Fest til toppen

Still spørsmål

Vi sender ikke direkte på VGTV i dag.
Rettssalen er åpen for publikum.

Aktørene

Tiltalt: Eirik Jensen (59)

Født: 30.07.1957 Stilling: Eks-politioverbetjent

Tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge.

Eirik Jensen ble kjent for offentligheten høsten 2006 da han ble utnevnt som leder for prosjektet «Operasjon gjengbekjempelse» og innsatsgruppen «X-Ray».

I motsetning til andre politisjefer stilte ikke Jensen i nystrøket uniform i pressemøter. Han hadde ring i øret, tatoveringer og langt hår.

VGTV: Slik var Eirik Jensen som politimann

Jensen kommer opprinnelig fra Nesodden utenfor Oslo og har to barn. Etter å ha blitt uteksaminert fra politiskolen, i samme kull som nåværende politimester Hans Sverre Sjøvold, fikk Jensen jobb ved Pipervika politistasjon i 1979.

I 1993 fikk han en ettertraktet stilling ved narkotikaseksjonen. Han lærte seg å arbeide som sivil politimann i «Uropatruljen» - som hadde som mål å skape uro i rusmisbruker-miljøet. Enheten pådro seg et rufsete rykte.

Jensen ble også en av tjenestemennene i «Omega», en spesialgruppe med personer med bakgrunn fra «Uropatruljen».

Den såkalte «Flydropp-saken» på Sørlandet i 1993 ble en stor triumf for Eirik Jensen. Opplysninger fra en av Jensens informanter gjorde at politiet kunne lokke den fryktede «Nordlandsmafiaen» i en felle og senere få de dømt for amfetaminsmugling.

Informanten var medtiltalte Gjermund Cappelen.

«Jeg ser på meg selv som en steinplukker. Jeg har vært ute i felt og snudd steiner, kikka under dem, prata med folk og funnet ut hva som skjer.»

Eirik Jensen i boken «På innsiden»

På begynnelsen av 2000-tallet ble Eirik Jensen sjef for «spesielle operasjoner» i etterretningsseksjonen i Oslo-politiet. Da Seksjon for organisert kriminalitet ble opprettet i 2004, ble SO-gruppen en del av seksjonen.

Etter å ha blitt hyllet for innsatsen mot de kriminelle gjengene, blant annet av daværende justisminister Knut Storberget, ble Eirik Jensen fjernet som sjef for «X-ray» i 2011.

Ifølge VGs opplysninger var bakgrunnen blant annet at Jensen ikke fulgte de interne reglene for kildebehandling. Det skapte misnøye internt.

SLAGORDET: Eirik Jensen utarbeidet egen logo med latinsk slagord for SO: «Vi vet, vi finner, vi tar».

Eirik Jensen ble tilbudt en stilling som rådgiver ved seksjonen, hvor tanken var at han ikke skulle være operativ på gateplan.

Jensen fikk imidlertid skrive sin egen stillingsinstruks og ga seg selv en fri rolle i arbeidet med informanter. Han fortsatte å operere på siden av SO-spanerne.

I 2013 skapte den spesielle rollen til Eirik Jensen så mange problemer at politiinspektør Einar Aas ville flytte ham ut av seksjonen.

Jensen kontaktet advokat og konflikten endte med at han fikk en rådgiverstilling i staben til politimester Hans Sverre Sjøvold.

Eirik Jensen møtte Gjermund Cappelen i 1993. Ifølge boken «På innsiden» har Cappelen hjulpet politiet med en rekke kjente og mindre kjente saker, og vært med gjennom store deler av Jensens politikarriere.

I boken hevder Jensen at Cappelen var den mestproduserende informanten til Spesielle Operasjoner og Gjengprosjektet.

Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014. Høsten 2016 søkte han om å få gå av og siden 1. desember 2016 har han vært pensjonist.

Les mer

Tiltalt: Gjermund Cappelen (50)

Født: 10.10.1966 Stilling: Sitter i fengsel

Tiltalt for grov korrupsjon og for å ha smuglet 16,2 tonn hasj til Norge.

