Det er ingen hemmelighet at det lønner seg å starte tidlig med sparing dersom du ønsker mye å rutte med som pensjonist. Det handler om rentes rente-effekten og avkastning.

Enkelt sagt: Avkastning er hvordan pengene dine øker i verdi fra den dagen du starter å spare, til den dagen de skal brukes. Rentes rente-effekten bidrar jo til at pengene du sparer i fond, vokser til et mye større beløp enn hva du selv setter inn. Begynner du tidlig nok, så trenger du ikke nødvendigvis å spare så mye, for visste du at over halvparten av det du får utbetalt som pensjonist kommer fra avkastning? Det er en av hovedgrunnene til at Storebrand anbefaler å starte tidlig med egen pensjonssparing. 

– De pengene du har satt inn må være mer verdt når du tar de ut. Det er all langsiktig sparings første bud. Måten pengene blir spart på, har stor betydning for hvilken avkastning du kan forvente. Når sparingen er langsiktig, gir fondssparing en bedre avkastning enn om du setter pengene på en høyrentekonto i banken, fastslår pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug. 

Les også: Ikke la eksen stikke av med pensjonen din

Hvis du lurer på hva du får i pensjon fra staten og fra arbeidsgivere, logg deg inn på Storebrands pensjonskalkulator «Ditt pensjonstall». 

DELER RÅD: Pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug, sier at hvis du begynner å spare tidlig, sikrer du deg økonomisk valgfrihet senere i livet.  Foto: VG Partnerstudio

Vil du ha et eksempel?

Se på Eva (45). Hun ønsker å utnytte skattefordelene i pensjonsnyheten IPS (Individuell pensjonssparing) maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året i aksjefond i IPS. Hun får 9 200 kroner (23 prosent av sparebeløpet) lavere skatt året etter hun sparer. Sparer hun også disse pengene i IPS hvert år, kan Eva etter 20 år med sparing forvente å ha knappe 1,2 millioner kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med 6 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og at hun må skatte 23 prosent på IPS-utbetalingen. Merk at beløpene ikke er justert for inflasjon. Dermed vil de 1,2 millioner kronene om 20 år være mindte verdt enn 1,2 millioner i dag. 

Eva kunne også valgt å spare i en aksjesparekonto, men Storebrands regnestykker viser at IPS er nesten 30 prosent mer lønnsomt. 

Les også: Fem grunner til å velge IPS i Storebrand

Hadde Eva spart samme netto sparebeløp i en aksjesparekonto, 30 800 kroner (40 000 – 9 200) årlig i 20 år, ville sparesaldoen etter skatt vært rundt 934 000 kroner. Det vil si at Eva hadde hatt 267 000 kroner mer, noe som tilsvarer 29 prosent, dersom hun hadde spart i IPS. Forskjellen skyldes at hun får avkastning på skattefordelen i 20 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, i tillegg til at hun må skatte mindre når hun skal ta ut pengene (23 prosent i IPS vs cirka 30 prosent i aksjefond). 

Se enda flere regnestykker som viser hvordan du kan bli pensjonsmillionær ved å starte å spare tidlig i fond!

OVER EN MILLION: Ved sparing i IPS blir sparesaldoen 29 prosent høyere enn ved sparing i fondskonto.  Infografikk: Storebrand

Pensjonssparenyheten som lønner seg

Fra 1. november 2017 fikk alle som ønsket å sette i gang med pensjonssparingen en ekstra god grunn til å gjøre dette: Skattefavorisert sparing ble lansert! Og er du i 40-årene, bør du for alvor begynne å spare til pensjon. Denne aldersgruppen har gjerne høyt boliglån, kombinert med barn, bil, båt og/eller hytte. Samtidig er man som regel to voksne i full jobb, og mange har en god inntekt. Dette er med andre ord en periode hvor du er nødt til å prioritere – også når det kommer til sparing.

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Du er inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, sikrer du deg selv økonomisk valgfrihet senere i livet, sier Knut Dyre Haug. 

Lurer du på hvilke andre grep du kan ta for å få en bedre pensjon? Sjekk denne «To do»-listen!

Vil du lære enda mer om hvordan du kan få en bedre pensjon? Storebrand arrangerer for tiden gratis pensjonsseminarer i landets største byer. Sjekk hvor de er, og meld deg på her!

Vil du også ha skattefordeler på din pensjonssparing? Sjekk hva du bør spare, og les mer om IPS på storebrand.no.

Hvis du lurer på hva du får i pensjon fra staten og fra arbeidsgivere, logg deg inn på Storebrands pensjonskalkulator «Ditt pensjonstall».

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Vil du lære mer om pensjon? Her kan du lese flere artikler!

Les også:

IPS for deg som er i 20-årene

IPS for deg som er i 30-årene

IPS for deg som er i 40-årene

IPS for deg som er i 50-årene

IPS for deg som er i 60-årene

Annonse

Så mye koster det å spare i IPS i Storebrand

Hva betaler du, og hva får du igjen for sparingen din?