Det er ingen hemmelighet at det lønner seg å starte tidlig med sparing dersom du ønsker mye å rutte med som pensjonist. Det handler om rentes rente-effekten og avkastning.

Enkelt sagt: Avkastning er hvordan pengene dine øker i verdi fra den dagen du starter å spare, til den dagen de skal brukes. Rentes rente-effekten bidrar jo til at pengene du sparer i fond vokser til et mye større beløp enn hva du selv setter inn. Begynner du tidlig nok, så trenger du ikke nødvendigvis å spare så mye. Visste du at over halvparten av det du får utbetalt som pensjonist kommer fra avkastning? Det er en av hovedgrunnene til at Storebrand anbefaler å starte tidlig med egen pensjonssparing. 

– De pengene du har satt inn må være mer verdt når du tar dem ut. Det er første bud når det kommer til  langsiktig sparing. Måten pengene blir spart på, har stor betydning for hvilken avkastning du kan forvente. Når sparingen er langsiktig, gir fondssparing en bedre avkastning enn om du setter pengene på en høyrentekonto i banken, fastslår pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug. 

Hvis du lurer på hvor stor pensjonssparegrisen din er, bør du logge deg inn på Storebrands pensjonskalkulator «Ditt pensjonstall».

Lurer du på om du bør spare til pensjon i IPS eller i ordiær fonssparing? Se videoen:

Slik kan du bli pensjonsmillionær

La oss ta eksempelet «Eva (45)». Hun ønsker å utnytte skattefordelene i pensjonsnyheten IPS (Individuell pensjonssparing) maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året i aksjefond i IPS. Hun får 9 200 kroner (23 prosent av sparebeløpet) lavere skatt året etter hun sparer. Sparer hun også disse pengene i IPS hvert år, kan Eva etter 20 år med sparing forvente å ha rundt 1,1 millioner kroner i sparesaldo etter skatt. Da har vi regnet med 5,5 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og at hun må skatte 23 prosent på IPS-utbetalingen. Dersom Eva hadde spart i en vanlig fondskonto ville hun hatt 193 000 kr mindre, etter skatt.

Merk at beløpene ikke er justert for inflasjon. Dermed vil de 1,2 millionene om 20 år være mindre verdt enn 1,2 millioner i dag. 

Les også: 2 av 3 vet ikke hva de har i pensjonssparegrisen sin

Pensjonssparenyheten som lønner seg

Fra 1. november 2017 fikk alle som ønsket å sette i gang med pensjonssparingen en ekstra god grunn til å gjøre dette: Skattefavorisert sparing ble lansert! Og er du i 40-årene, bør du for alvor begynne å spare til pensjon. Denne aldersgruppen har gjerne høyt boliglån, kombinert med barn, bil, båt og/eller hytte. Samtidig er man som regel to voksne i full jobb, og mange har en god inntekt. Dette er med andre ord en periode hvor du er nødt til å prioritere – også når det kommer til sparing.

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Du er inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, sikrer du deg selv økonomisk valgfrihet senere i livet, sier Knut Dyre Haug. 

Vil du også ha skattefordeler på din pensjonssparing? Sjekk hva du bør spare, og les mer om IPS på storebrand.no.

Hvis du lurer på hva du får i pensjon fra staten og fra arbeidsgivere, logg deg inn på Storebrands pensjonskalkulator «Ditt pensjonstall».

Les også:

IPS for deg som er i 20-årene

IPS for deg som er i 30-årene

IPS for deg som er i 40-årene

IPS for deg som er i 50-årene

IPS for deg som er i 60-årene

____________________________________________________________________________________________________

FAKTA OM IPS

· Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året.

· Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 9 200 kroner (23 prosent i 2018).

· Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018).

· Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.

· Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

· Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

· Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning.Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Annonse

Så lønnsomt er IPS

Hvor mye er skattefordelene til nye IPS verdt? Se regnestykkene her.