Hovedinnhold

PST advarte Frp'er på Stortinget: For nær omgang med Russlands ambassade

• Jobbet for norsk støtte til russisk resolusjon
• Har fått reiseforbud til flere internasjonale møter

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen (46) hadde for tett sosial omgang med det de mener er russiske etterretningsoffiserer.

Tips oss

PSTs bekymring for Johnsens russer-kontakt ble til slutt så stor at de ba om et møte ansikt til ansikt med ham i Stortinget. PST orienterte samtidig Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om møtet.

Johnsen ble rådet til å kutte kontakten med navngitte personer ved ambassaden, som i møtet ble identifisert som russiske etterretningsoffiserer som befinner seg i Norge under dekke av å være diplomater.

Dersom Johnsen likevel ønsket å opprettholde kontakten, var PSTs anbefaling at dette burde skje åpent i Stortinget på dagtid, ikke i sosiale sammenhenger som på restauranter eller i privat regi.

Tor André Johnsen (46)

Johnsen ble valgt inn som representant på Stortinget fra Hedmark Frp i valget 2013.

Han er varamedlem til parlamentarikerforsamlingene i Arktisk råd og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Han er fast medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Siden 1999 har han vært fast medlem av fylkestinget i Hedmark.

Johnsen sa den gang både til PST og en rekke stortingskolleger at han var uenig i rådene og ikke hadde til hensikt å følge dem.

PST mente også å kunne observere at Johnsen ikke fulgte rådene i praksis, ved at han opprettholdt samme type samkvem med sine kontakter ved Russlands ambassade som han var blitt rådet til å endre på.

Dette fikk PST til å gå til et svært uvanlig skritt:

De ba om å få et møte nummer to med Johnsen.

I dette møtet ble PSTs råd gjentatt og understreket.

Og på nytt ble Frps parlamentariske leder orientert.

VG kjenner til at Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bare er en blant flere sentrale politikere på Stortinget som har vært informert om at Johnsen har vært i PSTs søkelys på grunn av sitt nære forhold til den russiske ambassaden.

Helleland ønsker ikke å kommentere dette overfor VG.

PST: Har ikke nådd helt inn

Tor André Johnsen hevder at hans omgang med russiske diplomater er av helt ordinær karakter. Men han vil ikke opplyse VG om identiteten til de russiske diplomatene PST har advart ham mot å ha sosial omgang med.

Har du informasjon om denne saken eller lignende saker? Kontakt VGs reportere her

I et bredt intervju med VG sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl ved Forebyggende avdeling i PST at de har hatt flere tilfeller hvor de har advart stortingsrepresentanter mot sosial omgang med ambassadeansatte.

– Ja, det har skjedd. Som oftest blir vi hørt. Men ja, vi har hatt eksempler på at vi har måttet gå tilbake en eller flere ganger.

– Eksempler eller eksempel?

– Jeg mener vi kan stå for eksempler. Også har vi et nyere eksempel på at vi har gjort det. Da har vi følt at vi ikke har nådd helt inn, sier Haugstøyl.

PST vil ikke kommentere om de på noe tidspunkt har vært i kontakt med Johnsen.

Men VG vet at det nettopp er Tor André Johnsen det er snakk om når PST nevner ett «nyere eksempel», hvor PST har «følt at vi ikke har nådd helt inn».

I en epost til VG 10. juni skriver Frps kommunikasjonssjef, Andre`M. Larssen, på vegne av Johnsen:

«Flere av møtene med PST har han selv tatt initiativ til og han påpeker at han selvfølgelig lytter til og følger de rådene han får fra dem.»

Men VG er kjent med at dette først skjedde etter de to bekymringsmøtene som PST tok initiativ til.

Tor André Johnsen, som bor i Brumunddal, opplyser at fascinasjonen for Norges store nabo i øst ble vekket for 22 år siden.