I 20 år var Gjermund Cappelen blant de desidert største aktørene på det norske hasjmarkedet. Imperiet ble styrt fra det gamle flytårnet på Fornebu i Bærum.

I perioden fra 1993 til 2013 mener påtalemyndigheten det er bevist at Gjermund Cappelen (50) smuglet 16,2 tonn med hasj til Norge. Verdien er beregnet til svimlende 825 millioner kroner.

VGTV: Gjermund Cappelen - den anonyme narkobaronen

Til de som lurte på hvor pengene kom fra, svarte Cappelen gjerne at han drev med import av luksusbiler. Han kjørte selv en BMW 760 til 2,3 millioner kroner.

Cappelen er født i Asker og har bodd på vestkanten av hovedstaden hele livet. Han gikk handelsskole etter videregående og så bedriftslederskolen.

I 1989 ble han dømt for innførsel av minst 15 kilo hasj, sammen med en av lederne i Hells Angels Danmark. I årene som fulgte fikk han flere mindre dommer for bruk av amfetamin og heroin.

Det var også i denne perioden han møtte Eirik Jensen for første gang, som da arbeidet som sivil spaner på narkotikaavsnittet i Oslo-politiet.

På midten av 90-tallet medførte rusmisbruket at han måtte på flere avrusningsopphold i utlandet. På slutten av 2000-tallet forsøker Cappelen å legge det gamle livet bak seg.

I 2009 byttet han navn fra Gjermund Maack Thorud, ofte bare kalt «GT», til Gjermund Cappelen.

Hasjsmuglingen fortsatte imidlertid som før. I 2010 mener påtalemyndigheten at han smuglet 700 kilo hasj fra Nederland til Norge.

«Jeg har drevet med en forkastelig virksomhet, nå vil jeg gjøre opp for meg. Jeg forstår de samfunnsmessige konsekvensene av det jeg har gjort.»

Gjermund Cappelen i retten i juli 2014

Samtidig som han drev den profesjonelle narkotikaimporten markedsførte Cappelen seg som investor. Til tross for at han gjerne stilte med kontanter når avtaler skulle inngås, var det få som spurte hvor pengene stammet fra.

Da politiet aksjonerte mot Cappelen fant de 3,4 millioner kroner i en leiebil som sønnen disponerte. Også hjemme hos narkobaronen fant politiet kontanter i skuffer og skap.

Kun få timer før han ble pågrepet, fikk Cappelen overlevert 930.000 kroner i en plastpose.

Cappelen hadde også en luksusvilla i ferieparadiset Laguna Grande i Thailand, smykker og klokker verdt 3,3 millioner kroner og et Munch-litografi liggende på gulvet på soverommet.

Cappelen og syv andre i hasjnettverket ble dømt i Asker og Bærum tingrett i fjor høst, men Gjermund Cappelen vil ikke få straffeutmålingen før denne rettssaken er fullført.

I tillegg til hasjsmuglingen er han tiltalt for grov korrupsjon, fordi påtalemyndigheten mener han har gitt politioverbetjenten Eirik Jensen verdier for minst 2,1 millioner kroner.

Les mer

JENSENS FORSVARERE

CAPPELENS FORSVARERE

DOMMERNE

Saken føres med forsterket rett. Det vil si at det er to juridiske dommere, tre meddommere og en vara-meddommer. Rettens administrator er Kim Heger. Han har med seg tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

John Christian

Elden

Arild Holden

Kaja de Vibe

Malling

Benedict

de Vibe

BISITTERE

Politietterforskere som bistår aktoratet underveis.

VITNEBOKS

PUBLIKUM

Så lenge det ikke er besluttet lukkede dører kan de som ønsker følge saken i retten. Det er ca. 150 plasser til publikum.

AKTORATET

RETTSSALEN

Rettssaken blir holdt i sal 250 i Oslo tinghus. Rettsalen ble bygget til 22. juli-rettssaken.

