Annonsørinnhold

Mange har kjent på følelsen. Du kjenner en uro og lurer på om et barn har det bra. Hvordan bør du handle?

PRODUSERT AV SCHIBSTED PARTNERSTUDIO FOR BUFDIR

Det kan være et barn i ditt nettverk, i nabolaget ditt eller i din egen familie. Du ser kanskje små barn som er ute uten tilsyn. Du hører kanskje husbråk og barnegråt. Kanskje observerer du foreldre som drikker, eller du får historier fra barn som forteller at de ikke har det bra. Det kan også være foreldre som opplever kriser og utfordringer, og midt oppe i dette lever barna. 

 – Vær en god nabo eller et godt familiemedlem, tør å bry deg! Det er den klare oppfordring fra barnevernleder Benedikte Selsing med 25 års erfaring i barnevernet når Bufdir spør hvilke råd hun vil gi. 

 – Jeg har møtt mange foreldre som i ettertid har lurt på hvorfor ingen har sagt ifra eller meldt bekymring tidligere. Ofte reagerer omgivelsene først når en ungdom åpenbart har det vanskelig eller viser med sin væremåte at livet er utfordrende. Først da får foreldrene negative tilbakemeldinger, sier Selsing. 

Viktig å bry seg

Selsing mener det ikke er farlig å spørre barn eller foreldre hvordan de har det.

– Hvis du er bekymret, fortell det. Spør om det er noe du kan bidra med. Det kan være noe praktisk i hverdagen eller å bli med til barneverntjenesten som støtteperson. 

– Mange opplever det som positivt at noen bryr seg. Det kan være inngangen til å få hjelp, enten fra familie og nærmiljø, eller fra barnevernet på et tidlig tidspunkt.
Benedikte Selsing

Slik hjelper barnevernet


Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov.

I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Rundt 55 000 barn og unge fikk hjelp av barnevernet i 2019.

Barneverntjenesten jobber etter «minste inngreps prinsipp». Det betyr at det ikke skal brukes mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. I praksis betyr det at barnevernet først og fremst gir hjelp i hjemmet.

Omsorgsovertakelse skjer bare når det er svært alvorlige og sammensatte utfordringer. Det er rundt 1 000 omsorgsovertakelser i året, som innebærer at kommunen overtar omsorgen for barnet.

Se hvilke hjelpetiltak barnevernet kan gi her

Tidlig hjelp viktig

Barn trenger trygghet og gode rammer for å utvikle seg positivt. Ved å ikke gripe inn tidlig kan barnet få store problemer og skjevutvikling. Det er mye vanskeligere å hjelpe både barnet og foreldrene når utfordringer har satt seg over tid.

– Jeg synes også det er vondt å høre historier fra barn som tenker at flere har sett at de har det vanskelig, eller de har forsøkt å si fra, men uten at de har fått hjelp, sier Selsing.

– Foreldre kjenner ofte selv at de ikke strekker til, men vet ikke hva de skal gjøre. Vi i barneverntjenesten gir foreldrestøtte. Ved å motta veiledning kan foreldre få økte ferdigheter og nye strategier til å håndtere utfordringer mellom seg og barnet. Barneverntjenesten kan også samhandle om barnets beste med andre tjenester som kjenner familien. Ofte er det flere faktorer som fører til at foreldre har utfordringer og barn ikke opplever trygghet i hjemmet, forteller Selsing.


Meld fra til barnevernet ved bekymring

Hvis det er vanskelig å ta kontakt med familien eller du er bekymret for alvorlig omsorgssvikt, bør du melde bekymring direkte til barnevernet.  Mange kommuner har nå en digital løsning for å melde bekymring. Alternativt kan du ringe eller sende et brev til barneverntjenesten der barnet bor. 

Barneverntjenesten skal vurdere meldingen innen én uke etter at meldingen mottas. Dersom barnevernet går inn i saken, starter de en undersøkelse for å kartlegge nærmere om det er grunn til bekymring og eventuelt hvordan de kan gi barn og foreldre hjelp.

– Vårt hovedfokus er barnets beste. For de aller fleste barn er det best å bo hos foreldrene sine. Men hjelpen må tidlig inn, sier Selsing.
Fakta om Steinar:

51 år, tre barn, gift og bor i Molde.