«Russland-interessen fikk jeg på grunn av Lillehammer-OL. Jeg var ansvarlig for kjørekontoret på Vikingskipet, og i den forbindelse var det også VM på skøyter i Vikingskipet i 1993. Da ble jeg godt kjent med skøyteløpere fra hele verden – også gamle Sovjet», skriver han i en sms til VG.

Johnsen mener at hans forhold til Russland er annerledes enn mange andres.

«Jeg har jobbet med og i Russland i 17 år og min kone er ukrainsk. Hun ble født i Ukraina og min datters bestemor bor fortsatt der. Dermed har nok jeg et annet forhold til Russland og Ukraina enn mange andre i Norge. Jeg jobbet med eksport for Norske Skog fra 1995. Der hadde jeg ansvaret for Øst-Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. Jeg ble sendt til Moskva i 1998 for å starte representasjonskontor der for Norske Skog. Der bodde jeg i litt under et år», skriver han.

Å lytte til PSTs råd er uhyre viktig

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er norsk delegasjonsleder til parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), der Johnsen er varamedlem.

Bekkevold ønsker ikke å uttale seg om Johnsens møter med PST, men uttaler på generelt grunnlag:

– Når PST tar kontakt med en stortingspolitiker, kommer med informasjon og råd om hvordan man skal opptre, så lytter man til de rådene. Når PST igjen må ta kontakt, da bør det ringe en bjelle. Å lytte til PST er uhyre viktig. Det burde være helt unødvendig at PST ser seg nødt til flere ganger å kontakte representanter om det samme. Min oppfordring til stortingspolitikere, og spesielt oss som sitter i de internasjonale organisasjonene, er å følge retningslinjene og rådene. Dem vi eventuelt treffer, og som gir inntrykk av å være våre gode venner, er ikke alltid det. De kan ha helt andre hensikter, sier Bekkevold.

Og det er nettopp i OSSE-sammenheng at Johnsen i fjor aktivt jobbet for å få den norske delegasjonen til å støtte et omstridt, russisk forslag om europeisk sikkerhetspolitikk.

Foto: TROND SOLBERG
BAKU-MØTET: Den norske delegasjonen, tredje rad bak Kasakhstan til høyre, deltar på åpningen av parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Baku i Aserbajdsjan. På bildet sees (fra venstre) Kari Henriksen (Ap), Tor André Johnsen (Frp) og Torstein Tvedt Solberg (Ap).

VG kan i dag fortelle historien om hvordan den ukjente stortingsrepresentanten fra Hedmark gang på gang, og gjennom flere møter, forsøkte å få med seg de andre delegatene.

Det var den 12. juni i fjor – på Russlands nasjonaldag – at seks norske stortingsrepresentanter klokken ni satte seg ned rundt bordet på møterom T-340 i Stortinget, i et forberedende møte til årets viktigste samling i OSSE, sommermøtet.

OSSE, som består av 57 medlemsland, hadde hatt en relativt stille periode helt siden den siste av krigene på Balkan endte med fred våren 1999.

Men bare siden OSSEs såkalte vintermøte i Wien i februar 2013 hadde hele bildet endret seg fullstendig:

Maktskiftet i Ukraina. Russlands invasjon og annektering av Krim. Kamper mellom russiske og ukrainske styrker i det østlige Ukraina. Vestens svar var politiske og økonomiske sanksjoner mot Russland.

Den norske regjeringen bestående av Høyre og Frp hadde tydelig valgt side med EU og USA – mot Vladimir Putins Russland.

Johnsen ville støtte omstridt russisk forslag

På møtebordet i Stortinget lå det resolusjoner fra mange land.

Men én resolusjon skilte seg ut:

Den russiske, med tittelen «The Fight Against Terrorism», undertegnet av Russlands delegasjonsmedlem i OSSE, Nikolaj Kovalev.

draft 1 Forside
draft 2 s. 1
draft 3 s. 2

Tor André Johnsen var ikke i tvil om at Norges delegasjon burde støtte forslaget.