Lars Erik Alfheim

Aktor, Oslo stats-

advokatembete

Kristine Schilling

Aktor, Spesialenheten

Guro Glærum Kleppe

Aktor, Spesialenheten

JENSENS FORSVARERE

CAPPELENS FORSVARERE

DOMMERNE

Saken føres med forsterket rett. Det vil si at det er to juridiske dommere, tre meddommere og en vara-meddommer. Rettens administrator er Kim Heger. Han har med seg tingrettsdommer Sven Olav Solberg.

John Christian

Elden

Arild Holden

Kaja de Vibe

Malling

Benedict

de Vibe

BISITTERE

Politietterforskere som bistår aktoratet underveis.

VITNEBOKS

PUBLIKUM

Så lenge det ikke er besluttet lukkede dører kan de som ønsker følge saken i retten. Det er ca. 150 plasser til publikum.

AKTORATET

RETTSSALEN

Rettssaken blir holdt i sal 250 i Oslo tinghus. Rettsalen ble bygget til 22. juli-rettssaken.

Lars Erik Alfheim

Aktor, Oslo stats-

advokatembete

Kristine Schilling

Aktor, Spesialenheten

Guro Glærum Kleppe

Aktor, Spesialenheten

JENSENS FORSVARERE

CAPPELENS FORSVARERE

DOMMERNE

Saken føres med forsterket rett. Rettens administrator er Kim Heger.

John Christian

Elden

Arild Holden

Kaja de Vibe

Malling

Benedict

de Vibe

BISITTERE

Politietterforskere som bistår aktoratet underveis.

VITNEBOKS

PUBLIKUM

Det er ca. 150 plasser til publikum.

AKTORATET

RETTSSALEN

Rettssaken blir holdt i sal 250 i Oslo tinghus. Rettsalen ble bygget til 22. juli-rettssaken.

Guro

Glærum Kleppe

Aktor, Spesial-

enheten

Kristine Schilling

Aktor, Spesial-

enheten

Lars Erik Alfheim

Aktor, Oslo

statsadvokat-

embete

DOMMERNE

JENSENS FORSVARERE

Saken føres med forsterket rett. Det vil si:

To juridiske dommere

Tre meddommere

En vara-meddommer.

John Christian Elden

Arild Holden

CAPPELENS FORSVARERE

Benedict de Vibe

Kaja de Vibe Malling

VITNEBOKS

AKTORATET

Guro Glærum Kleppe

Kristine Schilling

Lars Erik Alfheim

+ bisittere

PUBLIKUM

Det er ca. 150 plasser til publikum.

Rettssaken blir holdt i sal 250 i Oslo tinghus. Rettsalen ble bygget til 22. juli-rettssaken.

DOMMERNE

JENSENS FORSVARERE

Saken føres med forsterket rett. Det vil si at det er:

To juridiske dommere

Tre meddommere

En vara-meddommer.

John Christian Elden

Arild Holden

CAPPELENS FORSVARERE

Benedict de Vibe

Kaja de Vibe Malling

VITNEBOKS

AKTORATET

Guro Glærum Kleppe

Kristine Schilling

Lars Erik Alfheim

+ bisittere

PUBLIKUM

Det er ca. 150 plasser til publikum.

Rettssaken blir holdt i sal 250 i Oslo tinghus. Rettsalen ble bygget til 22. juli-rettssaken.

Tekstmeldingene

Det er sikret 1500 SMS-meldinger fra 2007-2013. Flertallet er sendt fra Eirik Jensen til Gjermund Cappelen. Spesialenheten mener meldingene reduserte risikoen for at Cappelen ble avslørt.

Tidslinje

Viktige hendelser i Spesialenhetens etterforskning

Grov korrupsjon

Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen har gitt Eirik Jensen penger og andre økonomiske fordeler fordi han fikk informasjon om hvorvidt han var i politiets søkelys.

Pengeoverleveringen

Da politiet ransaket boligen til Gjermund Cappelen fant de 2,09 millioner kroner i kontanter, blant annet i skoesker og plastposer.

