Hopp over

Vold og
overgrep

Barn og kvinner er dessverre de som oftest utsettes for vold, overgrep og maktmisbruk i Norge. Og det tragiske er at de svakeste er de aller vanskeligste å beskytte, nettopp fordi det er i det private rom, innenfor hjemmets fire vegger, tragediene utspiller seg. Der har pressen eller ingen andre noen rett til å være. Men vi har alle en rett og en plikt til å lete etter signaler og tørre å si i fra, enten vi er venner, naboer, skolelærere, helsepersonell eller andre. For det er kun når vi får sakene fram i lyset vi har en mulighet til å hjelpe. VG skal være en vaktbikkje i samfunnet, på lag med dem som trenger det aller mest.

Når det offentlige
svikter

Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. En av grunnene er et omfattende offentlig system som bidrar på mange og viktige områder i livene våre. Dette gir oss en stor trygghet når alt fungerer som det skal, men konsekvensene kan bli desto mer alvorlige når noe ikke fungerer. Når det offentlige svikter, er det ofte de aller svakeste som rammes. VG skal alltid være på de svakestes side, og tale deres sak når de som bestemmer ikke vil lytte. Derfor har vi gjennom historien fått enkeltmenneskers historier frem i lyset, og bidratt til at systemer og rutiner endres og forbedres.

Maktmisbruk
og juks

Ingen liker juksemakere. Når noen tar mer enn de har krav på, er det som regel noen andre som får litt mindre. Altfor ofte er det de som har mye som får mer, mens de som hadde lite sitter igjen med enda mindre. Å utnytte makt og posisjon for egen vinning er noe vi alle er enige om at er feil, men det er ikke alltid like enkelt å få øye på. Når modige enkeltmennesker våger å si fra når de mistenker uærlig spill, er det vår oppgave å støtte dem. Som en fri og politisk uavhengig avis skal VG våge å utfordre autoriteter og maktinstitusjoner uansett hvor i samfunnet de befinner seg.

Et samfunn
i endring

Nye muligheter skaper nye utfordringer. Enten det handler om et større kulturelt mangfold eller en økende digitalisering av våre liv og vår hverdag, reiser samfunnsutviklingen mange og viktige problemstillinger vi må diskutere i fellesskap. VG skal både sette viktige saker på dagsorden, og skape rom for en saklig og konstruktiv debatt hvor flest mulig kan delta. Det handler blant annet om å gjøre innholdet tilgjengelig i nye medier, og gi folk muligheten til å si sin mening der og da.

Tips oss

For å ta opp viktige temaer er vi avhengige av tips fra våre lesere. De fleste saker som handler om maktovergrep, juks og skjevheter i samfunnet starter med at noen gir oss tips og viktig informasjon som de mener må frem i lyset.

I VG verner vi våre kilder. Det vil si at du er garantert anonymitet dersom du gir oss informasjon. Når vi gir et løfte om anonymitet røper vi det ikke til noen, verken til myndigheter, politi, arbeidsgivere eller andre.

Har du informasjon om kritikkverdige forhold eller annet som du mener bør frem i lyset, kan du ta direkte kontakt med en av våre journalister, eller du kan benytte vår tipstjeneste.

Tusen takk for ditt tips!

Send flere tips.

Skup

SKUP er Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse. Den har som en av sine oppgaver å inspirere til undersøkende journalistikk i norske avisredaksjoner. I tillegg deler de hvert år ut priser til de beste og viktigste eksemplene på kritisk og undersøkende journalistikk – SKUP-prisen. VG er den avisredaksjonen som gjennom årene har vunnet flest SKUP-priser. Her kan du se noen av vinnersakene fra VG.

Tekstene til disse sakene er hentet fra SKUP-arkivet på www.skup.no

Dokumentarer

VGTV er en etablert kilde for underholdning og aktuelle nyhetssaker, men vi har også laget en lang rekke dokumentarprosjekter som går i dybden på viktige saker. Her finner du gripende historier om enkeltmennesker, og interessante portretter av mennesker som er med på å forme samfunnet på små og store områder. En fullstendig oversikt over alt vi har produsert finner du her.