– Johnsen var positiv til resolusjonen, men vi andre var veldig tydelige overfor ham på at dette var problematisk og ville sende feil signal. Den resolusjonen må leses i konteksten av at Russland har annektert en del av et annet europeisk land. I tillegg er det viktig at de nordiske og baltiske landene står samlet overfor Russland, sier stortingsrepresentant og OSSE-delegat Torstein Tvedt Solberg (Ap) til VG.

OSSE-kollega Ola Elvestuen (V) støtter Solbergs versjon.

– Inn mot Baku-møtet ble det en diskusjon knyttet til den ene russiske resolusjonen. Da kom en uenighet til syne. Johnsen tok til orde for å støtte resolusjonen. Resten av delegasjonen var mot den. Han har nok en generelt større forståelse for den russiske fortellingen enn det vi andre har, sier Venstre-politikeren.

Johnsen fikk ikke støtte fra noen av de andre delegasjonsmedlemmene fordi de mente Russland med forslaget forsøkte å vri oppmerksomheten bort fra deres folkerettsstridige annektering av Krimhalvøyen i Ukraina.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier resolusjonen var høyst problematisk.

– Selv om resolusjonen i seg selv ser uskyldig ut, så regner jeg med at resolusjoner som russerne står bak, og som de får en vestlig underskrift på, vil de bruke i sin propaganda, sier Helleland til VG.

Tor André Johnsen ga seg ikke. Han gjentok argumentene igjen og igjen på det forberedende møtet.

Til slutt så delegasjonsleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) seg nødt til å komme med en advarsel direkte til Johnsen.

– Som delegasjonsleder ga jeg mitt klare råd om at ingen fra den norske delegasjonen burde skrive under på forslaget. Det gjorde jeg fordi det er viktig å signalisere at Norge, Norden, Baltikum og EU står samlet overfor Russland i disse spørsmålene. Jeg sa også til Tor André at han burde sjekke med sitt eget parti og Utenriksdepartementet før han signerte, ettersom han representerer et regjeringsparti.

Johnsen skrev under på forslaget

Da det forberedende møtet var over, gikk alle politikerne hver til sitt. Ingen visste da om Johnsen trosset advarslene og likevel signerte på russernes dokument.

VG kan nå opplyse at Johnsen valgte å støtte forslaget.

– Jeg kan bekrefte at Johnsen signerte på forslaget og dermed ble medforslagsstiller, forteller kommunikasjonsdirektør Richard Solash ved OSSE-sekretariatet i København til VG.

Han opplyser at forslaget i EU og Norden kun fikk støtte av to politikere: Terens Quick fra det høyreorienterte, innvandrings- og EU-skeptiske partiet Uavhengige Grekere – og Johnsen.

For øvrig fikk forslaget støtte fra Russland, Hviterussland, Armenia, Tyrkia og Kirgisistan.

– Det er vanskelig å klandre ham for å skrive under på en resolusjon som han mener han kan stå helt og 100 prosent inne for. Det får være hans ansvar, og hver delegat står fritt til å støtte de resolusjonene de vil. Men jeg hadde helst sett at han ikke skrev under på denne resolusjonen, sier Bekkevold.

Trond Helleland understreker at det beste er om den norske delegasjonen opptrer samlet, særlig overfor Russland.

– En parlamentarikerdelegasjon er ikke en offisiell representant for den norske regjering, men det er jo en fordel at vi står mest mulig samlet om norsk utenrikspolitikk. Det har vi lang tradisjon for i Norge.

– Russerne opptrer samlet i OSSE?

– Ja, de gjør det. Det bør Norge også gjøre i størst mulig grad.

Forslagsstiller var tidligere KGB-sjef

Forslagsstiller Andrej Kovalev er ingen hvem som helst. Han er kjent som KGB-agent siden 1974, firestjerners general i den russiske hæren og toppsjef for Russlands sikkerhets- og etterretningstjeneste, FSB, som tidligere het KGB.

