Vannkraftverk produserer derimot ren elektrisitet, helt uten CO2-utslipp.

Holmen forklarer at 80 til 90 prosent av CO2-utslippene fra olje- og gassproduksjon skyldes produksjonen av strøm til plattformen. Vi møter henne ved Trønder Energis store vanndemning ved Sokna kraftstasjon i Trøndelag. Dette er ett av de omlag 1.550 vannkraftverkene i Norge som produserer ren elektrisitet.

– Vannkraft utgjør 96 prosent av den norske kraftforsyningen. Grunnen til at vi står her er at Johan Sverdrup skal drives med strøm produsert på land. Da er det vannkraftverk som dette som skal levere energien, forklarer hun.

CO2-FRI ELEKTRISITET: Johan Sverdrup skal få elektrisiteten sin fra ren, fornybar energi produsert ved hjelp av vannkraft. Foto: ROAR LINDEFJELD

CO2-FRI ELEKTRISITET: Johan Sverdrup skal få elektrisiteten sin fra ren, fornybar energi produsert ved hjelp av vannkraft. Foto: ROAR LINDEFJELD

Flytende vindturbiner:

Vindkraft til olje- og gassproduksjon

Det er ikke alle plattformer som egner seg til å motta strøm fra land. Flere installasjoner ligger i områder som er for langt unna eller hvor det er ugunstig å trekke store strømkabler langs havbunnen.

– Elektrifisering av store olje- og gassinstallasjoner til havs er ingen enkel oppgave. Utfordringene er mange, både tekniske og økonomiske, forklarer Holmen og fortsetter:

– Mye skal selvsagt klaffe for at vi skal kunne forsyne oljeplattformer med elektrisitet fra flytende vindturbiner, men det er veldig spennende å jobbe i et selskap som tar klimautfordringene på alvor og er villig til å teste ny teknologi og tenke nytt, sier Holmen.

For noen av plattformene ser nemlig Equinor på muligheten for å bruke nok en fornybar energikilde til å drive olje- og gassplattformer – nemlig vindkraft. Dersom man kan sette opp flytende vindturbiner i nærheten av plattformer, ville dette kunne delvis elektrifisere flere plattformer og få ned utslippende ytterligere.

Jobber med flere elektrifiseringsprosjekter

Johan Sverdrup er ikke første Equinor-plattform som elektrifiseres. Troll A har siden oppstart i 1996 vært drevet med strøm fra land. Det var den første plattformen i Equinors portefølje, og på norsk sokkel for øvrig, som har vært drevet med strøm fra land siden oppstart.

Nå ser Equinor på muligheten til å elektrifisere enda flere plattformer på norsk sokkel. Troll C, Sleipner og Gudrun er pekt ut som de mest aktuelle kandidatene. En slik omlegging vil kunne kutte CO2-utslippene med ytterligere 600.000 tonn hvert år.

– Til tross for disse reduksjonene kommer inntil 85 prosent av CO2-utslipp fra selve bruken av olje og gass, ikke produksjonen. Hva tenker du om det?

–Verdens energibehov øker. Vi skal gjøre det vi kan for å få ned utslippene, slik at energien forsynes på best mulig måte. Elektrifisering er et viktig bidrag, men vi er fremdeles avhengig av både andre tiltak og at vi som forbrukere bidrar til å redusere forbruket, avslutter Holmen

VGs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
© VG | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Dette er VG Partnerstudio

Bilde av Gard Steiro

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler VG Partnerstudio AS innhold av høy kvalitet, som publiseres på VGs plattformer.

Innholdet fra VG Partnerstudio merkes tydelig og med annonsørens logo, så leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert sammen med en annonsør.

Aksjeselskapet VG Partnerstudio er et separat produksjonsselskap uten tilknytning til redaksjonen. Ingen i studioet jobber samtidig i redaksjonen i VG.

VGs samfunnsoppdrag og rolle som uavhengig redaksjonell gransker påvirkes derfor ikke av VG Partnerstudio.

Gard Steiro

Ans. redaktør og adm. direktør