Har jobbet med 1200 familier der foreldre ønsket å bli mindre sint på barna sine.

Utviklet littsint.no de siste ti årene. 

Psykologspesialist Steinar Sunde jobber i familievernet Foto: Privat

Foreldre setter pris på hjelpen

Hun erfarer også at mange foreldre er glade for hjelpen de får, og den relasjonen de bygger med kontaktpersoner i barneverntjenesten.

– Vi opplever ofte at foreldre gjerne vil fortsette kontakten med oss, mens vi må avslutte fordi barnet har fått det bedre. Da er målet om økte foreldreferdighetene nådd, og vi må prioritere andre familier.

I 2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft. Den skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlige innsats. Selsing ønsker reformen velkommen. Tidlig innsats og godt samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen, er hennes mantra.

Les mer om hvilke hjelpetiltak barnevernet kan gi her.


Hvis du i stedet klarer å tenke at femåringen ikke er respektløs, men blir utsatt for en spillindustri som bruker milliarder av kroner på å gjøre spill ekstremt vanskelig å avslutte, vil det vekke andre følelser og gi deg andre handlingsvalg. 

De fleste barn oppfatter beskjeder som gis på avstand som bakgrunnsstøy. Gå bort til barnet, bøy deg ned, møt blikket, få kontakt, tenk på spillindustrien og snakk rolig. Da øker sannsynligheten for at du slipper å gjøre noe som skremmer barnet ditt.

Du har alltid et valg

Om noen prøver å skade eller krenke deg, er det naturlig, og ofte riktig, å bli sint.

Men hvis små og ufarlige situasjoner, som at barna ikke svarer, blir tolket som en krenkelse og møtt med sinne, lærer du barna at her hjemme er det lov å bli sint og kjefte for bagateller.

Foreldre kan oppleve at sinnet kommer så brått at det virker som det blir kastet på dem. Heldigvis er ikke det sant.

Hvordan vil det oppleves for deg å klare å stoppe deg selv, i stedet for å «klikke» på barnet?
- Psykologspesialist Steinar Sunde

Om situasjonen blir tolket som vranghet fra barnet eller som en del av barnets naturlige utvikling, avgjør følelsen. Små barn slår seg ikke vrange for å være slemme mot foreldrene. De trener på å markere seg som selvstendige individer. De fleste foreldre ønsker et selvstendig barn, og da må barnet få trene på nettopp dette. 

Neste gang treåringen ligger i bue på gulvet og skriker, så prøv å tenke: «håper denne søte lille jenta klarer å være like tydelig overfor de store guttene når hun blir 14 år.» Disse alternative tankene vekker mer medfølelse og mindre sinne overfor barnet.

Dette er Bufdir og Bufetat:

1️⃣ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) styrer etaten (Bufetat). Kort forklart har Bufdir ansvaret for at Bufetat utfører oppgavene sine i tråd med lover og regler. Bufdir styres igjen av Barne- og familiedepartementet (BFD).

2️⃣ Bufetat er delt inn i fem regioner. Slik kan barn, unge og familier få et tilbud så nært som mulig.

3️⃣ Bufdir og Bufetat jobber blant annet med familievern, likestilling og ikke-diskriminering, og i deler av barnevernet.

4️⃣ I barnevernet følger kommunene opp bekymringsmeldinger, mens Bufdir og Bufetat sørger for at de som trenger det får en fosterfamilie

5️⃣ Bufdir tilbyr også veiledning, og gir penger til kommuner og organisasjoner som hjelper foreldre til å bli bedre forsørgere.

6️⃣ På foreldrehverdag.no kan du lære mer om hvordan du blir bedre kjent med deg selv, barnet ditt og forholdet mellom dere.

7️⃣ På nettsidene våre finner du statistikk og fakta om barn og unges oppvekstvilkår og familiene deres. Her kan du også lese om hvordan Bufdir arbeider.

8️⃣ Ung.no er spesielt for deg mellom 13-20 år. Der kan du lese artikler, stille spørsmål og få kvalitetssikrede svar fra noen du kan stole på.

Relaterte artikler:

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Bufdir

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2020 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)