Da Kovalev forlot FSB-jobben i 1998 ble den overtatt av Russlands nåværende president, Vladimir Putin.

Kovalevs bakgrunn var godt kjent for den norske OSSE-delegasjonen, bekrefter Trond Helleland.

– Vi ble gjort oppmerksom på at Kovalev er tidligere general i KGB før vi dro, sier han.

28. juni startet stormøtet i Baku, og den norske delegasjonen hadde sjekket inn på luksushotellet i de ikoniske Flame Towers i Baku sentrum.

Underveis i møtet tar Tor André Johnsen på nytt opp det russiske forslaget med sine norske kolleger.

– Det ble en stor diskusjon om resolusjonen fra Russland som omhandlet situasjonen i Ukraina og hvor russerne ville dra fokuset over på høyreekstrem terror i vestlige land, sier OSSE-delegat og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Forslaget ble vedtatt, og VG har siden 7. mai bedt Johnsen svare på hva han stemte. 10. juni svarte Johnsen på epost via Frps kommunikasjonssjef André Larssen.

«Johnsen følger selvfølgelig norsk utenrikspolitikk. På møtet i Baku fulgte han Trond Helleland og den finske konservative saksordføreren, Pia Kauma, i alle voteringer.»

Helleland forklarer det slik til VG:

– Jeg snakket med Johnsen om at dersom han var i tvil om hva han skulle stemme ved ulike voteringer kunne han se på meg eller Finlands Pia Kauma. Men jeg la ikke merke til ikke hva han stemte til slutt.

Foto: OSSE
KØBENHAVN: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) i samtale med operations officer Iryna Sabashuk under et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sitt sekretariatskontor i København. Foto: OSSE

På grunn av Russlands folkerettsstridige annektering av Krim-halvøyen i Ukraina kun uker i forveien, mente alle de andre norske delegatene at det var en krystallklar, uskrevet regel at de ikke skulle ha kontakt med den russiske delegasjonen i Baku.

Snakket med russerne

Men i løpet av møtehelgen i juli vekket Tor André Johnsen betydelig oppsikt blant delegatene fra andre land da han likevel tok kontakt med den russiske delegasjonen.

– Johnsen har vært veldig aktiv overfor den russiske delegasjonen til OSSE. Han snakket med dem både i og utenfor møterommene. I motsetning til alle andre i delegasjonen, så snakker han russisk så jeg har ingen oversikt over hva de har snakket om, sier Solberg.

Høyres parlamentariske leder og OSSE-delegat Trond Helleland sier han har snakket med Johnsen om hans omgang med den russiske delegasjonen.

– Det er klart at du kan snakke med russerne, men jeg har ikke noe behov for å gå inn i noen diskusjoner med russerne i disse møtene. Jeg regner med at de har ganske klare instrukser om hva de skal mene når de reiser hjemmefra. Så jeg har ikke følelsen av at jeg har mulighet til å påvirke deres synspunkter.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), som også sitter i OSSE-delegasjonen, sier Johnsen overfor henne har gitt uttrykk for at han ikke støtter Norges sanksjoner mot Russland.

– Sånn jeg har opplevd ham hele tiden, så hevder han at denne saken har to sider. Russland er ikke bare den sorte sauen i flokken, liksom. Det er ikke så enkelt som man vil ha det til dette her. Jeg har oppfattet at han er motstander av sanksjonene mot Russland, i hvert fall veldig kritisk. Han har prøvd å balansere det på Russlands side, sier Henriksen.

– Er Tor André Johnsen etter din mening mer prorussisk i disse diskusjonene enn det som er tilfellet for resten av den norske delegasjonen?

– Ja, hvis jeg skal være veldig redelig, som jeg gjerne vil være, så vil jeg si at han uttrykker flere nyanser til fordel for Russlands posisjon i Ukraina-konflikten enn det vi andre synes har vært riktig.