I tillegg ble det funnet 3,4 millioner kroner i bilen til Cappelens sønn.

Blant Spesialenhetens viktigste bevis er en pengeoverlevering fra Gjermund Cappelen til Eirik Jensen under et møte ved politihuset i Oslo 19. desember 2013.

Overleveringen ble observert av politispanere.

Senere fant etterforskerne 34.300 kroner bak panelveggen i garasjen på Jensens småbruk.

Spesialenheten mener sedlene stammer fra overleveringen som politiet overvåket.

Eirik Jensen har forklart at pengene er tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen da sistnevnte var i pengeknipe i forbindelse med en bilreparasjon.

Les mer

Baderommet

Inkludert i økonomidelen av tiltalen - på 2,1 millioner kroner - er bidrag til oppussing av et bad i 2005/2006 til en verdi av 292.250 kroner.

Eirik Jensen har forklart at han hadde en avtale om å betale den ene håndverkeren 120.000. Beløpet ble imidlertid ikke betalt.

Ifølge Jensen fikk han ikke tak i vedkommende da badet i den aktuelle boligen på Nes på Romerike sto ferdig i 2006.

Jensens ekssamboer har funnet en kvittering knyttet til baderomsoppussingen som er signert av «Frank Olsen». Gjermund Cappelen har opplyst at dette er et forfalsket navn og at underskriften er hans.

Spesialenheten for politisaker har utført skriftanalyse som støtter opp om hans forklaring.

Les mer

Kontantinnskuddene

Spesialenheten har gjennomført en kontantstrømsanlyse som viser at Jensen har mottatt over en million kroner i kontanter i løpet av periode på ti år.

Dette vet etterforskerne fordi kontantene er satt inn på bankkonto.

Enkelte dager gjør Eirik Jensen flere kontantinnskudd etter hverandre i flere filialer. Et eksempel er at han først setter inn penger på Rema 1000 på Eidsvoll, før han kjører videre og gjør et nytt innskudd på Joker på Fenstad.

Ifølge Jensen er dette bare en av hans rutiner og skyldes ikke at han forsøker å skjule et større innskuddsbeløp.

Spesialenheten mener Gjermund Cappelen er kilden til kontantene.

Dette avvises av Eirik Jensen som sier han har tjent pengene på dykkerjobber, salg av røkt ål i ungdommen, arv, gaver, samt kjøp og salg av biler og motorsykler.

Siden 1989 har Jensen stått som eier 27 forskjellige kjøretøy og tre tilhengere. På listen er det ni Harley Davidson-motorsykler.

Ifølge Spesialenheten har de avdekket ytterligere kontantbruk etter at tiltalen ble tatt ut. Det skal dreie seg om oppussing på Eirik Jensens bolig i Hedmark og småbruket i Sverige.

Les mer

Overforbruket

Spesialenheten for politisaker har gjennomført en såkalt forbruksanalyse på Eirik Jensen. Spesialister fra Økokrim har sett på Jensens inntekt som politioverbetjent og sammenlignet det med hvor mye penger han har brukt.

Ifølge VGs opplysninger konkluderes det med at Jensen har et overforbruk på 1,4 millioner kroner i perioden.

Revisor Helge Bettmo har på oppdrag fra forsvarerne gått gjennom økonomien på nytt og har angivelig endt opp med et regnestykke som går i null.

Spesialenheten har imidlertid ikke fått noen rapport på analysen og det er uklart hva forsvarerne til Eirik Jensen ønsker å legge frem for retten.

I tiltalen legges det til grunn at Jensen har fått økonomiske fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av 2,1 millioner kroner.

Ifølge Cappelen var avtalen at Eirik Jensen skulle få 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet til Norge. Spesialenheten har sett bort fra denne forklaringen da de har regnet seg frem til Jensens fortjeneste.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha smuglet 13,9 tonn med hasj. Med Gjermund Cappelens forklaring som grunnlag ville det gitt en fortjeneste på 6.950.000 kroner.

Les mer

Samleside: Alle VGs artikler om saken