Pressens rolle

Tekst av Torry Pedersen, Ansvarlig redaktør

Løssalgsavisens særpreg

I motsetning til abonnementsavisene, må løssalgsaviser vinne sine lesere hver dag. Derfor kan VG noen ganger kanskje fremstå trivielle, der vi står på torget og roper ut det mest spektakulære vi kan by på via førstesiden. Men faste lesere av VG vet at spennvidden i innholdet er langt bredere enn det vi får formidlet på forsiden. VG bruker store ressurser på gravende nyhetsjournalistikk. Vi har tre debattsider hver dag, og våre kommentarer og avsløringer leverer stadig premissene for norsk samfunnsdebatt. VG satser bredt på politikk, helse og skole, men vi prioriterer også sport og underholdning. Fordi avisen, som livet selv, må være mangfoldig.
En kvalitetstabloid som VG vil alltid leve i spennet mellom viktige nyheter og underholdning. Mellom trauste politikere og spektakulære kjendiser. Mellom elite og hverdagsmennesker. VG er Norges mest siterte mediehus ved siden av NRK. Du kan knapt høre en nyhetssending på radio eller se en nettside, uten en sak som opprinnelig kom fra VG. VG er den avisen som har vunnet flest SKUP-priser (Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse). Disse og en lang rekke andre prisbelønte og markante saker dokumenterer at VG bruker store deler av våre ressurser på stoff av samfunnsmessig betydning.

Færre journalister, flere informasjonsfolk:

Mange aktører og maktutøvere vil tilsløre sin virksomhet og sine motiver. De vil selv bestemme hvordan deres virksomhet skal fremstå i det offentlige rom – ikke minst vil de gjerne påvirke fremstillingen når noe har gått galt. Antallet kommunikasjonsrådgivere øker kraftig, mens antallet journalister går ned. Stadig flere redaksjoner sliter med å opprettholde sin journalistiske slagkraft. I denne situasjonen er behovet for en fri, uavhengig og undersøkende presse viktigere enn noen sinne. Informasjonsmedarbeidernes lojalitet ligger primært hos deres arbeids- og oppdragsgivere. Medias oppdrag er å være til stede for folk flest. Gå maktutøverne kritisk etter i sømmene, gå bak fasadene, utfordre autoritetene, avsløre overgrep og urettferdighet. Hvor mange sykehusskandaler hadde blitt avslørt, dersom jobben ble overlatt til helseforetakenes kommunikasjonsavdelinger? Ser du for deg Forsvarsdepartementet gå aktivt ut og fortelle at norske elitesoldater har engasjert seg i en privat barnefordelingssak?


Torry Pedersen,
Ansvarlig redaktør

Historien om VG

Verdens Gang ble stiftet i 1945. Avisen ble startet av tidligere motstandsfolk fra Hjemmefronten, og skulle sikre at landet hadde en partipolitisk uavhengig avis i tiden etter krigen. VG har hele tiden ligget i forkant av den teknologiske utviklingen, og er i dag Norges mest leste nyhetstjeneste på papir, nett, mobil og lesebrett.

VG ble stiftet i 1945 av tidligere medlemmer i motstandsbevegelsen, for å sikre Norge en fri og partipolitisk uavhengig avis i etterkrigstiden

VG var den første avisen som digitaliserte alle utgaver, og du kan se alle utgaver av VG fra 1945 til i dag når du vil på nett

VG er Norges mest leste nyhetsmedie. 2,1 millioner mennesker leser VG på papir, nett, brett eller mobil hver dag

I 1945 var løssalgsprisen på VG 20 øre

VG er Norges mest siterte mediehus ved siden av NRK

VG Multimedia ble etablert allerede i 1995

Ved Kong Olavs død i 1991 trykkes VG i 860 000 eksemplarer – det største opplaget en norsk avis noen gang har hatt

I 2005 passerte VG nett 2 millioner brukere på ukebasis. VG Nett er fortsatt landets største nettavis, med lesertall som vekker internasjonal oppmerksomhet

VG er Norges mest leste avis, med over 830 000 lesere daglig

VG+ ble nylig kåret til verdens beste avis for iPad

VG er Norges mestvinnende avis i Årets Bilde konkurransen

VG er blant de 2-3 mest leste avisene i verden

VG Nett ble kåret til årets nyhetsnettsted i 2010

VG er den avisredaksjonen som har vunnet flest priser for kritisk og undersøkende journalistikk (SKUP-priser)

VG viser god presseskikk og er blant avisene med færrest fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Nesten 8000 mennesker fikk hjelp av VGs Haikesentral da askeskyen lammet flytrafikken i Europa

Se VGs redaksjonelle regnskap for 2012