Norge måtte be om unnskyldning

Johnsens meninger om Russland skapte også utfordringer for den norske delegasjonen ved en annen anledning i løpet av Baku-møtet.

VG har snakket med flere personer som var i Baku. Samtlige forteller at Tor André Johnsen en av kveldene ble med den litauiske delegasjonen ut på en restaurant. Han var ikke invitert.

I løpet av middagen kom Johnsen i kontakt med flere litauiske politikere. Der skal han ha gitt uttrykk for forståelse for russisk utenrikspolitikk.

Det gjorde Litauens delegasjonsnestleder, Vilija Aleknaite Abramikiene, fly forbannet.

Høyres parlamentariske leder var blant deltagerne på turen som ble orientert om hendelsen.

– Hva er essensen i hvorfor Abramikiene ble så rasende?

– Hun ble veldig oppbrakt over at han hadde helt andre meninger enn henne om Russland, og dette formidlet hun til den norske delegasjonen.

Opptrinnet ble svært pinlig for den norske delegasjonen. Så pinlig at delegasjonsleder Bekkevold så seg nødt til å kontakte den litauiske delegasjonen samlet og be dem om unnskyldning for opptrinnet på vegne av den norske delegasjonen.

VG har vært i kontakt med Vilija Aleknaite Abramikiene om hendelsen, men hun har ikke ønsket å la seg intervjue.

Har fått reiseforbud

Da delegasjonsfølget kom hjem fra Baku-turen ble også Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, varslet av Bekkevold og delegasjonsnestleder Åse Michaelsen (Frp) om hva som hadde skjedd i Baku.

Flere i ledende posisjoner på Stortinget har blitt informert om hendelsene i Baku. Det har nå også fått konsekvenser for Johnsens virke som stortingsrepresentant:

VG vet at Johnsen har ønsket å representere Arbeids- og sosialkomiteen, hvor han er medlem, på flere internasjonale møter.

Men komitéleder Arve Kambe fra Høyre har satt foten ned for fremtidig reisevirksomhet hvor Johnsen reiser alene eller sammen med andre på internasjonale møter, bortsett de ordinære reisene der hele komiteen drar samlet.

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik har de siste ukene avslått alle forespørsler om intervju med VG om denne saken.

Dette svarer Tor André Johnsen

VG har siden 7. april rettet flere henvendelser til Tor André Johnsen med spørsmål om opplysningene som fremkommer i denne saken. I deler av denne perioden har Johnsen vært sykmeldt. Han har ikke besvart noen av VGs spørsmål, men har i stedet sendt denne generelle kommentaren:

«Fra tiden før jeg ble politiker på heltid, jobbet jeg internasjonalt med ansvaret for blant annet Øst-Europa, inkludert Russland i 17 år. Jeg snakker russisk og er opptatt av å ivareta språkkunnskapen. Som folkevalgt på heltid har det vært naturlig å dra veksel på disse erfaringene og opprettholde den internasjonale kontakten. Følgelig er jeg medlem av flere venneforeninger på Stortinget. Utviklingen vi har sett i Russland de senere år bekymrer meg.

I forbindelse med utøvelsen av mine nasjonale og internasjonale verv som stortingsrepresentant forholder jeg meg til de råd og anbefalinger jeg får fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Jeg har god dialog med PST og følger selvfølgelig de råd PST gir meg om hvordan jeg skal opprettholde en helt alminnelig kontakt med andre nasjoner og ambassader, i regi av mitt verv.

Jeg er kun opptatt av at Norge skal ha god dialog med andre nasjoner og spesielt våre naboland. Jeg er nøye med ikke å gjøre noen feil. Følgelig konsulterer jeg både kollegaer internt og/eller vår regjeringspartner i forbindelse med behandlingen av saker, resolusjoner og voteringer i nasjonale og internasjonale møter.

