Et samstemt Storting gikk i høst i fjor inn for å legge til rette for at nordmenn skal kunne spare til pensjon med skattefordeler. Politikerne mener pensjon er så viktig at de vil hjelpe nordmenn å spare mer til pensjon ved å forbedre ordningen for Individuell pensjonssparing (IPS).

Storebrand har regnet på lønnsomheten av skattefordelen i den nye IPS-ordningen, og for dem som begynner tidlig, kan det virkelig gi store utslag. 

– De fleste kan få mellom 20 og 50 prosent høyere sparesaldo når de er 65 år, dersom de sparer i IPS over en periode på 20 til 40 år. Vi sammenligner med sparing i samme fond utenfor IPS. Lønnsomheten øker jo tidligere du starter sparingen, jo høyere aksjeandel du har og om du betaler formueskatt, sier Ronny Kiss, leder for sparing og pensjon i Storebrand. 

Den nye IPS-ordningen legger til rette for at du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Gjør du det, får du 9 200 kroner igjen på skatten til neste år, altså 23 prosent fradrag. Enkelt fortalt: For hver 1000-lapp du sparer, får du 230 kroner igjen på skatten neste år. 

Vil du lære mer om IPS? Her er en forklarende video:

Les også: Ikke stol på boligen som eneste form for pensjonssparing

Her skal du få to regneeksempler der Storebrand har sammenlignet sparing i IPS med sparing i samme type fond i en fondskonto eller aksjesparekonto. 

Eva (45) kan få 295 000 kroner mer

45 år gamle Eva har begynt å tenke på pensjon. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun ønsker å utnytte skattefordelene i IPS maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året. Etter 20 år kan Eva forvente å få rundt 28 prosent høyere sparesaldo etter skatt med IPS enn tilsvarende sparing i en fondskonto eller aksjesparekonto. Betaler hun ikke formueskatt blir forskjellen redusert til 17 prosent.

Kenneth (25) kan få 101 000 kroner mer

20 år yngre Kenneth har nettopp begynt i arbeidslivet etter studiene, og har bare litt til overs etter BSU-sparing. Han betaler ikke formueskatt, og vil nå spare 300 kroner i måneden i aksjefond i en IPS-ordning frem til han er 65. Etter 40 år kan Kenneth forvente å få rundt 29 prosent høyere sparesaldo etter skatt med IPS enn tilsvarende sparing i en fondskonto eller aksjesparekonto. Dersom Kenneth betaler formueskatt ville forskjellen vært hele 50 prosent i favør av IPS.

Sjekk hvilken pensjonssparing som passer for deg!

Men hvorfor er det så store forskjeller mellom IPS, fondskonto og aksjesparekonto?

Det er fordi du i IPS får fradrag i alminnelig inntekt på pengene du setter inn, med en skattesats på 23 prosent. I tillegg får du lavere skatt på aksjeavkastningen – altså at skattesatsen på utbetalingen er lavere enn i en aksjesparekonto. Du slipper også å betale formueskatt på IPS-pengene, dersom du er i formueskatteposisjon.

– Jeg liker å si at IPS er som et kinderegg. Nå får du, enkelt sagt, råd til å spare mer til pensjon. Se for deg dette: Fra og med det andre året du sparer i IPS, kan du hvert år sette inn det du får igjen på skatten, og på den måten ta mindre fra egen lomme. Man kan si at staten hjelper deg med å spare til pensjon, da de i realiteten låner deg én fjerdedel av sparebeløpet – rentefritt, oppsummerer Kiss.   

Har du store summer i banken? Da taper du penger!

OBS: Storebrand poengterer at fradraget i realiteten er et rentefritt lån fra staten, som du får avkastning på i mange år, men fradraget må man betale tilbake når pengene utbetales. Dette tar vi hensyn til i beregningene over.

Er du skeptisk til å binde pengene dine i IPS? Derfor utbetales pengene over flere år. 

Har du sparepenger til overs som du kunne tenke deg å sette av til pensjonisttilværelsen, kan du sjekke hvor mye du bør spare, og lese mer om IPS på storebrand.no!

Hvis du lurer på hva du får i pensjon fra staten og fra arbeidsgivere, logg deg inn på Storebrands pensjonskalkulator «Ditt pensjonstall»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Her kan du lese mer om Eva og Kenneths forutsetninger. 

Les også:

IPS for deg som er i 20-årene

IPS for deg som er i 30-årene

IPS for deg som er i 40-årene

IPS for deg som er i 50-årene

IPS for deg som er i 60-årene

Annonse

Så mye koster det å spare i IPS i Storebrand

Hva betaler du, og hva får du igjen for sparingen din?