Elevavisen

VG Nett-logo

Onsdag 2. september

Annonseinfo

Diskusjon - Norsk Politikk

Klikk her for å gå til forumet

Diskusjon - Internasjonal politikk

Klikk her for å gå til forumet

"Synsere" om norsk skole
Skrevet av lærer fra Østfold i 1. klasse i videregående skole.
Etter å ha fulgt norsk skoledebatt i flere år, som lærer, klarer jeg ikke lenger å holde meg fra å skrive... Seneste bidrag i debatten leser jeg på NRK tekst-tv, 19.1., der det referes til en meningsmåling utført av Respons AS for Aftenposten. Den slår fast at:

"(...) flere enn før er misfornøyd med det faglige innholdet (...) bare 7 prosent mener at det faglige nivået i skolen er blitt bedre i siste tiårsperiode."

Jeg tillater meg å spørre: Hvem er spurt i denne undersøkelsen, og med hvilken troverdighet uttaler spørreobjektene seg ?!

I en årrekke har "synsere" på sidelinjen - professorer med minimal erfaring fra skolehverdagen men svulstige idealer, foreldre med såklalt "førstehånds erfaring" fra egen skoletid, prestisjebegjærende politikere osv. - uttalt seg om norsk skole. Lærere i det daglige virket har knapt blitt spurt.

Så klør man seg i hodet etter "flotte" reformer basert på 68-ernes misfornøydhet med noe strenge lærere fra egen skoletid, og spør: Hvorfor scorer norsk skole stadig dårligere i PISA? Bl.a. i lys av Respons AS sin undersøkelse mener jeg ett svar står soleklart: Legens egen diagnoe på sykdom har blitt en parentes sammenlignet med pasientens og hans/henne pårørendes formening om hva sykdommen er.

I skoledebatten snakkes det om lærerens tapte status i samfunnet og behovet for å gjenreise den. Når blir da lærerne som yrkesgruppe lyttet til når det gjelder skoledebatten?

Hva syns du?

Diskuter jobb og utdanning

Klikk her for å gå til forumet