Hovedinnhold

Flommen vasket ut gravplass

(VG Nett) Flommen har skylt ut en gammel gravplass i Sør-Fron. Naboer på dugnad samler nå inn benrester og kranier.

VG følger

Flommen på Østlandet har forårsaket store ødeleggelser, på både bygninger, biler, veier og jernbanen.

Nokså uventet har imidlertid vannmassenes ferd gjennom Gudbrandsdalen også ført til at man nå kan stedfeste et gammelt gravsted fra middelalderen.

Det var tidligere ukjent akkurat hvor gravplassen ved den såkalte Listad-kirken i Sør-Fron i Oppland lå. Men etter at vannmassene har gravd frem både benrester og kranier, er det ikke lenger tvil.

- Elven har brøytet seg gjennom marken og under en vei. Det er ganske tydelig utfra mengden at vi nå kan slå fast akkurat hvor gravstedet er, sier Arne Gilleberg, kommunalsjef for levekårsetaten i Sør-Fron kommune.

VGTV: Evenstad kirke fullstendig oversvømmet

Pilgrimsruten går her

Nå ligger benrestene og hodeskaller spredt utover E6 og de nærliggende områdene.

Det er usikkert hvor gammel gravplassen er, men den har trolig ikke blitt brukt siden slutten av 1700-tallet. Da ble den skrantende Listad-kirken erstattet av den karakteristiske Sør-Fron kirke, også kalt Gudbrandsdalsdomen.

Dagens pilgrimsrute til Nidaros går over eiendommen der Listad-kirken engang stod og gravplassen ligger.

Vil sikre stedet

Arkeolog Henrette Aasen, fra Oppland fylkeskommune, er på vei til Sør-Fron for å sikre menneskerestene. Det er imidlertid usikkert om hun kommer frem, på grunn av flommens ødeleggelser.

- Det er trist at et kulturminne blir forstyrret og delvis ødelagt på denne måten. Vi vil nå sikre at det ikke skjer ytterligere skade og samle sammen funnene, sier hun.

Det er opp til Riksantikvaren å avgjøre om funnene skal undersøkes nærmere.

Ifølge Aasen er det naturlig å tro at gravplassen har vært i bruk fra 1100- eller 1200-tallet, da det først ble etablert en kirke i området.

Les også: Fikk tømmerstokker gjennom huset

Skal gravlegges på nytt

Gilleberg sier benrestene skal gravlegges på nytt på en verdig måte etter hvert.

- Vi har en dugnadsgjeng som nå skal rydde sideveiene ved E6 for benrester og kranier. Dette vil deretter bli gravlagt på en ordentlig måte senere, sier han.