Jeg har ingen ting å skjule og har ikke gjort noe ulovlig. Jeg har kun åpen og offisiell kontakt med andre nasjoner og ambassader, på et lavere politisk nivå, i regi av mitt verv som stortingsrepresentant. Utover dette ønsker jeg ikke å bidra ytterligere til saken. Jeg beklager at VG velger å publisere materiale basert på løse rykter og spekulative påstander.»

psttv 1 Forside
psttv 2 s. 20
psttv 3 s. 21
psttv 4 s. 22

Russland ambassade: Han er en bra mann!

I den russiske ambassaden på Drammensveien 74 kjenner man godt til Frps representant fra Hedmark.

– En som har andre oppfatninger av Norges Russlandspolitikk enn regjeringen, er Tor Andre Johnsen. Har dere hatt direkte møter med ham?

– Ja, jeg har møtt ham flere ganger, sier annensekretær Vladimir Kuntsev. Han har ansvaret for ambassadens kontakt med norske stortingsrepresentanter.

– Ja, jeg har også møtt ham. Noen ganger har vi hatt ham som gjest her på ambassaden. Vi sender alltid invitasjoner til alle medlemmene av venneforeningen, men vi vet aldri hvem som faktisk kommer hit, sier presseattaché Andrej Kulikov.

Foto: TROND SOLBERG
UENIGE: Presseattaché og andresekretær Andrej Kulikov (t.h.) ved Russlands ambassade og andresekretær Vladimir Kuntsev. Russerne er ikke enige med PST. Foto: Trond Solberg

– Møtes dere også i uformelle situasjoner?

– Spør du meg, så kan jeg ikke huske det. Men jeg tror det generelle svaret må bli nei, men kanskje noen andre ved ambassaden har gjort det, sier Kulikov.

– Som middager?

– Nei, jeg tror ikke det, sier Kulikov.

– Hvorfor ikke?

– Igjen, jeg kan ikke svare for alle mine kolleger her. Men generelt, når vi inviterer noen på middag, så kan vi invitere dem til ambassaden, som av og til skjer. Noe annet ville være mer som et unntak. Når jeg har snakket om dette, har det vært generelt. Men jeg kan ikke si med hundre prosent sikkerhet at det gjelder i akkurat denne saken. Jeg og Vladimir har i hvert fall ikke blitt invitert til sosiale sammenhenger, sier Kulikov.

– Hvordan har din kontakt med Tor Andre Johnsen vært?

– Jeg tror jeg har møtt ham en gang under en mottagelse, så jeg vet hvem han er. Jeg regner med at Vladimir kjenner ham bedre, sier Kulikov.

– Jeg har møtt ham noen ganger i Stortinget, og så møtte jeg ham på møtet i Arctic Frontiers i Tromsø i februar i år, sier Kuntsev, som kom til Russlands ambassade i Oslo i desember i fjor.

– For å summere det opp fra vår side, så kjenner vi ham som person. Han er sosial. Han snakker russisk. Han kommer til mottagelser her, ikke hver gang, men jeg kjenner igjen ansiktet hans, sier Kulikov.

– Som sagt så har jeg møtt ham i Stortinget og ved noen andre anledninger. Han er en veldig sosial person, en bra mann! sier Vladimir Kuntsev.

– Tor Andre har nok mitt visittkort, fordi jeg har gitt det til ham under en av våre mottagelser. Jeg har kun møtt ham i forbindelse med mottagelser, sier Kulikov.

– Når du sier at han er veldig sosial, hva legger du i det?

– Ja, han er veldig sosial. Min erfaring fra å se han under mottagelser, er at han snakker mye med folk, utveksler visittkort. Mitt inntrykk er at han er veldig sosial og åpen.

Den russiske ambassaden har lite til overs for at PST overfor norske stortingspolitikere hevder at enkeltpersoner ikke egentlig er diplomater, men etterretningsoffiserer.

– Vår generelle kommentar er at vi ikke er enige i disse uttalelsene eller PSTs måte å tenke på, sier Andrej Kulikov.

Har du informasjon om denne saken eller lignende saker? Kontakt VGs reportere her

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks