Vi forsikrer både boligen, bilen og elektronikken vår for tusenvis av kroner i året, men få forsikrer seg mot økonomisk tap ved ulykker eller sykdom. Hvis du ikke lenger klare å jobbe, hvordan skal du da betjene gjelden? 

Ole-Kristian Lundal, produktsjef for personforsikring i Storebrand, opplever at mange ikke tenker gjennom de økonomiske konsekvensene av det å bli ufør, før etter at skaden har skjedd. 

– Spørsmålet du må stille deg er: «Hvis du blir alvorlig syk eller skadet, blir ufør og ikke kan jobbe: Klarer du å betale gjelden din da, og opprettholde den levestandarden du har i dag?» For mange er dessverre det svaret nei, sier han. 

Vet du hva du vil sitte igjen med dersom du skulle være uheldig? Sjekk ut «Trygghetsveilederen» til Storebrand. 

IKKE GLEM Å FORSIKRE FAMILIEN: Hva skjer med økonomien til familien når én blir syk og ikke kan jobbe mer? Det mener Ole-Kristian Lundal at flere må tenke på.  Foto: VG Partnerstudio

Kan tape 216 000 kroner i året

Mange tenker at det offentlige vil hjelpe deg om uhellet er ute. I Norge har vi gode støtteordninger, men langt fra tilstrekkelig til å kompensere for et stort økonomisk tap som rammer deg og dine. 

«Øystein» er en tenkt familiefar på 40 år, med 600 000 kroner i årlig inntekt. Han har kone og små barn, og har som mange andre tatt opp et litt for høyt lån på dagens lave rentenivå. En dag blir han brått syk. Han blir så syk at han ikke kan jobbe mer. Hva skjer med økonomien til familien da?

– Det første året kan Øystein få dekket opptil full lønn av sin arbeidsgiver. Men når han har vært sykemeldt i ett år skjer det en stor endring. Da går Øystein over på arbeidsavklaringspenger hos NAV, som gir ham en inntekt på 384 000 kroner. Det tilsvarer et tap på rundt 12 000 kroner i måneden etter skatt. Om Øystein blir varig ufør, blir dette den nye normalen for Øystein og familien til han blir 67 år. Øystein vil også få en betydelig lavere alderspensjon som følge av redusert inntekt.

– Konsekvensene av å få inntekten kraftig redusert er dramatisk for svært mange. Noen må selge boligen og redusere familiens forbruk kraftig og det er ofte de morsomme tingene som ferier og opplevelser som ryker først, sier han.

Les mer om forsikringer for deg i:

20-årene | 30-årene | 40-årene | 50-årene | 60-årene

Hva er egentlig uføreforsikring? Her kan du lære mer!

Han understreker:

– Øysteins samlede inntektstap etter skatt frem til pensjonsalder utgjør rundt fire millioner kroner. I tillegg kommer effekten av lavere pensjon og manglende mulighet for lønnsjustering. Dersom Øystein hadde hatt 700 000 kroner i lønn, ville tapet økt til rundt 5,5 millioner kroner, eller 16 500 kroner i måneden. 

Dersom du vil sikre deg selv og familien mot de økonomiske konsekvensene av at du eventuelt skulle bli syk eller skadet, kan det være lurt å sjekke ut Storebrands «Trygghetsveileder».

Her er et regneeksempel som viser hvordan hverdagen kan bli seende ut:

(Artikkelen fortetter under infografikken)

Merk: Beløpene er før skatt. 

Ti prosent av nordmenn er uføre

Storebrand ser at folk flest ikke har grunnleggende innsikt i hvilken økonomisk risiko man har, og mener det er enkelt og forholdsvis rimelig å forsikre seg for slike hendelser, så lenge man kjøper forsikringen mens man er frisk og rask. Flere bør derfor slutte å tenke at det ikke kommer til å skje en selv. 

I dag er nesten ti prosent av Norges befolkning mellom 18 og 67 år helt eller delvis ufør, viser tall fra NAV. 

La oss gå tilbake til Øystein. Hvis han hadde skaffet seg uføreforsikring før han ble syk, kunne han ha sittet igjen med like mye penger etter skatt, som hvis han hadde fortsatt å jobbe. 

Storebrand anbefaler på generelt grunnlag at man sikrer seg en inntekt på minst 80-90 prosent av lønn etter skatt. Men ikke glem at litt er bedre enn ingenting. 

Dersom du vil sikre deg selv og familien mot de økonomiske konsekvensene av å bli syk eller skadet, kan du teste Storebrands «Trygghetsveileder» som viser deg hvordan din økonomiske situasjon ville blitt dersom du skulle være uheldig og bli ufør. 

Les mer om forsikringer for deg i:

20-årene | 30-årene | 40-årene | 50-årene | 60-årene

Annonse

– 50-åringer kan vente seg pensjonssmell

Gapet mellom lønn og pensjon blir større for fremtidige pensjonister. Samtidig øker gjelden.